Doorwerken in de winter

Houtrenovatie


1. Problematiek condensvorming 3. De technische achtergrond van epoxies
2. Werken met Window Care  
Uitgangspunt bij werken met houtrenovatieproducten in de koudere periode is dat er gewerkt wordt in een omgeving waarbij de temperatuur boven het vriespunt ligt en de relatieve luchtvochtigheid beneden de 85%.

Daarnaast is het zeer belangrijk om voor aanvang van de werkzaamheden eerst het logistieke traject door te nemen. Dit gaat van planning van arbeidscapaciteit tot materiaal en materieel. Daarnaast moet men er in de winter rekening mee houden dat sommige werkprocessen in de winter anders uit zullen vallen dan in de zomer. Bovendien dienen de verschillende werkzaamheden nauwlettend op elkaar te worden afgestemd.

 

 

1 Problematiek condensvorming
Het waterdicht maken van glasaansluitingen, zowel voor liggend en staand werk binnen, dient voor te lopen op houtsanering buiten. Indien men dit niet doet, is in de praktijk gebleken dat er zich na 1 a 2 jaar schades aan de houtsanering manifesteren, door ingesloten vocht in de ondergrond. Het verdient de aanbeveling om voor winterschilderwerk de keuze van het verfsysteem nauwkeurig af te stemmen met de producent en een optimale vochtregulering te realiseren.

^

 

 

2 Werken met Window Care
De tijdsplanning van werkzaamheden ligt wat minder flexibel in de winterperiode. Wij adviseren om in de ochtend als eerste het verfsysteem te verwijderen en de eventueel eerdere gezette reparaties op te schuren. In de ochtend kan men vanaf ongeveer 10.00 uur (afhankelijk van de temperatuur) gaan fixeren met Dry-Fix WQ zodat men tot ca. 14.00 uur met de Dry-Fix WQ kan repareren. Het gevolg hiervan is dat op het warmste deel van de dag met de reparatiepasta kan worden gewerkt. Met name de eerste 2 tot 3 uur na het mengen van de reparatie is de uithardingstemperatuur van de pasta namelijk cruciaal.
In de namiddag kan men het beste voorbereidende werkzaamheden doen voor de volgende dag zoals verfsystemen verwijderen, frezen en schuren.
Wij willen U erop attenderen dat voorafgaand op het toepassen van welke reparatiemethodiek en producten dan ook, een vochtgehalte op de contactvlakken tot maximaal 18% toelaatbaar is. Indien deze waarde overschreden wordt, dient er eerst voldoende droging plaats te vinden. Ook dient te worden nagegaan of er problemen met condensvorming zijn.

Voor de winter periode heeft Window Care Systems speciale producten die beter zullen functioneren in de winter dan de gebruikelijke zomerkwaliteit. WCS heeft speciaal voor de winter de Dry-Flex WO en Dry-Fix WQ (winter quality). De Dry-Flex WQ gebruikt u tussen de 3 en de 15 graden Celsius, terwijl de zomer kwaliteit RP tussen de 10 en 30 graden verwerkt kan worden.

^

 

 

3 De technische achtergrond van epoxies
De uitharding van epoxy is een chemisch proces waarbij na aanvankelijke opname van warmte uit de omgeving om het proces in gang te zetten, warmte wordt geproduceerd en afgegeven aan de lucht. Met de zomerkwaliteit kan het proces in de zomer goed gestart worden. In de winter mist men de omgevingswarmte om het proces goed te kunnen opstarten. De winterkwaliteit heeft een andere harder met meer accelerator waarbij minder omgevingswarmte nodig is. (De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat bij hoge luchttemperaturen, vanaf 15-20 graden, het proces te snel gaat verlopen en het product uiteindelijk te hard en bros kan worden).
Het chemisch proces is een conversie proces waarbij lange molecuul ketens met elkaar reageren en als het ware een netwerk vormen. Niet alle mogelijke "knooppunten" worden "vastgeknoopt". Er wordt gestreefd naar een conversie van 70%. Deze conversiegraad geeft het product naast de modeleerbaarheid en sterkte ook elasticiteit (rek tot breuk is ongeveer 40 %).
Wanneer het kouder wordt (in geval van de Dry-Flex RP onder de 15 graden en bij de WQ onder de 3 graden) zal de Epoxy niet tot zijn volledige uitharding (conversie) komen. Het duurt dagen voordat geschuurd kan worden en het product bereikt niet de volledige eindsterkte. De conversie is bijvoorbeeld uiteindelijk slechts 50%.
Zoals gezegd, elk product heeft zijn grenzen. Dry Flex WQ is dus geen reparatiemiddel dat men ongelimiteerd in de koudere periode kan toepassen. Wanneer Dry-Flex WQ buiten het temperatuur bereik van 3 tot 1 5 graden wordt toegepast ontstaan dezelfde conversie problemen, zowel in negatieve als positieve zin als bij de Dry-Flex RP. De gevolgen kunnen bestaan uit een onvolledige uitharding bij toepassing bij vriezend weer en het te hard en bros worden bij toepassing bij zomerse temperaturen.
^
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact