Doorwerken in de winter

Luchtontvochtigers


1. Vocht in de bouw
2. Verwarmen en ventileren
3. Luchtdrogers

 

 

1 Vocht in de bouw
In de nieuwbouw komt het veel voor dat bouwmaterialen een ongewenste hoeveelheid vocht bevatten. Hierdoor kan stagnatie ontstaan. Ook de kwaliteit van het werk kan hierdoor sterk teruglopen. Naast de verwerkingstemperatuur geven de leveranciers in vele gevallen ook een vochtigheidsnorm aan waaraan de ondergronden moeten voldoen.

Hoe kan vocht in de bouw worden teruggedrongen?
Er zijn twee mogelijkheden

  1. Verwarmen en tegelijkertijd ventileren
  2. Luchtontvochtiging door luchtdrogers

^

 

 

2 Verwarmen en ventileren
Bouwmaterialen waarin teveel vocht aanwezig is, drogen door het verdampen van water aan het oppervlak. Hiervoor moet warmte aan de omgeving worden onttrokken. Hoe droger de omgevingslucht, hoe sneller de verdamping. Het vocht wordt steeds aan de oppervlakte van het bouwmateriaal weggehaald en aangevuld vanuit het inwendige. Omdat warme lucht meer vocht kan opnemen dan koude lucht, is het belangrijk dat in koudere perioden de omgeving wordt verwarmd en tegelijkertijd wordt geventileerd.

De snelheid waarmee vocht wordt afgegeven aan de lucht verloopt voor iedere soort bouwmateriaal anders Slechts enkele kleine ramen of bovenlichten open zetten en constant open laten, geeft voldoende ventilatie. Wanneer ventileren op deze wijze toch niet voldoende is, moet er geforceerd worden geventileerd (verplaatsbare ventilatoren).

Opgelet!
Bij te snel drogen kan schade aan het bouwmateriaal ontstaan. Bij verwarmen en ventileren gaat energie verloren

^

 

 

3 Luchtdrogers
Een betere methode dan verwarmen en ventileren, is het plaatsen van een luchtdroger. Voorwaarde is dat de ruimte goed gesloten blijft.

Er zijn twee typen luchtdrogers:

  1. Absorptiedrogers
  2. Condensatiedrogers
Absorptiedrogers
Alleen luchtdrogers die volgens het sorptie-principe drogen en tegelijk het droogmiddel regenereren, zijn voor de bouw geschikt. De methode van een sorptiedroger is als volgt. Het droogproces gaat via een sorptiewiel dat langzaam draait. Op een punt van dit sorptiewiel stroomt voorverwarmde lucht in tegengestelde richting die het vocht opneemt. Via een luchtgekoelde condensor wordt deze vochtige lucht afgekoeld, waardoor het vocht condenseert. Vervolgens wordt het condenswater afgevoerd.
Deze sorptiedrogers werken bij elke temperatuur. Er is geen onderbreking voor het ontdooien. Bij dit systeem komt bovendien warmte in de ruimte vrij.

Condensatiedroger
De condensatiedroger zuigt vochtige lucht aan en koelt deze snel af: het vocht condenseert en wordt als water afgevoerd. Tijdens dit proces komt er droge lucht vrij en deze wordt in de ruimte geblazen. Ook warmte komt vrij. Deze warmte komt uiteraard het droogproces ten goede, aangezien warme lucht meer vocht kan bevatten. De ruimte kan nog extra worden verwarmd met elektroheaters of indirect gestookte verwarmingsapparaten. Deze verwarmingsapparaten geven geen vocht in de ruimte af, in tegenstelling tot direct gestookte verwarmingsapparaten.

Bij het verwarmen van een gesloten ruimte, kan niet met in die ruimte geplaatste indirect gestookte verwarmingsapparatuur worden gewerkt. De indirect gestookte verwarmingsapparatuur gebruikt veel zuurstof. Indirect gestookte verwarming kan wel worden gebruikt indien de verwarming buiten de te verwarmen ruimte staat en de warme lucht door middel van een flexibele lucht transportslang naar binnen wordt geleid. Er mag dan niet worden geventileerd, want dan komt er weer vocht binnen.

Opgelet!
Lucht ontvochtigen gebeurt in een afgesloten ruimte en kan dus niet in afgeschermd buitenwerk worden toegepast. Condensatiedrogers zijn na horizontaal transport veelal niet direct inzetbaar. Er moet worden gewacht tot de koelvloeistof terug naar het koelaggregaat is gelopen.
Omdat lucht ontvochtigen een gespecialiseerde techniek is, zal altijd een gedegen advies bij de leverancier moeten worden ingewonnen.
Ontdooi - inrichting
Bij een goede luchtontvochtiger is een ontdooi - inlichting aanwezig. Bij ruimtetemperaturen van ongeveer 200C en lager zal het condenswater namelijk op de verdampen gaan bevriezen.

Er zijn twee ontdooi - inlichtingen:

  1. met een kloksysteem;
  2. met een elektronische regeling.
Capaciteit
Voor wat betreft de capaciteit van de apparaten die zijn besproken, wordt aanbevolen om de leverancier te
raadplegen.
^
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact