Doorwerken in de winter

Afschermmaterialen


1. Waarom afschermen 4. Regeling willekeurige afschrijving Arbo-investeringen (FARBO)
2. Werkomstandigheden 5. Afschermen van objecten
3. Kwaliteitsbeheersing 6. Keuze van afschermingsmateriaal

 

1 Waarom afschermen?
Het afschermen heeft een aantal positieve effecten.
Door af te schermen kunnen geconditioneerde omstandigheden worden gecreëerd, die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een constante kwaliteit. Bij het afschermen wordt vaak een relatie gelegd met de winterperiode. Toch kan het ook in andere jaargetijden wenselijk en zelfs noodzakelijk zijn om werkzaamheden achter afscherming uit te voeren. Kortom: door af te schermen verbeteren de werkomstandigheden. Wind en neerslag komen immers niet alleen in de wintermaanden voor!

^

 

 

2 Werkomstandigheden

Combinaties van temperatuur, windsnelheid en vochtigheid beïnvloeden het behaaglijkheidgevoel. Wind verstoort het thermisch evenwicht van het menselijk lichaam.
Wind als onaangenaamheidsfactor
Bij een temperatuur van + 5'C met een zwakke wind (windkracht 1 á 1,5) is het behaaglijkheidgevoel: erg fris, Maar als deze wind bijvoorbeeld vrij krachtig wordt (windkracht 5), is het behaaglijkheidgevoel: erg koud.

Met afscherming kunnen de factoren wind en neerslag worden weggenomen waardoor de doorwerkperiode wordt verlengd.

^

 

 

3 Kwaliteitsbeheersing
Eén van de voorwaarden om een constante kwaliteit werk te kunnen leveren, is dat de werkomstandigheden worden beheerst. Verwerking van producten kan gebonden zijn aan onder- en bovengrenzen van temperatuur. Met de juiste afscherming en verwarming kunnen goede condities voor de uitvoering van het werk worden gecreëerd.

^

 

 

4 Regeling willekeurige afschrijving Arbo-investeringen (FARBO)

De Farbo stimuleert ondernemers in bedrijfsmiddelen die in het belang zijn van de arbeidsomstandigheden te investeren. Ondernemers kunnen bedrijfsmiddelen die voorkomen op de zogenoemde "Arbolijst" willekeurig afschrijven. Dit levert ondernemers een rente- en liquiditeitsvoordeel op. In de Staatscourant van 20 december 2000 staat onder punt F 049 een doorwerksysteem voor steigers op de lijst. Het betreft hier alleen de onderdelen van de steiger die het mogelijk maken door te werken onder slechte weersomstandigheden.
Het systeem bestaat uit:

  • draagconstructie voor zeil of folie
  • bespannings (afschermings)doek/zeil-folie
  • (eventueel) randkap
De voorwaarden waaraan voldaan moet worden is dat de investering binnen drie maanden na aanschaf aangemeld is bij de Belastingdienst. In geval van een maatschap of v.o.f. moeten alle maten C.q. vennoten apart melding doen naar rato van de winstverdeling. Bij de aanmelding is geen accountantsverklaring vereist.

Meer informatie over de Farbo en de Regeling Arbo-afdrachtvermindering wordt verstrekt via de lnformatietelefoon van het min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 0800 - 9051. Via dat nummer zijn ook de Arbolijst en het desbetreffende meldingsformulier verkrijgbaar. Voor technische vragen aan dit ministerie belt u met 070-3335531.
Tevens kan belastingtechnische informatie bij de Belastingtelefoon worden opgevraagd op telefoonnummer 0800-0443 of www.belastingdienst.nl. Via de website van de Belastingdienst is het aanmeldingsformulier te downloaden.

^

 

 

5 Afschermen van objecten
Hoogbouwwoningen
Bij dit type woningen wordt in het algemeen gewerkt door gebruikmaking van steigers. De steigers kunnen worden afgeschermd met afschermfolie of 90 % windreductie gaas in banen, of verstelbare steigerkappen. Het is belangrijk dat de bevestigingsgaten op de juiste bevestigingsbreedte van de steiger zitten of worden gemaakt. Het steigermateriaal dient goed te worden verankerd aan het gebouw, om schade bij storm te voorkomen.
Galerijwoningen
Belangrijk bij het afschermen van galerijwoningen is dat er niet te veel galerijen tegelijk worden afgeschermd, maar alleen het directe werkgebied. Namelijk bij harde wind of storm moet de aangebrachte afscherming snel kunnen worden weggehaald. Volg bij het verplaatsen van de afschermfolie de volgende werkwijze. Maak eerst de afschermfolie aan de bovenkant los. Sla vervolgens de afschermfolie om naar de onderliggende etage. Daarna kan de afschermfolie of 90% windreductie gaas aan de onderkant van deze onderliggende etage worden bevestigd.
Afschermen met schotten die met afschermfolie of 90% windreductie gaas bespannen zijn, is nogal kostbaar. Het vergt veel tijd om te plaatsen en het vereist een grote opslagruimte na gebruik. Het grote voordeel van dit systeem is dat er geen geluidsoverlast optreedt bij wind. Bespannen schotten zijn goed bruikbaar als het gaat om het afschermen van inpandige balkons waarvoor slechts twee á drie schotten nodig zijn.
Eengezinswoningen
Eengezinswoningen kunnen met aluminium snelbouwsteigers en doorwerkschermen goed worden afgeschermd. Voor dit doel zijn ook specifieke afschermconstructies van staal, aluminium en glasfiber verkrijgbaar.
Regenscherm
Een flexibel en snel door 2 personen op te zetten systeem is het werken met een aluminium regenscherm. Er bestaat een mogelijkheid door te koppelen, zodat u meerdere woningen kunt afschermen. Het zeil dient voldoende stevig en lichtdoorlatend te zijn. De werkruimte onder de regenschermen is dusdanig breed, dat er met ladders, trappen, schildersstellingen en zelfs met rolsteigers gewerkt kan worden. Door het aanbrengen van twee zeilen aan de zijkant en een extra zeil tot aan de grond, kan een totaal afschermde werkplek worden gecreëerd. Door middel van een eenvoudige verbinding is de constructie aan de dakgoot te bevestigen. Bij een horizontale verplaatsing is het regenscherm zelfs in de dakgoot te verrollen.
Regenscherm
Rolsteigeroverkappingen
a. Railoverkapping op rolsteiger
De Railoverkapping past boven op de rolsteiger, is stevig, eenvoudig en makkelijk aan te brengen. Het zeil zit strak gespannen in aluminium geleidingsprofielen. Hierdoor wordt een wind en waterdichte verbinding gegarandeerd. De overkapping is in verschillende schuine standen te zetten waardoor het water zowel naar de gevel toe als van de gevel af kan worden afgevoerd. De hoogte van de overkapping is in te stellen zodat deze altijd goed aansluit op de dakgoot of het platte dak. De aluminium rolsteiger is verder volledig tot aan de grond toe af te schermen met zeil of 90% windreductie gaas of folie. Regeninslag krijgt hierdoor geen kans en de afscherming voldoet aan de eisen die gesteld worden voor doorwerksubsidie.

Railoverkapping op rolsteiger

b. Frameoverkapping op rolsteiger
Bij een rolsteiger met frameoverkapping worden er frames geplaatst op de steiger waarover een zeil wordt gespannen. Het zeil kan naar de gevel toe worden ingesteld zodat water niet tussen gevel en steiger kan instromen. Aan de zijkanten zijn standaard zeilen eenvoudig met klitteband te bevestigen. Met folie of 90% windreductie gaas is de rolsteiger verder tot aan de grond toe af te schermen.
Frameoverkapping op rolsteiger
Schilderstelling overkapping
Op de schilderstelling kan eenvoudig een overkapping worden aangebracht. Hierdoor kan bij minder gunstige weersomstandigheden gewoon worden doorgewerkt. De overkapping is zowel in hoogte als naar de gevel toe verstelbaar. De overkapping is in combinatie met 90% windreductie gaas of folie volledig en tot aan de grond af te schermen.
Schilderstelling overkapping
Het Apma systeem
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van afschermen is een stalen afschermunit bestaande uit klapframes met tussenstukken van 3, 2 of 1 meter lengte. De frames zijn traploos verstelbaar aan de muur en goot. Doordat er een vrije hoogte boven de goot van + 40 cm gecreëerd is kan de schilder ongestoord doorwerken. Het frame is traploos in hoogte te verstellen van 2.20 tot 5.90 meter goothoogte.
Net als de regenschermen kan dit systeem naar wens doorgekoppeld worden. Bij dit systeem is het mogelijk een deuropening te creëren om het in- en uitlopen van de bewoners mogelijk te maken. Kap en tussenzeilen zijn voorzien van brede lichtstroken en kunnen, afhankelijk van het jaargetijde afzonderlijk gebruikt worden. Tevens is het mogelijk gebruik te maken van folie of 90 % windreductie gaas.

^

 

 

6 Keuze van afschermingsmateriaal
Voor het afschermen van schilderwerk staan verschillende materialen en mogelijkheden ter beschikking: 90% windreductie gaas, versterkte afschermfolies, raamwerk bespannen met folie of polyester platen. Welke materialen en welke methoden bij het afschermen worden gebruikt, is afhankelijk van de mogelijkheden die het object biedt. Bij de keuze van het materiaal speelt het eenmalig of meermalig gebruik een rol. Ook het opslaan van afschermingmateriaal is bepalend voor de keuze. Bijvoorbeeld voor 1 000 M2 afschermfolie is een opslag van ongeveer 1 m3 nodig. Raamwerk dat bespannen is met folie vereist een forse opslagruimte en is tijdens de opslag kwetsbaar.
Deltaplan PR
Het deltaplan PR is gemaakt van polyethyleen en is glashelder van kleur. Het is op rol in verschillende
breedtes verkrijgbaar. Tevens is het versterkt en gewapend in verband met inscheurweerstand en blijft soepel tussen de -200C en de +80"C. Dit gaas is geschikt voor het afschermen van galerijen, eengezinswoningen en voor de steiger.
90 % windreducerendgaas
90 % windreducerend gaas is op rol in verschillende breedtes verkrijgbaar en is aan de kanten voorzien van lussen om ze in banen aan elkaar te bevestigen. Het voordeel van gaas is dat het ademt, de wind er minder vat op heeft en minder geluid maakt als het harder waait. 90 % windreducerend gaas is in verschillende kleuren leverbaar.
Afschermfolie
Folie is zowel onversterkt als versterkt te verkrijgen. Versterkte afschermfolie heeft een goede inscheurweerstand. Onversterkte folie is in het algemeen kwetsbaarder dan versterkte folie, maar door het folie strak te trekken komt dit de kwaliteit ten goede. Afschermfolie dat van polyethyleen (PE) is gemaakt, is brandbaar maar geeft bij verbranding geen schadelijke dampen.
Opgelet!
Het kan zijn dat de plaatselijke brandweer "niet-vlamonderhoudende afschermfolie" eist. Dit type folie is in deze brochure opgenomen. Wel moet rekening worden gehouden met het feit dat de levensduur, door de werking van UV-licht, bij deze folie korter is dan die van gewone folie. Ook de lichtdoorlatendheid is ongeveer 20 procent minder (melkwit in plaats van transparant).
Temperatuurbestendigheid
Afschermfolie van PE blijft in het algemeen tussen -201 C en + 80' C soepel

Lichtdoorlatendheid
Folies worden in verschillende typen in de handel gebracht:

  • Niet lichtdoorlatend
  • Lichtdoorlatend
  • Doorzichtig

Bij bewoonde objecten zal in het algemeen voor lichtdoorlatend of doorzichtig worden gekozen

Isolerende folie
Er bestaat een dubbelwandige afschermfolie met een veel grotere isolatiewaarde dan de gebruikelijke afschermfolie. Deze isolerende folie kan in de winter voor de nieuwbouw goed worden gebruikt. Het folie wordt veel gebruikt bij het leggen van betonnen vloeren, tegen de vorst, en de tunnelbouw. Het folie is ondoorzichtig en weinig lichtdoorlatend.
Windbestendigheid
Bij een goede bevestiging is folie-afscherming tot en met windkracht 6 goed te gebruiken. Boven windkracht 6 is toepassing niet meer verantwoord, zie onderstaand tabel voor windkrachten kenmerken.
Windkracht en kenmerken volgens schaal van Beaufort
Windkracht
Benaming
Windsnelheid
Kenmerken
0 Windstilte 0,0 0,2 Rook stijgt recht omhoog
1/2 Zeer zwakke wind 0,3 1,5 Windwijzer beweegt niet, rook wel, men voelt de wind
3/4 Matige wind 3,4 5,4 Vlaggen waaien uit,
    5,5 7,9 stof en papieren dwarrelen op
5 Krachtige wind 8,0 10,7 Dunne bebladerde takken zwaaien heen en weer
6 Krachtige wind 10,8 13,8 Paraplu's zijn bijna niet te houden
7 Harde wind 13,9 17,1 Bomen bewegen zich, lopen gaat moeilijk
8 Stormachtig 17,2 20,7 Boomtakken breken af, lopen bijna onmogelijk
Bevestiging
Bevestiging speelt bij windbestendigheid een belangrijke rol. Sommige afschermfolies hebben een versterkte band met openingen voor de bevestiging. Ook kunnen bevestigingsmaterialen worden aangebracht in de dubbel geslagen rand van de afschermfolie. Bevestigingsmaterialen (binders) komen in verschillende vormen voor en zijn voor diverse toepassingen bruikbaar.
Aantal bevestigingen (verticaal):
voor de eerste onderste 6 m. 1 a 3 binders per m2
tussen 6 en 10 m. 2 a 3 binders per m2
boven 10 m. 3 of meer binders per m2
Opgelet!
Bevestigingspunten aan de balustrade kunnen bij sterke rukwinden grote schade veroorzaken. Andere bevestigingspunten kunnen worden gemaakt door stempels tussen vloer en plafond te plaatsen. Bij gebruik van steigers zijn speciale binders voorhanden.
Verankering
Bij afgeschermde steigers oefent de wind een ongekende kracht op de steigers uit. Het is van groot belang dat alle soorten steigers goed worden verankerd. Hierbij moeten zowel de binnenste als de buitenste staanders worden verankerd. Ook moeten de steigers zowel bovenaan als onderaan worden verankerd om te voorkomen dat de constructie aan de onderzijde door de wind worden opgelicht.
Veiligheid
De vluchtwegen moeten duidelijk worden aangegeven. Voor eik object moeten vooraf de vluchtwegen met de werknemers worden doorgenomen.
Opgelet!
Het aanbrengen van afscherming dient zo brandveilig mogelijk te gebeuren. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met de plaatselijke brandweer en / of Bouw- en Woningtoezicht.
Door het afschermen van een gebouw kan een situatie ontstaan waarbij het bouwwerk tijdelijk niet in overeenstemming is met bijvoorbeeld gestelde eisen in het Bouwbesluit of bestemmingsplan. De opdrachtgever, maar ook de uitvoerder van de werkzaamheden, moet in een dergelijke situatie betrokkenen vooraf in kennis stellen van die omstandigheid (het aanbrengen van afscherming), alsmede informatie geven over hoe moet worden gehandeld bij eventuele calamiteiten. Daarnaast kunnen ook voorzieningen worden getroffen om het mogelijke gevaarsrisico zoveel mogelijk te beperken. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan extra toezicht, instructie van de uitvoerders (bij brand het direct openbreken van de afscherming, zodat eventuele rook zich direct naar buiten kan verspreiden) of het geheel of gedeeltelijk openen van de afscherming na beëindiging van de werkdag.
Verzekeren
Bij het laten verzekeren van afschermingsmateriaal en afschermingsituaties moet er rekening mee worden gehouden dat de assuradeur eisen zal stellen.
Deze eisen kunnen onder meer betrekking hebben op:
  • de windbelasting
  • de bevestiging
  • de verankering
  • de veiligheid
^
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact