Premieregeling Winterschilder
DE WINTERSCHILDER

Premieregeling Winterschilder

 
Index
1 Wat houdt een premieregeling in?
2 Waarvoor een premieregeling?
3 Hoeveel bedraagt de premie?
4 Voor welke periode geldt de premieregeling?

 

 

 

 

 

 

 
1 Wat houdt een premieregeling in?
De premie voor de winterschilder houdt in dat opdrachtgevers die Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v. in de winter opdrachten verstrekken onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op winterschilderpremie voor het uitvoeren van onderhoudsschilderwerk in de winterperiode.

^

 

 

 

 

 
2 Waarvoor een premieregeling?

Er zijn twee groepen te onderscheiden voor deze premieregeling:

 • Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking
  Premie komt ten goede aan de opdrachtgever.
 • Afgeschermd onderhoudsbuitenschilderwerk
  Premie komt ten goede aan de opdrachtgever.

Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking:

 • Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking en hiermee samenhangende, aanverwante onderhoudsactiviteiten in gebouwen waaronder begrepen woonwagens en woonarken
 • Onderhoudsschilderwerk in gesloten portieken, in gesloten gemeenschappelijke trappenhuizen en bijbehorende bergingen

Afgeschermd onderhoudsbuitenschilderwerk:

 • Onderhoudsbuitenschilderwerk aan laag en hoogbouw

Objecten met niet meer dan drie gebruikslagen en een maximale goothoogte van 12,5 meter behoren tot de categorie laagbouw. Het overige is hoogbouw.

^

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Hoeveel bedraagt de premie?
Het premiebedrag verschilt per categorie:

Onderhoudsbinnenschilderwerk en wandafwerking:

 • Voor consumenten: Euro 40,00 per man per dag
 • Voor overige opdrachtgevers: Euro 30,00 per man per dag

Afgeschermd onderhoudsbuitenschilderwerk:

 • Hoogbouw: Euro 30,00 per man per dag voor de opdrachtgever
 • Laagbouw: Euro 40,00 per man per dag voor de opdrachtgever

^

 

 

 

 

 
4 Voor welke periode geldt de premieregeling?

Premie wordt verleend voor werkzaamheden verricht in de periode 21 november 2016 t/m 3 maart 2017. Van deze periode vormt de periode 23 december 2016 tot en met 6 januari 2017 een periode waarin de wintersluiting (2) weken vallen. Premie wordt uitsluitend verleend voor werkzaamheden die plaatsvinden op of na 23 november 2016.

 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact