Verklaringen

Milieubeleidsverklaring
Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v.

Milieubeleidsverklaring download .pdf

Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid voor de zorg van een schoon en gezond milieu. De zorg voor het milieu vergroot immers de kwaliteit van onze diensten. Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v. streeft blijvend naar een vermindering van de milieueffecten van haar bedrijfsactiviteiten.

1. Er zal worden zorg gedragen voor een stipte naleving van overheidsregels op milieugebied. Er zal naar beste vermogen actief worden bijgedragen aan de doelstellingen van de overheid op milieugebied.

2. Met de overheid en de omgeving zal een goed en open contact worden gehouden over milieuzaken.

3. Bij de uitoefening van alle bedrijfsactiviteiten en het gebruik van gevaarlijke stoffen zullen naar vermogen de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige effecten voor het milieu tot een verantwoord minimum te beperken.

4. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van de milieubelasting zal voortdurend punt van aandacht zijn in de bedrijfsvoering (voorkomen van milieubelasting in plaats van opruimen).

5. Iedere medewerker dient door inzet en betrokkenheid bij de uitvoering van zijn taak er zorg voor dragen dat schade aan het milieu naar beste vermogen wordt voorkómen. Instructies op milieugebied dienen strikt te worden opgevolgd.

 

Deze beleidsverklaring geeft de uitgangspunten van Van Apeldoorn Schildersbedrijf b.v.
De directie en alle werknemers zijn eraan gehouden deze te realiseren.

Datum: 18 oktober 2006

Plaats: Apeldoorn

Naam: A.J.J. van Apeldoorn

 

Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
x
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact