Verfadviezen V
Verfadviezen

Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!


A B C D E F G H I K M P R S T V W Z
Veegvaste muurverven Verzepen Vlampunt Vluchtige organische stoffen

 

     
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEEGVASTE MUURVERVEN
Muurverven waarvan de verflaag volledig met een natte spons weg te wassen is.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
VERZEPEN  
Verschijnsel dat optreedt wanneer een niet alkalivaste verf in contact komt met bijvoorbeeld vers betonwerk (vrije kalk bevattend) wordt daarbij aangetast en vernietigd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
VLAMPUNT  
Het vlampunt is die temperatuur, waarbij nog net zo veel damp ontstaat dat deze in de lucht kan ontbranden. Verven met snel verdampende oplosmiddelen bezitten een laag vlampunt: er ontstaan dus meer en sneller ontvlambare dampen. Het is dan ook noodzakelijk om verse lucht aan te voeren teneinde de concentratie van verdunnings- en oplosmiddelen te verlagen en laag te houden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN  
Een verzamelnaam voor koolwaterstoffen met een dampspanning van minimaal 1 mm kwikdruk bij 20°C uitgezonderd CFK’s, halonen en methaan. Vluchtige organische stoffen worden door verkeer, industrie, kleinere bedrijven en huishoudens geproduceerd. De belangrijkste bron is het verkeer, dat 40% van de emissies voor zijn rekening neemt. Vluchtige organische stoffen dragen bij aan smogvorming en het broeikaseffect.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact