Verfadviezen K
Verfadviezen

Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!


A B C D E F G H I K M P R S T V W Z
Kalkzandsteen Keuringsinstantie Kleurenviewer Krimp
Kanten afronden Keurmerken Kleurenwaaiers Krom trekken
Kantendekking Keuze van het juiste schuurmiddel Kleurkracht Kwartsverven
Kantendekking van watergedragen verven Kitten Kleurtoon Kwartszand
Keim verf Kleur Kooloxide remmend KWS 2000
Kernvochtgehalte Kleuradvies Krateren van de natte verflaag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KALKZANDSTEEN
Bouwsteen samengesteld uit 90% zand en 10% kalk. Kalkzandsteen wordt niet gebakken maar in vormen geperst en vervolgens gestoomd. Kalkzandsteen neemt relatief weinig vocht op.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KANTEN AFRONDEN  
Het wordt aanbevolen om de scherpe kanten van houten bouwdelen af te ronden met een straal van minimaal 3mm. Dit ter verbetering van de kantendekking.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KANTENDEKKING  
Het vermogen van een verflaag om laagdikte te vormen op scherpe kanten.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KANTENDEKKING VAN WATERGEDRAGEN VERVEN  
De kantendekking van watergedragen verven is duidelijk beter dan de kantendekking van oplosmiddelhoudende verven. Deze eigenschap gaat echter ten koste van de vloeiingseigenschappen, hetgeen vooral merkbaar is bij kwastapplicatie. Opgemerkt dient te worden dat de vloeiingseigenschappen van verschillende merken watergedragen verven behoorlijk uiteen kunnen lopen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KEIMVERF  
Genoemd naar de uitvinder A.W. Keim. Keimverf of minerale verf bezit een hoge duurzaamheid, hoge waterdampdoorlaatbaarheid, groot kleurbehoud en zeer goede hechting op minerale ondergronden (verkiezeling).
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KERNVOCHTGEHALTE  
Kernvochtgehalte: het gemiddelde vochtgehalte in de kern van het stuk hout, dat wil zeggen in dát deel van het hout dat dieper ligt dan 1/4 van de breedte.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KEURINGSINSTANTIE  
Instantie die zich bezighoudt met het keuren van producten. Bijvoorbeeld COT (Centrum voor Onderzoek en Technisch advies).
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KEURMEKEN  
Kwaliteitsaanduiding voor producten. Bijvoorbeeld KOMO keurmerk.  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KEUZE VAN JUISTE SCHUURMIDDEL  
Voor de keuze van het schuurmiddel zijn de volgende punten van belang: - de toestand en de aard van de ondergrond; - of er droog dan wel nat geschuurd wordt; - of er met de hand dan wel machinaal geschuurd wordt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KITTEN  

Er zijn een aantal beglazingskitten die op zich een verschillend gedrag vertonen. Ze zijn onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen: 1. Verhardend - stopverf Te herkennen: eerst plastisch, vervolgens snel verhardend. 2. Plastisch - butyleen Te herkennen: de kit is vervormbaar maar komt niet in de oorspronkelijke toestand terug. 3. Elastisch - 1 komponent polysulfide en siliconen Te herkennen: duurzaam elastisch en komt bij vervorming terug in de oorspronkelijke toestand. De elastische kitten zijn tegenwoordig de meest toegepaste soorten. In hoofdlijnen zijn de verschillen aan te geven.

Siliconenkit :  chemische hechting;  UV-bestand;  te combineren met verven o.b.v. alkydhars en watergedragen acrylaat.

1 Komponent Polysulfide kit:  fysische hechting;  minder UV-bestand;  alleen te combineren met verven o.b.v.alkydhars.

Hoewel het in de praktijk veelvuldig voorkomt is het uit technisch oogpunt af te raden een elastische kit te overschilderen. Immers de kit wordt toegepast om een zekere werking in de constructie te kunnen volgen en is hier in feite ook voor gemaakt, terwijl een verfsysteem, zeker op de lange termijn, dit niet kan.

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KLEUR  
Kleur is een visuele gewaarwording. Alhoewel kleur als indruk rechtstreeks afhankelijk is van het aanbod van licht kunnen we toch zeggen dat het niet een tastbare eigenschap is van de materie die we zien. Kleuren zitten eigenlijk alleen in ons hoofd! Dat lijkt een paradox en eigenlijk is dat ook wel een beetje het geval. Voor kunstenaars, drukkers en huisschilders is kleur immers iets heel tastbaars. Ze werken allemaal met inkten en verven die elk hun eigen kleur hebben.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KLEURADVIES  
Een al dan niet gevisualiseerd, goed onderbouwd en modern kleuradvies kunt u geheel laten verzorgen door Sigma Coatings.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KLEURENVIEWER  
Innovatieve methode om een gevisualiseerd kleurenadvies samen te stellen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KLEURENWAAIERS  
Een serie kleurstalen van een bepaalde kleurencollectie samengevat in een zgn. kleurenwaaier.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KLEURKRACHT  
De kleurkracht van een pigment is het vermogen van dat pigment om wit, zwart, grijs of een kleur te veranderen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KLEURTOON  
De kleurtoon is het kenmerk van de visuele gewaarwording die ontstaat door de specifieke golflengte van de lichtbundel, met de daaraan verbonden kleurennamen zoals blauw, groen, geel, rood enzovoort.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KOOLOXIDE REMMEND  
Een hoge diffusieweerstand tegen koolzuur ter voorkoming van carbonatatie.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KRATEREN VAN DE NATTE VERFLAAG  
Kraters ontstaan doordat de verf wordt aangebracht op een vettige of met siliconen besmette ondergrond. De verf kraalt weg van de ondergrond. Het oppervlak dient eerst gereinigd en opgeschuurd te worden voordat er geschildert kan worden..
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KRIMP  
Bij drogen van hout verdampt eerst het water dat zich tussen de cellen en in de celholten bevindt. Het punt waarbij dat wordt bereikt, is het vezelverzadigingspunt. Boven het vezelverzadigingspunt treedt geen krimp op. Bij vochtafgifte beneden het vezelverzadigingspunt treedt door afgifte van gebonden water krimp op.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KROM TREKKEN  
Door een sterk verschil in krimp tussen de radiale en de tangentiale richting kunnen bij drogen vervormingen ontstaan, zoals kromheid, scheluwtrekken, holstaan, ruitvormigheid of schotelen. Een groot verschil in krimp tussen de twee richtingen duidt evenzeer op een sterk verschil in zwelling. Dit grote verschil in krimp en zwelling tussen de twee richtingen, dat wordt veroorzaakt door schommelingen in het vochtgehalte van het materiaal, zal de genoemde vervormingen in het eindprodukt versterken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KWARTSVERVEN  
Dit zijn dispersie muurverven waaraan kwartszand van een bepaalde gemiddelde diameter is toegevoegd om het zogenaamde kwartseffect te bereiken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
KWARTSZAND  
Kwartszand is zand van een bepaalde korrelgrootte. Deze zandkorrels worden in kwartsbevattende verven als vulmiddel en structuurgevende stof gebruikt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kws 2000  
KWS 2000 is een programma waarin overheid en bedrijfsleven samenwerken met als doel de vermindering van emissies van vluchtige organische stoffen ofwel koolwaterstoffen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact