Verfadviezen H
Verfadviezen

Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!


A B C D E F G H I K M P R S T V W Z
Hechting Houtrot Houtwolcementplaat Hydrofiel
Heilige dagen Houtsoorten HVLP Hydrofoberen
High solids Houtsoorten bloedend HVLP spuiten Hygroscopisch
Homopolymeer Houtverven Hybride  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HECHTING
De hechting op de ondergrond is zowel voor Alkyd als Acrylaat optimaal. Nadelige invloeden zoals vochtige ondergrond, niet geschuurd, vettig oppervlak etc. kunnen en zullen de hechting nadelig beïnvloeden. Onthechtingsverschijnselen, die het gevolg zijn van mechanische beschadigingen zijn lekkages in het verfsysteem. Deze dienen zoveel mogelijk te worden vermeden en indien mogelijk direct worden hersteld. Door de onderdorpel, en bij deurkozijnen tevens de stijlen, te beschermen met behulp van sponningslatten (in de ruwbouwfase), kan men dergelijke mechanische beschadigingen sterk terugdringen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HEILIGE DAGEN  
Oude vakterm voor niet of slecht geraakte plaatsen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HIGH SOLIDS  
Omdat aan de eisen voortvloeiend uit het project KWS 2000 (reductie van de uitstoot van organische oplosmiddelen met 50%) met de normale alkydharsverven niet kan worden voldaan, is de verfindustrie gestart met de ontwikkeling van high solid alkydharsverven. Dit zijn in feite alkydharsverven met minder organische oplosmiddelen. Hoewel niet exact gedefinieerd spreekt men van een high solid als de verf een vaste-stofgehalte heeft van ± 70-80%. Een oplosmiddelarme verf dus.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HOMOPOLYMEER
Kunststof opgebouwd uit 1 soort monomeer.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HOUTROT  
Verschillende niet-duurzame houtsoorten kunnen worden aangetast door schimmels. Schimmelvorming vind echter alleen plaats onder de volgende condities: zuurstof aanwezig; voedingsbodem aanwezig; houtvochtpercentage hoger dan 20%; temperatuur van 5° t/m 40°C.

Door de eigenschappen van hout zullen in de kern de temperatuur en vochtigheid langer worden vastgehouden dan aan de rand. Dit is de reden dat de aantasting doorgaans in de kern van het hout ontstaat. Meestal wordt deze aantasting pas in een (vaak te) laat stadium zichtbaar: op de plaats van de aantasting gaat de verf blaren. Dit wordt veroorzaakt door het hoge vochtgehalte en -in een verder gevorderd stadium- doordat de ondergrond haar samenhang verliest. De aantasting bevindt zich vrijwel altijd in de onderdorpel en/of de daarop aansluitende stijlen. Dit is het beste te constateren door met een priem ter hoogte van de verbindingen in het hout te prikken. Wanneer een afwijkende houthardheid wordt geconstateerd, is er sprake van aantasting. Bij optreden van schimmelvorming wordt de houtstructuur versneld afgebroken en verliest haar samenhang. Dit verschijnsel wordt aangeduid als ’houtrot’. Houtrot heeft trouwens minder te maken met de kwaliteit van het materiaal dan wel met de kwaliteit van de toegepaste constructieve detailleringen en het onderhoudsbeleid. Kwaliteit, materiaal èn onderhoud zijn dan ook belangrijk. De huidige voorschriften met betrekking tot conservering blijken in de praktijk onvoldoende om het probleem ’houtrot’ uit te bannen. Veel narigheid kan echter worden voorkomen met het plaatsen van de Woodpil als preventieve conserveringsmethode of bij reeds licht aangetast hout.

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HOUTSOORTEN  
Loofhout De bomen dragen bladeren, in de tropen het gehele jaar, bij ons alleen in de zomer. Ze bevatten inhoudsstoffen zoals gommen en zuren. Loofhout bevat houtvaten waardoor de nerf ontstaat. Bijvoorbeeld: - merbau - meranti - teak - beuk - eiken - iroko

Naaldhout De bomen dragen naalden. Ze zijn bijna altijd groen. Ze bevatten meer of minder hars. Het verschil tussen voor- en najaarshout bepaalt de tekening. Bijvoorbeeld: - vuren - grenen - redcedar - redwood - oregan pine

De gangbare houtsoorten zijn onderverdeeld in vijf duurzaamheidsklassen, van zeer duurzaam tot zeer weinig duurzaam. In klasse 1 zijn die soorten opgenomen die na tientallen jaren met vochtige grond in aanraking zijn geweest, hun mechanische eigenschappen grotendeels hebben behouden. In klasse 5 vallen die houtsoorten die binnen een jaar verrotten als zij voortdurend met vocht in aanraking zijn. Een goede duurzaamheid is echter geen equivalent voor goede mechanische eigenschappen. Eike- en beukehout vallen in klasse 4 en 5, en zijn dus mechanisch sterk, maar toch weinig duurzaam.

Klasse Duurzaamheid Levensduur onbeschermd I zeer duurzaam langer dan 25 jaar (kernhout) II duurzaam 15-25 jaar III matig duurzaam 10-15 jaar IV weinig duurzaam 5-10 jaar V niet duurzaam minder dan 5 jaar.

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HOUTSOORTEN BLOEDEND  
Sommige houtsoorten, zoals Merbau of Western Redcedar, bevatten in water oplosbare inhoudsstoffen. Deze inhoudsstoffen kunnen worden geactiveerd indien het oppervlak behandeld wordt met een watergedragen verfproduct. De inhoudsstoffen zullen door de verflaag heen migreren en zich aftekenen als bruine verkleuring.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HOUTVERVEN  
Verfproducten specifiek ontwikkeld voor de toepassing op houten ondergronden. Zowel industrieel als in de bouw of het onderhoud. Bekend zijn dekkende, transparante, semi-transparante en blanke verftypen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HOUTWOLCEMENTPLAAT  
Plaat samengesteld uit langvezelig houtwol (soms magnesiet) en cement; uitstekend isolerend vermogen tegen warmte en koude.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HVLP  
HVLP staat voor High volume low pressure. Spuittechniek waarbij de verf met veel minder luchtdruk (max. 0,7 bar) maar met meer volume lucht wordt verneveld.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HVLP SPUITEN  
High Volume Low Pressure (H.V.L.P. = hoog volume, lage druk) is een van de vormen van lagedrukspuiten. Het is een relatief oude spuittechniek (25 jaar), maar staat weer in de belangstelling wegens het geringe verfverlies. In Californië (USA) is spuiten in de open lucht alleen toegestaan als een rendement van 65% bereikt wordt. We hebben gezien dat dat bij lagedrukspuiten het geval is. De verftypes die gebruikt kunnen worden, komen voor wat betreft verdunnen en werksnelheid overeen met de soorten die bij de conventionele luchtspuitpistolen gebruikt worden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HYBRIDE  
Fysische mengsels van twee verschillende typen bindmiddelen. Veelal zijn dit combinaties van acrylaten gemengd met alkyden. Of het is een alkydemulsie en acrylaatdispersie of een alkydoplossing en acrylaatdispersie.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HYDROFIEL  
Waterminnend.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HYDROFOBEREN  
Het oppervlak van metselwerk en beton waterafstotend maken. Als gevolg hiervan zullen deze materialen weinig of geen water opnemen. Bij gevels van metselwerk wordt hierdoor voorkomen dat bij vorst de met water verzadigde metselklinkers stuk vriezen. Bij betonconstructies wordt het indringen van schadelijke stoffen en dooizouten tot de wapening voorkomen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
HYGROSCOPISCH  
Wateraanzuigend.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact