Verfadviezen E
Verfadviezen

Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!


A B C D E F G H I K M P R S T V W Z
Elasticiteit Emulsie Ettringiet Exploitatiekosten
Electrostatische spuitapparatuur Epoxy bindmiddel Evenwichtsvochtgehalte  
Emulgator Esthetisch Excentrisch  
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELASTICITEIT
Het visco-elastisch gedrag van Acrylaten is aanmerkelijk gunstiger dan die van een Alkydsysteem. Door die hogere elasticiteit kan het verfsysteem de bewegingen van de ondergrond, door vocht en temperatuurs-wisselingen, uitstekend volgen. De elasticiteit van een verfsysteem loopt onder invloed van tijd langzaam terug. Alhoewel Alkydharsverven voldoende elasticiteit bezitten voor een ondergrond als hout, zal in de functie van tijd een Alkydsysteem sneller onderhoud vragen, e.e.a. omdat het vernettingsproces (reactie met zuurstof) dat ten koste gaat van elasticiteit zich continu voortzet.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
ELECTROSTATISCHE SPUITAPPARATUUR  
Als de verf uit het spuitpistool komt heeft deze een hoge negatieve elektrische lading. Via het elektrische krachtenveld slaat de verf neer op het voorwerp. Voordelen: omtrek-effect; er gaat weinig verf verloren; op scherpe kanten een goede dekking. Nadelen: niet geschikt voor alle verfprodukten; alle onderdelen moeten goed schoongemaakt worden om storingen te voorkomen. Herkenning: transformator en gelijkrichter; hoogspanningskabel. Toepassing: metaalindustrie; houtindustrie (houten voorwerpen met een minimale houtvochtigheid van 10%).
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
EMULGATOR  
Oppervlak actieve stof welke meestal voor de bereiding van een acrylaatdispersie wordt gebruikt. De emulgator stabiliseert de acrylaatmonomeren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
EMULSIE
Vloeibare bindmiddeldeeltjes fijn verdeeld in water. Door de lage viscositeit vloeien de bindmiddeldeeltjes, na verdampen van het water, aaneen. Hier is een geringe hoeveelheid oplosmiddel voor nodig.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
EPOXY BINDMIDDEL  
Epoxyharsen worden in tweecomponenten producten gebruikt. Dat wil zeggen dat ze worden toegepast in combinatie met verharders. Als verharder kunnen alifatische aminen, aromatische aminen, polyamiden en variaties hierop worden gebruikt. Soms worden er ook nog versnellers toegepast om de chemische reactie tussen basiscomponent en verharder sneller te laten verlopen. Epoxyharsen kunnen gecombineerd worden met teer om een uitstekende watervastheid te bewerkstelligen. Deze combinatie staat nu sterk ter discussie, omdat teer bestanddelen bevat die giftig en kankerverwekkend zijn. Het is de bedoeling om vanaf 1997 voor deze combinatie een verbod op het gebruik hiervan uit te vaardigen. Men moet zorgvuldig met deze materialen omgaan. Bij het verwerken van epoxyverven moet rekening worden gehouden met de voorschriften die de fabrikant verstrekt. Sommige personen zijn namelijk zeer gevoelig voor epoxy, waardoor bij onverstandig gebruik snel huidirritatie ontstaat. Sommige aromatische aminen, die soms noodzakelijk zijn om de vereiste chemicaliënbestandheid te bereiken, zijn kankerverwekkend. Voor deze producten geldt dus in bijzondere mate dat men bij verwerking de veiligheidsmaatregelen in acht moet nemen. In standaard epoxyverven komen deze verharders niet voor; maar wel in speciale producten, die vaak op een industriële manier worden geappliceerd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
ESTHETISCH  
Onder de esthetische eigenschappen van verflagen worden de niet functionele eigenschappen verstaan. Hieronder vallen onder andere glansgraad, structuur, kleur, vloeiing. Dit zijn de eigenschappen waarop verflagen veelal beoordeeld worden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
ETTRINGIET  
Is een chemische verbinding dat het resultaat van een reactie tussen cement en gips onder landurige vochtige omstandigheden. Bij droging verliest ettringiet een deel kristalwater en valt als poeder uiteen. Het gevolg hiervan is dat in bijvoorbeeld beton scheurvorming en afbrokkeling optreedt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
EVENWICHTSVOCHTGEHALTE  
Hieronder wordt verstaan het vochtgehalte dat een materiaal bij een gegeven luchtvochtigheid op den duur bereikt. Dit heeft een grote invloed op de uiteindelijke droging van de ondergrond en de drogingssnelheid van de watergedragen afwerkingsproducten.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
EXCENTRISCH  
Draaipunt dat exact in het midden ligt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
EXPLOITATIEKOSTEN  
Kosten die nodig zijn om iets operationeel te houden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact