Verfadviezen D
Verfadviezen

Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!


A B C D E F G H I K M P R S T V W Z
Dauwpunt Diffusie weerstand Dompelen Droging van watergedragen verven
Dekking Diffusie weerstandgetal Doordroging Drogingssnelheid
Dekkracht Dispersie Doorslag Droog of nat schuren
Dekkracht van watergedragen producten Dispersie muurverven Droging Duurzaamheidsklassen van hout
Diffusie Doel van het schuren    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAUWPUNT
Dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht met waterdamp verzadigd is, zodat bij daling van de temperatuur condensatie plaats vindt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DEKKING  
Dekking is niet afhankelijk van het type bindmiddel, maar afhankelijk van de droge laagdikte en de aanwezige pigment hoeveelheid in de verffilm (P.V.C.). Dekking is echter van meer invloeden afhankelijk b.v. ondergrondstructuur, kleur of scherpe kanten. Dekkingsverschillen te wijten aan het principe Acrylaat of Alkyd komen niet voor.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DEKKRACHT  
Het vermogen van een verf om de kleur en,of de kleurverschillen onzichtbaar te maken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DEKKRACHT VAN WATERGEDRAGEN PRODUCTEN
De dekkracht van watergedragen verven verschilt niet van oplosmiddelhoudende verven. Naast de droge-laagdikte en de aanwezige hoeveelheid pigment in de verffilm wordt de dekking beïnvloed door het kleurverschil tussen twee verflagen en de ondergrondstructuur.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DIFFUSIE  
De verplaatsing van een damp door een poreus materiaal van een plaats met een hogere concentratie naar een plaats met een lagere concentratie.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DIFFUSIE WEERSTAND  
De weerstand die gassen ondervinden bij het doordringen van een materiaal. Deze wordt uitgedrukt in de zogenaamde Sd-waarde. Deze geeft aan hoeveel maal groter deze weerstand is dan die van een meter lucht. Een zeer hoge Sd-waarde wil zeggen dat dit materiaal gesloten is, voor het doorlaten van gassen. Bij een lage Sd-waarde spreken we over vochtregulerende systemen. Deze laten dampen en gassen gemakkelijk passeren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DIFFUSIE WEERSTANDSGETAL  
Is een getal dat aangeeft hoeveel de weerstand van een stof groter is dan een bepaalde rustende luchtkolom. Dit fenomeen is alleen meetbaar door vergelijking. Diffusieweerstandsgetal 1 komt overeen met de weerstand van een luchtkolom die een meter dik is.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DISPERSIE  
Kunststof bolletjes zeer fijn verdeeld in water.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DISPERSIE MUURVERVEN  
Dispersie muurverven kunnnen we rangschikken van veegvast tot schrobvast. Hiermee is althans voor het binnen muurverfassortiment direct een kwaliteitsvolgorde aangegeven. Veegvast is uitstekend geschikt om snel een zachtboard plafond wit te maken zonder er verder eisen aan te stellen, tot bijvoorbeeld wandglazuur op een schilderklare wand in elke gewenste kleur waarbij een harde gladde, goed reinigbare wandafwerking wordt verkregen. Dispersie muurverven hebben de algemene eigenschap om geringe hoeveelheden waterdamp op te nemen en naderhand weer af te staan wanneer de omgeving weer droog wordt. Hierdoor wordt condensvorming in badkamers en keukens voorkomen. De algemene kenmerken waaraan dispersie muurverven voldoen zijn: - waterverdunbaar; - vrijwel reukloos; - gereedschap makkelijk met water te reinigen; - het reeds eerder genoemde vochtregulerende vermogen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DOEL VAN HET SCHUREN  
Iedere verfverwerker zal in het algemeen schuren om een goede hechting te verkrijgen op de ondergrond en de volgende lagen, of het oppervlak glad te maken voor een gladde afwerking. Het doel van schuren kan ook een andere zijn namelijk het verwijderen van oude verflagen of oxidatie. De gebruikelijke methoden hiervoor namelijk afbijten en afbranden respectievelijk stralen ontmoeten vaak milieubezwaren. Ten opzichte van afbranden of föhnen kan de keuze van een schuursysteem vaak voordeel bieden. Men moet namelijk naast de tijd die nodig is voor het kaal maken door middel van branden of föhnen ook nog eens de nodige schuurtijd reserveren om het beoogde resultaat te bereiken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DOMPELEN  
Applicatiemethode waarbij onderdelen worden gedompeld in verf. Voordelen: geschikt voor zowel grote als kleine series; men kan meerdere lagen aanbrengen; weinig verfverlies; onbereikbare plaatsen worden goed geïmpregneerd; verbindingen lopen vol. Nadelen: matige dekking op scherpe kanten; geen gelijkmatige laagdikte; hoge verfinvestering; meestal brandgevaarlijk; kans op viscositeitsverhoging door luchtinbreng en oplosmiddelverlies; druppels aan onderzijde werkstuk moeten na aandroging verwijderd worden; verf moet regelmatig gezeefd worden. Toepassing: timmerindustrie, b.v. glaslatten; kozijnen; metaalindustrie.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DOORDROGING  
Na de periode van aandroging volgt de doordroging. Een proces dat, afhankelijk van het type bindmiddel, vele dagen in beslag kan nemen. Een hoge relatieve vochtigheid en een lage temperatuur vertragen het drogingsproces. De doordroging verloopt hierdoor ook langzaam.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DOORSLAG  
Het door een verflaag heen trekken van inhoudsstoffen, die op of in de ondergrond aanwezig zijn. De inhoudsstoffen kunnen door vloeistoffen uit de afwerkingsproducten opgelost worden en tijdens het drogingsproces naar het oppervlak migreren en daar als een verkleuring achterblijven. Doorslaggevoelig zijn o.a. nicotine- en vetvlekken en aniline kleurstoffen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DROGING  
De droging van Acrylaatverven verloopt fysisch en die van Alkydharsverven chemisch. Bovendien is het drogingsproces en dus de droogtijd van een Acrylaatsysteem korter. Met Alkyd is de droging anders, trager, vooral bij dikke lagen omdat er aan het oppervlak een huidje ontstaat dat het toetreden van zuurstof en het verdampen van verdunning vertraagt. De doordroging verloopt hierdoor langzaam. Met Acrylaatdispersieverven zijn hogere laagdikten in 1 keer aan te brengen, met bovendien een korte drogingstijd hetgeen voor de timmerindustrie van groot belang is.

Laagdikte - bescherming! Een hoge relatieve vochtigheid en een lage temperatuur vertragen het drogingsproces. De snelle droging van de Acrylaatdispersieverven, maakt het mogelijk om op één dag twee tot drie lagen aan te brengen. Vooral bij renovatie en onderhoudswerk kunt u zo besparen op arbeid, klim en steigerwerk.

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DROGING VAN WATER GEDRAGEN VERVEN  
Watergedragen verven drogen door verdamping van water en het ‘aaneenvloeien’ van bindmiddeldeeltjes. Watergedragen verven drogen onder normale klimatologische omstandigheden wezenlijk sneller dan oplosmiddelhoudende verven. Dit maakt het mogelijk om in een korter tijdsbestek meerdere verflagen aan te brengen in de voorgeschreven laagdiktes. Bij een lage temperatuur en een hoge relatieve vochtigheid wordt het drogingsproces vertraagd. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de duurzaamheid, hechting en watergevoeligheid.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DROGINGSSNELHEID  
De drogingssnelheid van verflagen wordt sterk bepaald door de manier waarop die droging tot stand komt. Droogt de verf enkel door verdamping van het oplos- of verdunningsmiddel? Of vindt er ook nog een chemische droging plaats? Watergedragen verven drogen over het algemeen vrij snel omdat zij enkelt drogen door verdamping van water.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DROOG OF NAT SCHUREN  
Of we droog- dan wel natschuren is afhankelijk van onder meer de volgende factoren: - de soort ondergrond; - het te gebruiken schuurmateriaal; - de te gebruiken schuurmachine (elektrisch of pneumatisch); - de omgeving (stofontwikkeling of vocht niet toegestaan).
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
DUURZAAMHEIDSKLASSEN VAN HOUT  
De gangbare houtsoorten zijn onderverdeeld in vijf duurzaamheidsklassen, van zeer duurzaam tot zeer weinig duurzaam. In klasse 1 zijn die soorten opgenomen die na tientallen jaren met vochtige grond in aanraking zijn geweest, hun mechanische eigenschappen grotendeels hebben behouden. In klasse 5 vallen die houtsoorten die binnen een jaar verrotten als zij voortdurend met vocht in aanraking zijn. Een goede duurzaamheid is echter geen equivalent voor goede mechanische eigenschappen. Eike- en beukehout vallen in klasse 4 en 5, en zijn dus mechanisch sterk, maar toch weinig duurzaam.

Klasse Duurzaamheid Levensduur onbeschermd I zeer duurzaam langer dan 25 jaar (kernhout) II duurzaam 15-25 jaar III matig duurzaam 10-15 jaar IV weinig duurzaam 5-10 jaar V niet duurzaam minder dan 5 jaar.

Bovenzijde pagina  
   

 

 

 

 

 
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact