Verfadviezen B
Verfadviezen

Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!


A B C D E F G H I K M P R S T V W Z
BAGA Bestandheid tegen oplosmiddelen Bindmiddel Botanisch
Baksteen Beton Blaasjes Bounce-back
Beits blank Beton aantasting Blauwpleisterwerk Bouwvochtverkleuring
Beits transparant Biggetje Blocking Bron bestrijding
Bekisting      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAGA
Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BAKSTEEN  
Uit diverse kleitypen gebakken metselsteen. Afhankelijk van toevoegingen en de manier van bakken ontstaan verschillende soorten baksteen die kunnen variëren van poreuze zachte baksteen, die veel vocht opneemt tot harde baksteen (klinker) die weinig vocht opneemt. Om baksteen tijdens het productieproces reeds in te kleuren worden sommige toevoegingen gedaan. Een voorbeeld hiervan is het mangaanoxyde.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BEITS BLANK  
Niet gepigmenteerd, filmvormend verfproduct. Laat houtoppervlak volledig zichtbaar. Geringe bescherming tegen UV invloed door ontbreken beschermend pigment. In watergedragen en oplosmiddelhoudende typen verkrijgbaar.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BEITS TRANSPARANT  
Transparant gepigmenteerd, filmvormend verfproduct. Decoratieve houtkleuren en modetinten. Laat het houtoppervlak deels zichtbaar.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BEKISTING  
Is een samengestelde hulpconstructie die dient om betonspecie tijdens het storten en verharden in de gewenste vorm te houden, totdat het beton voldoende sterk is. Deze hulpconstructie bestaat meestal uit: een contactbekisting, een steunconstructie en hulp- en stelmiddelen. Het deel van de bekisting dat direct met het beton in aanraking komt, wordt de contactbekisting genoemd. De binnenkant van de contactbekisting krijgt altijd de tegenovergestelde vorm van het te maken betonwerk. De uiteindelijke betonconstructie, zoals die uit de bekisting komt, krijgt alleen de juiste afmetingen als de binnenwerkse maten van de bekisting precies gelijk zijn aan de buitenwerkse maten van de te maken betonconstructie.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BESTANDHEID TEGEN OPLOSMIDDELEN  
Bepaalde soorten verfrollers zijn niet bestand tegen (scherpe) oplosmiddelen. Let daarom goed op de tekst over het gebruiksdoel van de verfroller die in de verpakking is meegeseald.

 

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BETON  
Algemene benaming voor constructies. Beton bestaat meestal uit een hardwordend mengsel van cement, zand en grind. Ter versteviging van de betonconstructie is een wapeningsnet van staal in het beton aangebracht.

 

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BETON AANTASTING  
Verkruimeling van beton, waardoor de wapening ervan gaat roesten. Betonaantasting wordt ten ontrechte wel eens betonrot genoemd. Betonrot bestaat niet echt. Beton kan namelijk niet rotten, zoals bijvoorbeeld hout dat wel kan.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BIGGETJE  
Oude vakterm voor een schildersstoffertje.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BINDMIDDEL  
Hoofdbestanddeel van ieder verfproduct. Bepalend voor functionele-, esthetische- en applicatie eigenschappen. Bindmiddelen zijn er in alle denkbare soorten en typen. Bijvoorbeeld alkydharsen en acrylaten; thermoharders en thermoplasten. Om bindmiddelen voor verwerking geschikt te maken zijn verdunnings- dan wel oplosmiddelen nodig. Het niet vluchtige bestanddeel van verf.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BLAASJES  
Blaasjes kunnen ontstaan door luchtinslag tijdens het spuiten of rollen. Veelal trekken de blaasjes vanzelf weg uit de verffilm. Indien dit niet het geval is, kan meer verdunningsmiddel (water of oplosmiddel) helpen. Hierdoor krijgen luchtbelletjes langer de kans uit de verffilm te ontwijken. Let op: meer verdunningsmiddel kan ten koste gaan van laagdikte en vergroot de kans op zakkers.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BLAUWPLEISTERWERK  
Een egaliseerlaag welke dient als tussenafwerking. Indien voor een blauwpleisterafwerking wordt gekozen zullen betreffende wanden worden behangen. Een blauwpleisterlaag wordt veelal op dezelfde dag aangebracht als de raaplaag. Aangezien de blauwpleisterlaag een dunne laag is zal op sommige plaatsen de raaplaag er doorheen schemeren, zodat blauwpleisterwerk meestal niet volkomen wit is. Vandaar ook de naam van deze afwerking. Blauwpleister dient met een stalen pleisterspaan te worden aangebracht.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BLOCKING  
Blocking is het verschijnsel dat twee geschilderde oppervlakken onder invloed van druk aan elkaar laat kleven.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BOTANISCH  
Plantkundig.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BOUNCE-BACK  
Terugkaatsing van verfnevel bij spuitapplicatie.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BOUWVOCHTVERKLEURING  
Ontstaat tijdens het drogingsproces. Overvloedig bouwvocht, met daarin opgeloste elementen, wordt vanuit de ondergrond naar het oppervlak getransporteeerd. De wateroplosbare delen blijven na verdamping van het water zichtbaar op het oppervlak en zijn herkenbaar als een bonte onregelmatige verkleuring. Dit verschijnsel is vergelijkbaar met de effecten als gevolg van lekkage en kan zich in de gehele woning voordoen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
BRON BESTRIJDING  
Tegenovergestelde van symptoombestrijding. Volgorde van maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact