Europese Verfrichtlijn

Informatie over verf
Wetenswaardigheden en regelgeving

 

  Europese verfrichtlijn van kracht
Per 1 januari 2010 produceren verffabrikanten geen lakverf meer waar meer dan 300 gram oplosmiddel per liter in zit. Ook zijn ze verplicht om op het etiket aan te geven tot welke subcategorie hun product behoort, welke grenswaarde hierbij hoort en wat het maximale VOS-gehalte van het product in gebruiksklare vorm is. Dit is het gevolg van de EG-verfrichtlijn die in 2004 door het Europees parlement werd aangenomen. Officieel heet de richtlijn ‘2004/42/EG’ en voluit betekent dit: ‘Richtlijn inzake de beperking van emissies van vluchtige organische stoffen ten gevolge van het gebruik van organische oplosmiddelen in bepaalde verven en vernissen en producten voor het overspuiten van voertuigen’.
De afgelopen jaren zijn verfproducenten drukdoende geweest 2010 ‘te halen’ met een aangepaste verfreceptuur. Tussenstap was het jaar 2007, waarin de hoeveelheid oplosmiddelen teruggebracht moest zijn naar 400 gram per liter. Per 1 januari dit jaar moeten de fabrikanten voldoen aan de Verfrichtlijn 2010  en nog eens 100 gram oplosmiddel geschrapt hebben uit hun verf. Winkeliers krijgen wel tot eind 2010 de tijd om hun voorraden ‘oude verf’ te verkopen. Vanaf 1 januari 2011 moet definitief alle verf  waar meer dan 300 gram oplosmiddel per liter in zit, uit de winkelschappen zijn verdwenen. Het ministerie van VROM inspecteert of de verf die vanaf januari dit jaar wordt geleverd aan winkels, voldoet aan de richtlijn en legt sancties op als dat niet het geval is. 
PDF
Europese verfrichtlijn 2004-42 EG (pdf)
PDF
Europese verfrichtlijn 2004-42 EG tabel verven (pdf)
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact