Brandwerend glas
BRANDWERENDE BEGLAZING:
In 1995 werden volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 40.000 branden genoteerd met een directe economische schade (zogenaamde zaakschade) van 3,2 miljard gulden. De vervolgschade bedraagt hiervan het meervoud.
Soms kan een brand, alhoewel goed verzekerd leiden tot een groot drama. In de meest ernstige situatie vallen er mensenlevens; meestal echter door rookvergiftiging en minder door het vuur zelf.
Voor gebouwen gelden strenge normen met betrekking tot brand. Evacuatie van aanwezige personen moet goed mogelijk zijn. Dit vraagt ondermeer om af- en bescherming van vluchtwegen.
Brandbeveiligingseisen worden mede afgestemd op de eigenschappen van materialen. Glas op zichzelf is gelukkig onbrandbaar. Bij hogere temperaturen, in het geval van brand, zal gewoon enkel glas echter weinig weerstand bieden en na korte tijd bezwijken. Vertraging van brandvoortplanting, is dan nauwelijks aan de orde. Hiervoor zijn brandwerende beglazingen ontwikkeld.
De experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen, -dus ook van glas- is vastgelegd in de NEN 6069.
Uit het Bouwbesluit en de NEN 6069/6068 volgt dat deur- en raamconstructies moeten voldoen aan de weerstand tegen branddoorslag (uitbreiding van brand van de ene naar de andere ruimte) en branddoorslag (uitbreiding van de brand van de ene naar de andere ruimte via de buitenlucht, ofwel de WBDBO- eisen.
Deze eisen worden gemeten op de criteria:
Vlam dichtheid betrokken op de afdichting; thermische isolatie betrokken op de warmtestraling.

Het criterium vlamdichtheid houdt in: het ontstaan van ontoelaatbare openingen of vlammen aan de niet direct verhitte zijde.
Het criterium thermische isolatie betrokken op de warmtestraling houdt in dat de stralingsintensiteit van 15 kW/m², gemeten op 1 meter afstand niet mag worden overschreden.
In de meeste gevallen wordt door het bouwbesluit een eis van 30 of 60 minuten WBDBO gesteld, uiteraard afhankelijk van het toepassingsgebied.
Daar waar eisen aan de brandveiligheid worden gesteld is de toepassing van brandwerende beglazingen noodzakelijk. De soort en samenstelling van de brandwerende beglazing is mede afhankelijk van de afmeting, de toepassing en de prestatie-eis.
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact