Veiligheidsglas
Veilig glasgebruik:

Wees gerust: het is glas!
Glas kan thermisch worden bewerkt zodat het getemperd of gehard wordt, en zo bestand is tegen mechanische en thermische spanning of schokken. Glas kan worden gelaagd in een sandwich van glasbaden en kunststof tussenlagen. Samengebonden vormen deze materialen een perfect transparant product dat nagenoeg ondoordringbaar is. Glas kan ook zo worden samengesteld dat het vuur en hitte tijdens een brand op een veilige afstand houdt.

Wij zullen proberen op deze pagina enige duidelijkheid te verschaffen over de toepassingen en de veiligheid van dit soort beglazingen.

Of het nu gaat om dakpannen, hang- en sluitwerk of CV- ketels, ze zijn bijna altijd voorzien van een keurmerk. Behalve glas. Op een specialist na, kan bijna geen mens 'jampotkwaliteit' van hoogwaardige veiligheidsbeglazing onderscheiden. Althans, dat was voor kort het geval. Sinds 1 januari van dit jaar bestaat ook voor veiligheidsbeglazing een kwaliteitskeurmerk. Het kent één, twee of drie sterren of een EHBO- kruis. Voordeel? Vanaf nu is in één oogopslag duidelijk met welke glaskwaliteit men te maken heeft. De keurmerken hebben betrekking op inbraakvertragende beglazing (met sterrenaanduiding) en letselveilige beglazing (met EHBO- aanduiding). Beglazing met één of meerdere sterren is automatisch letselveilige beglazing.
Kwaliteit en zekerheid
Sinds kort biedt de Stichting Veiligheidsbeglazing, -een overkoepelende organisatie van glasproducenten-, gecertificeerde bedrijven de mogelijkheid keurmerken op veiligheidsbeglazing aan te brengen. Met een dergelijke -gegarandeerde- kwaliteitsaanduiding kan een glasbedrijf aan haar afnemers voor eens en altijd (letterlijk) glashelder maken met welke glaskwaliteit men te maken heeft. Er is bewust gekozen voor het systeem dat al jaren succesvol functioneert binnen de slotenbranche, het zogenaamde sterrensysteem (één-, twee- of driesterren- aanduiding, oplopend in sterkte).
Het systeem wordt bewaakt en beschermd door de Stichting Kwaliteitszorg Gevelelementen, een onafhankelijk keuringsinstituut.
De Stichting Veiligheidsbeglazing heeft het EHBO- teken als kwaliteitsaanduiding aan het sterren- systeem toegevoegd.
Alle tekens worden door middel van gritstralen duidelijk zichtbaar en onuitwisbaar op het glas aangebracht. Het keurmerk maakt aan de gebruiker in één oogopslag duidelijk welke prestaties hij van het geleverde glas mag verwachten; een vaardigheid die vroeger uitsluitend was voorbehouden aan de specialisten. Bij het keurmerk staat overigens ook een identificatienummer van de leverancier. Ook dit draagt bij aan de kwaliteit. Bij tegenvallende prestaties is de leverancier eenvoudig traceerbaar.
Snij- verwondingen door glas: dat zal mij niet gebeuren!!
Glas is ieder jaar opnieuw de oorzaak van enorm veel persoonlijk letsel (snij- verwondingen of nog veel ergere verwondingen tot aan dodelijk letsel aan toe). Dit houdt niet automatisch in dat Nederlandse woningen, kantoren en winkels per definitie van inferieur glas zijn voorzien. Wel wordt vaak het verkeerde glastype op de verkeerde plaats toegepast. Consumentenonderzoek heeft aangetoond dat het jaarlijks om ca. 130.000 ongelukken met letsel gaat.
Veiligheidsbeglazing wordt meestal toegepast (of zou moeten worden toegepast) in situaties waar het risico bestaat dat mensen (met name kinderen) zich aan beglazing kunnen verwonden. Denk hierbij aan spiegelwanden, schuifpuien, glas in of direct naast deuren (enkel glas in voordeuren is eerder regel dan uitzondering), etalages enzovoort.
Niet alleen het glas, maar juist de combinatie van twee glasbladen met tussengevoegde onzichtbare kunststoffolies maakt de beglazing zo sterk en veilig. Als dit gelaagde glas breekt -door bruut geweld, bij een struikel of valpartij of wanneer een kleuter er met z'n driewielertje tegen aan botst- dan houdt de taaie kunststoflaag de glasscherven bij elkaar. De kans op levensgevaarlijke snij- verwondingen wonden is door deze eigenschap bijna nihil. De inbraakvertragende en letselveilige beglazingen worden van dergelijke folies voorzien. Een andere letselveilige beglazing die kan worden voorzien van het EHBO- teken is het zogenaamde geharde glas. Gehard glas is 5 maal sterker dan gewoon glas van dezelfde dikte en valt bij breuk in kleine korreltjes uit elkaar, net als bij een autoruit; volkomen veilig tegen verwonding dus. Dergelijke beglazingen zijn voor ouders en andere opvoeders een geruststellende gedachte. Het materiaal kan niet voorkomen dat iemand tegen een ruit valt, maar voorkomt in ieder geval vreselijke snij- verwondingen.


De inbreker de baas.
De beglazing met sterrenaanduiding biedt soelaas aan degene die belang hecht aan de bescherming van have en goed. Deze inbraakvertragende soorten worden uitgevoerd in gelaagd glas. De glasdikte is variabel; hoe meer inbraakwering gevraagd, hoe dikker het glaspakket.
Het verhaal wil dat inbraakvertragend glas zou bestaan uit peperdure, centimeters dikke ruiten.
Voor een doorsnee woning zou een dergelijke voorziening veel te kostbaar zijn. Dergelijke materialen -denkt men- zijn hooguit voorbehouden aan sjieke villa's in het Gooi of toepasbaar in postkantoren, banken en benzinestations.
In de praktijk valt dit echter reuze mee. Bij nieuwbouw moet men bij één- of twee sterrenbeglazing op de begane grond over het algemeen denken aan tussen de 500 en 1000 gulden extra.
Het biedt daarom een uitstekend alternatief voor rolluiken of ontsierende traliewerken. Deze beglazingen rekenen tevens voorgoed af met het fabeltje dat glas de zwakste schakel in de keten van inbraakpreventieve maatregelen is. Inbraakvertragende beglazing blaast -net als veiligheidsvoorzieningen zoals hang- en sluitwerk, elektronische installaties, of afgerichte bouviers- wel degelijk een partijtje mee in het 'anti-kraak' ensemble.
Hoe vaak gebeurt het niet dat in een woning sloten van goed beveiligende aard zijn en het ruitje in de voor- of keukendeur eenvoudig in te tikken is. Vaak leeft ook de hardnekkige gedachte dat dubbel glas voldoende inbraakwerende eigenschappen herbergt, omdat er twee barrières te nemen zijn. Een inbreker kan er misschien iets meer ontzag voor tonen, maar het is bedoeld om te isoleren en mag zeker niet inbraakvertragend genoemd worden.
De elementaire functie van glas is bescherming tegen regen en wind. Inbraakvertragende beglazing behoudt praktisch altijd die functie, ook al zit er een ster in de ruit, de folie houdt het glas bij elkaar. Dat is voor iedereen interessant. Het is altijd belangrijk dat de ruit dicht blijft, ook al is de ruit kapot. De elementaire bescherming tegen regen en wind blijft gehandhaafd.
In combinatie met isolerend dubbelglas (HR- glas) biedt veiligheidsbeglazing (letselveilig of inbraakvertragend) een veilige, comfortabele en energiebesparende oplossing.
In onderstaand schema is het schematisch naar voren gebracht:
Beglazing met het teken + is het letselveilige alternatief voor gewoon glas.
Inbraakvertragende beglazing herkent u aan dit teken: * of ** of ***
Er zijn vier verschillende categorieën te onderscheiden:
+ veiligheidglas ter voorkoming van lichamelijk letsel.
* Standaard inbraakvertragende beglazing
** Zwaar inbraakvertragende beglazing
*** Extra zwaar inbraakvertragende beglazing
Object Aanbevolen beglazing
Interieur huis, winkel, kantoor, horecagelegenheid *
Gevel, rijtjeshuis, binnen bebouwde kom *
Gevel, 2-onder-1-kap, binnen bebouwde kom **
Gevel, 2-onder-1-kap, buiten bebouwde kom ** of ***
Vrijstaande woning, binnen bebouwde kom **
Vrijstaande woning, buiten bebouwde kom ** of ***
Kantoor **
Winkels, geen bijzonder risico *
Winkels risico **
Winkels verhoogd risico ***
 
Voorbeelden: Aanbevolen beglazing
Apotheek ***
Kleding **
RTV ***
Foto/Film ***
Videotheek **
Kantoorinrichting **
Sportartikelen **
Boeken/tijdschriften *
 

Technische informatie ten aanzien van het plaatsen:

 • Sponningdiepte:
  de sponning diepte word bepaald door twee keer de dikte van het pakket beglazingsband / kit (minimaal 2 x 4 mm) op te tellen bij de dikte van de toe te passen ruit.
 • Sponninghoogte:
  de sponning hoogte (de aanslag), moet gebaseerd worden op de kleinste afmeting van de ruit (zie onderstaande tabel).
kleinste afmeting van de ruit dikte sponninghoogte speling aanslag
< 600 mm < 20 mm 25 mm 5 mm 20 mm
< 600 mm > 20 mm 20 mm 5 mm 15 mm
> 600 mm < 1200 mm < 20 mm 30 mm 5 mm 25 mm
> 600 mm < 1200 mm > 20 mm 25 mm 5 mm 20 mm
> 1200 mm < 20 mm 31 mm 6 mm 25 mm
> 1200 mm > 20 mm 26 mm 6 mm 20 mm

Voorbeelden
dikte sponningmaat afmeting sponninghoogte
14,5 mm 540 x 630 mm 530 x 620 mm 25 mm
24 mm 540 x 630 mm 530 x 620 mm 20 mm
14,5 mm 1540 x 630 mm 1528 x 620 mm 30 mm
24 mm 1540 x 630 mm 1528 x 620 mm 25 mm
 • Omtrekspeling:
  elke ruit moet rondom voldoende speling hebben en wel minimaal 5 mm aan iedere zijde. Als één van de zijde > 1200 mm, moet omtrekspeling voor deze zijde minimaal 6 mm zijn.

Installatie van de ruiten:
De ruiten dienen te worden geplaatst conform de huidig geldende plaatsingsvoorschriften.
Per 1 januari 2000 zullen dit zijn:
* NEN 3576
* NPR 3577

Bij voorkeur worden de ruiten ontlucht geplaatst, dat wil zeggen dat er geen kitten gebruikt worden om de beglazing volledig in te bedden maar wel eventueel als topafdichting (het zo genaamde droge beglazingssysteem).

Voorbereiding:
Kijk of het kozijn berekend is op de desbetreffende ruit (beveiligingsklasse, gewicht, sponninghoogte en diepte) Het kader of kozijn moet rondom egaal, schoon, droog en vetvrij zijn. Controleer of de ruit naar de juiste zijde wordt geplaatst (speciaal van belang bij de kogelwerende en de afwijkende uitvoeringen). Kogelwerende ruiten dienen geplaatst te worden met de poly- carbonaat zijde aan die kant waar personen en/of voorwerpen aanwezig zijn die beschermd dienen te worden.

Steun- en stelblokjes:
Plaats de ruit uitsluitend op 2 neopreen steunblokjes, dit om de ruit spanningloos te plaatsen. De blokjes moeten op ± 1/4 van de ruitbreedte geplaatst worden (exact vanuit de hoeken gemeten).
Breng, indien noodzakelijk, stelblokjes aan.

 • Steunblokjes:
  materiaal : beproefd neopreen, 70º Shore.
  lengte : ca. 100 mm. / dikte ca. 5 mm.
  breedte : ruitdikte + ca. 5 mm.
 • Stelblokjes:
  materiaal : beproefd neopreen, 50º à 60º Shore.
  lengte : ca. 100 mm. / dikte 4 à 5 mm.
  breedte : ruitdikte + ca. 5 mm.
Afdichting
Zoals reeds vermeld geniet ontluchte plaatsing van de beglazing de voorkeur. Indien het droge beglazing- systeem toegepast wordt, dienen de toe te passen inklem- profielen van een beproefde soort te zijn, zeker indien het een splintervrije eenheid met poly- carbonaat betreft. Indien de beglazing geplaatst wordt volgens het ontlucht "nat" systeem, kan bij de doorbraakvertragende types (met aan beide zijdes glas) een willekeurige polysulfide- of hybride- kit als topafdichting gebruikt worden. Enkel- toerschroeven of de glaslat aan de binnenzijde plaatsen is over het algemeen niet nodig, omdat na doorsnijden van de kit en het verwijderen van de latten aan de buitenzijde, de ruit door de hechtkracht van de kit aan de binnenzijde niet uitneembaar is. Wanneer toch volledige inbedding gewenst is, moeten beproefde materialen gebruikt worden.

Bij het installeren van een kogelwerende ruit, dient voor het plaatsen in de sponning een strook beschermpapier van ca. 50 mm te worden verwijderd. Bij het afwerken en afdichten van de binnenzijde moet voorzichtig gehandeld worden om beschadigingen aan de poly- carbonaat te vermijden. Ondanks het feit dat een speciale poly- carbonaatplaat toegepast wordt (voorzien van een kraswerende coating op siliconenbasis) blijft deze kunststofplaat kwetsbaar voor bijvoorbeeld scherpe gereedschappen. Direct na volledige installatie kan het overige beschermpapier verwijderd worden. Het beschermpapier moet te allen tijde binnen 10 dagen na plaatsing verwijderd worden. Laat het beschermpapier niet vochtig worden. Eventuele achtergebleven lijntesten kunnen het beste verwijderd worden met een zachte doek.

Reinigen en onderhoud
Het reinigen van de doorbraakvertragende types en de "glas" -zijde van de kogelwerende types kan geschieden op de voor glas normale wijze. Het reinigen van de poly- carbonaatzijde kan gebeuren met een zachte celstofspons, die gedrenkt is in lauw water met wat zeepoplossing. Het afnemen dient, na grondig spoelen met schoon water, met een zachte zeem te gebeuren. Moeilijk te verwijderen verontreinigingen kunnen gereinigd worden met een zachte doek of verbandgaas met iso-propyl of methylalcohol.

Voor het reinigen mogen nooit scherpe of schurende middelen en of gereedschappen worden gebruikt zoals scheermesjes of agressieve reinigingsmiddelen. Bij kamertemperatuur zijn onder meer de onderstaande reinigingsmiddelen toegestaan:

 • Iso-propyl alcohol
 • Methylalcohol
 • Lustra
 • Glas-sex
Antistatische behandeling
Zoals bij alle materialen met goede elektrische isolerende eigenschappen kan de poly- carbonaat zijde zich statisch opladen. Bij de kogelwerende types bevindt zich de poly- carbonaatplaat aan de binnenzijde. Mocht dit statisch opladen bezwaarlijk worden dan kan de ruit behandeld worden met een antistatische vloeistof.

Onderhoud
Net als iedere beglazing vraagt ook veiligheidsglas om enig periodiek onderhoud, waarbij het echter vooral om de eventueel gebruikte afdichting gaat. De toegepaste kit kan na enige tijd mogelijk verouderen en krimpen. Door het krimpen van de kit zou er water in de sponning kunnen dringen en schade kunnen veroorzaken. Het verdient dan ook aanbeveling jaarlijks de afdichting te controleren en waar nodig bij te werken. De door krimp ontstane kieren in de kit kunnen dan tijdig worden gedicht en de door eventuele ouderdomsverschijnselen aangetaste kit kan tijdig worden vervangen.
Het is aanbevolen om de kitvoegen minimaal eens in de 6 jaar te inspecteren.

Toleranties
Elke ruit is een "maatwerkproduct" dat afzonderlijk binnen zeer nauwe toleranties wordt geproduceerd. Ondanks dat veiligheidsbeglazing een combinatie is van twee totaal verschillende materialen, zijn de toleranties nagenoeg gelijk aan die van vol- glaslaminaten.

 • Tolerantie op vlakheid:
  doorbraakvertragend 3 mm per m1
  kogelwerend type 815.051 6 mm per m1
  kogelwerend type 817.060 6 mm per m1
  kogelwerend (vanaf) type 823.860 4 mm per m1
 • Tolerantie op luchtinsluitingen:
  de kans op luchtinsluitingen is nihil, echter periferische luchtbelletjes zijn toelaatbaar tot maximaal 15 mm uit de glasrand.
 • Dikte- tolerantie:
  14 tot 40 mm. maximaal + of - 1,5 mm, en bij 40 tot 70 mm maximaal + of - 2,0 mm.
 • Tolerantie op verschuiving van de onderlinge glasbladen:
  per glasblad is de tolerantie op onderlinge verschuiving maximaal 2,0 mm. De poly- carbonaat plaat mag nergens meer dan 2,5 mm. terugliggen of meer dan 1,5 mm uitsteken.
 • Tolerantie op afmeting:
Afmeting Ruitdikte 20 mm Ruitdikte 20 - 40 mm Ruitdikte 40 mm
< 1200 mm Max. +/- 1,5 mm max. +/- 2,0 mm max. +/- 2,0 mm
> 1200 mm < 1800 mm Max. +/- 2,0 mm max. +/- 2,5 mm max. +/- 2,5 mm
> 1800 mm Max. +/- 2,5 mm max. +/- 2,0 mm max. +/- 3,0 mm
Alle hier genoemde veiligheidsbeglazing (die van massieve kunststof uitgezonderd) laten zich prima combineren met een andere ruit, zodat de warmte beter binnen wordt gehouden en lawaai buiten. Een combinatie met het bekende HR- glas is mogelijk en aanbevelenswaardig in veel gevallen omdat u dan zowel beveiligt als extra energie bespaart.

Veiligheidsbeglazing heeft tal van voordelen, het is een uitstekende manier om uzelf en uw bezit te beschermen. Effectieve veiligheid vraagt om veiligheidsbeglazing, dat is glashelder geworden. U herkent die veiligheid aan ditteken + of * , ** of ***

^
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact