Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!


Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Talkpoeder Teerpapier Tinfolie Transfers
Tarpauling Tekko aanbrengen Tengelen Trekkracht plakmiddel
Tarwebloem Tempexplaten Tocht -
Tarwestijfsel Tengels Tolueen -
Teerdoorslag Thinner Toplaag -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Talkpoeder  
Dit poeder bestaat uit zuur magnesiumsilicaat.
Het is een zeer zacht mineraal dat in China gevonden wordt. Het wordt gegloeid waarna men het laat afschrikken. Hierna wordt het nat gemalen en gedroogd. De behanger kan dit materiaal gebruiken om krimpnaden weg te werken.
Zie: Krimpnaden
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tarpauling  
Een andere benaming voor deze stof is verenlinnen.
Het zijn juteprodukten die speciaal worden gebruikt in het stoffeerdersvak.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tarwebloem  
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tarwestijfsel  
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Teerdoorslag  
Zie: Roetdoorslag
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Teerpapier  
Deze naam is in het behangersjargon een foutieve benaming. In de bouwwereld verstaat men hieronder; een dakbedekkingsmateriaal dat gemaakt wordt van vilt dat gedrenkt is in koolteer of asfaltbitumen en met zand o.i.d. wordt bestrooid.
Beter is de benaming; asfaltpapier, bitumen- of gebitumeerd papier. Dit materiaal wordt gemaakt door zwaar poreus papier met speciaal daarvoor geconstrueerde machines in gesmolten asfaltbitumen te drenken. Het teveel aan asfaltbitumen wordt uitgeperst waarna de baan kunstmatig wordt gedroogd.
Naast dit materiaal is er ook nog een soort in de handel dat gemaakt is uit 2 lagen met asfalt samengekit papier, het zgn. oceaanpapier.
Beide typen worden, om de isolerende eigenschappen, gebruikt om vochtige wanden te bekleden en om roet- of teerdoorslag te bestrijden. De banen gebitumeerd papier worden aan de bovenkant van de muur vastgezet terwijl deze elkaar ca. 5 cm moeten overlappen. In de hoeken van het vertrek laat men de baan doorlopen.
Het beste is als men de banen los van de muur laat hangen zodat de muur niet wordt afgesloten en condensvocht kan worden gevormd. Gebitumeerd papier kan gebruikt worden als de wanden met linnen wordt bespannen.
Na het aanbrengen hiervan, worden de tengels aangebracht zodat ook deze niet door het vocht kunnen worden aangetast.
Hierna kan men het linnen gaan spannen.
Gebitumeerd papier wordt als rollen in de handel gebracht. De lengte is 10 meter terwijl de breedte 1 meter bedraagt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tekko aanbrengen  
Tekko is een vrij kostbare wandbekleding, die enigszins de indruk maakt van een zijdebespanning.
Het dessin in Tekko is erin geperst, waardoor het visueel niet naar voren springt, doch door zijn bovenste, metaalachtige laag een fijne lichtwerking geeft. Tekko is verkrijgbaar in veel variaties, ook in effen kleuren en in moderne dessins. Doordat het 80 cm breed is, biedt het weinig naden en is per metrage te leveren.
Tekko vereist een absolute vlakke ondergrond, omdat iedere ongelijkheid zich op de glanzende toplaag duidelijk aftekent. Een normale blauwgepleisterde muur wordt met banen grondpapier gegrond. Dit grondpapier precies tegen elkaar aanbrengen (dus niet over elkaar).
Vervolgens alle nog voorkomende oneffenheden wegschuren. De banen snijdt men op maat en wanneer ze gestoten moeten worden, verwijderd men de zelfkanten geheel met behulp van een stalen rij (precisie-snijlineaal). Het best gebruikt men een plaktafel van ongeveer 80 cm. breed.
Vervolgens worden de banen met water bevochtigd, waarbij men ervoor dient te zorgen, dat de banen vlak blijven. Men behandelt op die manier 5 á 6 banen. Daarna zal in de regel de eerstbehandelde baan soepel zijn. Het nog aanwezige water wordt dan van de baan verwijderd, zodat deze kan worden bestreken met smeuïg, niet te dik pastaplaksel; gelijkmatig en niet overdreven vet instrijken. Dan wordt de baan goed te lood met een vochtige, schone doek tegen de wand aangebracht; steeds strijkt men van het midden van de baan uit naar beneden en naar boven, en naar links en rechts, zodoende zorgend, dat alle lucht tussen Tekko en de muur wordt verwijderd, want anders ontstaan blazen. Tenslotte kan de baan met een rubberrol worden nagerold.
Op linnen worden de banen een weinig over elkaar geplakt. Tekko is lichtecht en afwasbaar, waarvoor een speciaal wasmiddel in de handel is.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tempexplaten  
Zie: Polystyreen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tengels  
Het aanbrengen van tengellatten vindt zijn oorsprong in de periode toen er nog geen spouwmuren werden gemetseld. Het behang werd zondermeer op de muur geplakt, werd door het vocht aangetast en was spoedig verteerd.
Om dit te voorkomen ging men een dubbele wand maken waardoor lucht kon circuleren.
Men maakte op enige afstand van de muur een regelwerk waar overheen linnen werd gespannen.
Voor het maken van regelwerk gebruikt men tengellatten.
Deze komen in verschillende dikten en breedten voor. De breedte van de te gebruiken tengel is mede afhankelijk van de grootte van de wanden.
Voor normale wanden gebruikt men tengellatten van:
1 x 3 duims = 2,2 x 7,5 cm.
7/8 x 3 duims = 1,8 x 7,5 cm.
Voor zwaar werk:
1 x 4 duims = 2,2 x 10 cm.
Voor kleine oppervlakken:
1/2 x 2 duims = 1 x 5 cm.
De stoeltengels zijn 22 á 24 cm breed en het hart van de plank wordt op 90 cm vanaf de vloer aangebracht.
De tengels dienen onwrikbaar vast te zitten en mogen niet veren als het linnen gespijkerd zit. Eventueel worden de tengellatten met een wigvormig stuk hout, een zgn. vulklosje vastgezet.
Ook in de hoeken dienen ze zeer goed vast te zitten omdat juist op deze latten tijdens het spannen van linnen en bij het drogingsproces na het gronden een grote spanning komt te staan.
De tengellatten worden door inkeping (zgn. verloren lip) met elkaar verbonden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Thinner  
Dit verdunningsmiddel kan soms ook wel gebruikt worden als reinigingsmiddel. Echter is het lang niet overal voor geschikt omdat de meeste wandbekledingen hierdoor worden aangetast.
Thinner op zich bestaat niet uit één stof maar is een mengsel van verschillende vloeistoffen.
Het bestaat uit:
a. esters: bijv. butylacetaat en ethylacetaat
b. ketonen: bijv. methyl-ethylketon
c. versnijdingsmiddel: bijv. zuivere wasbenzine
d. oplosmiddelen: bijv. verschillende alcoholen.
Uit deze samenstelling moet duidelijk zijn dat o.a. vinyl-wandbekleding niet met dit middel gereinigd kan worden.
De oorzaak hiervan is dat verschillende stoffen uit deze samenstelling tevens als oplosmiddel van polyvinylchloride dienst doen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tinfolie  
Zie: Bladtin  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tengelen  
Zie: Betengelen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tocht  
Zie: Droging van behang  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Tolueen  
De oude naam is toluol. Andere benaming voor deze stof is: methylbenzeen.
Tolueen behoort tot de benzeen reeks en is een kleurloze vloeistof met een speciale geur.
Het is niet rnengbaar met water. Het is wel volledig mengbaar met de meest organische vloeistoffen.
Tolueen laat zich in alle verhoudingen mengen met benzine, alcohol, ether, tetrachloorkoolstof en zwavelkoolstof.
Tolueen wordt voornamelijk als oplosmiddel gebruikt vooral voor gommen, harsen, vetten, teren, asfalt en andere natuurlijke produkten. Ook wordt het veel als verdunningsmiddel gebruikt voor lakken o.a. nitrocelluloselak.
Daarnaast wordt het ook toegepast in de kleefstof- en drukinkt-industrie. Voor de behanger is het belangrijk te weten dat het ook gebruikt wordt als oplosmiddel voor siliconenpreparaten.
Tolueen is giftig bij het inademen en de dampen geven met lucht een explosief mengsel.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Toplaag  
Zie: Coating  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Transfers  
Naast de normale afwerkingen kunnen ook transfers als decoratie- of afwerkingsmateriaal gebruikt worden.
Een transfer bestaat over het algemeen uit een combinatie van materialen.
Het papier is bestreken met stijfsel of een rubberoplossing.
Met speciale transferverven wordt hierop de afbeelding al of niet in spiegelbeeld gedrukt.

Om het transfer aan te brengen kan men als volgt handelen:
a. het beeld is met een daarvoor geschikte lijm op een papieren ondergrond vastgeplakt.
Het papier wordt verwijderd.
b. het transfer in water laten weken.
Een dunne folielaag weekt los van het papier. Deze dunne folielaag met de daarop aangebrachte voorstelling kan men op de ondergrond aanbrengen.
Met vloeipapier wordt het overtollige water verwijderd en de voorstelling glad gestreken.

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Trekkracht plakmiddel  
Zie: Plakmiddelen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact