Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Olie- of lakverfmuur behangen Opgerold hout Optrekkend grondwater Over elkaar plakken van de banen
Ondergrond Oplosverhoudingen Oud behang Overhandse steek
Ongelijmd grondpapier Oppervlakte condensatie Oud behang verwijderen Overplakken van leerpapier
Onregelmatigheden wegwerken Oprolbare snijlineaal Oude wanden behangen Overslag
Ontsmettingsmiddelen Opruwen Oud linnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olie- of lakverfmuur behangen  
Zie: Geschilderde muur behangen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Ondergrond  
Aan een ondergrond voor behangwerk moet men de nodige aandacht besteden.
Een goede behangrijpe ondergrond moet aan de volgende eisen voldoen. Ze moet:
a. neutraal en schoon zijn.
De ondergrond mag de nieuw aan te brengen wandbekleding op geen enkele wijze aantasten.
Ze moet daarom alkalivrij zijn en niet in het plaksel oplossen (doorbloeden).
b. roestvrij zijn.
Alle roestige spijkers, etc. moeten zijn verwijderd. Niet te verwijderen ijzeren delen moeten gemenied worden. Door het aanwezige vocht uit het plaksel en de plaksoorten met een zurig karakter wordt het roesten van ijzer bevorderd.
c. vast zijn.
Losse kalkdelen, -verflagen, -behanglagen, etc. moeten worden verwijderd.
Op een losse ondergrond kan een nieuw aan te brengen wandbekleding niet hechten.
d. strak en glad zijn.
Elke oneffenheid in de ondergrond kan men in de wandbekleding zien. Daarom verdient het aanbeveling, indien mogelijk, eerst grondpapier aan te brengen. De oneffenheden tekenen zich dan op het grondpapier af en kunnen weggeschuurd worden. Wandbekledingen waarbij geen grondpapier aangebracht moet worden, moet men het wandoppervlak eerst goed schuren.
Ook moeten eventueel aanwezige scheuren uitgehaald en gerepareerd worden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Ongelijmd grondpapier  
Zie: Grondpapier, Gronden
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Onregelmatigheden wegwerken  
In sommige gevallen is het soms onmogelijk om oneffenheden en onregelmatigheden in wanden weg te werken.
Indien men hierop een effen- of glimmende wandbekleding moet aanbrengen, komen deze kleine onregelmatigheden aan het licht.
Het verdient aanbeveling Uw cliënt bij de keuze van de kwaliteit en de dessinering van de wandbekleding hierop te wijzen.
Met enige verkooptechniek moet het mogelijk zijn een onregelmatig getekend behang met sterke kleuren in fond of dessin aan te bevelen.
Hierdoor is het mogelijk om deze onregelmatigheden of fouten zonder veel moeite weg te werken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Ontsmettingsmiddelen  
Zie: Afwasbaarheid, Reinigingsmiddelen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Opgerold hout  
Zie: Houtfineer
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Oplosverhoudingen  
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Oppervlakte condensatie  
Zie: Vochtbestrijding
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 

Oprolbare snijlineaal

 
Dit gereedschap, ook wel slaglint genoemd, wordt gebruikt voor het afranden, na het instrijken van minder zware behangsoorten.
De dunne snijlineaal is van Zweeds staal gemaakt. Het wordt in stalen of verchroomde roestvrije uitvoering geleverd. Het is 2 meter lang en 6-8 cm breed.
Om het slaglint op de plaktafel te bevestigen, zijn er enige gaatjes in aangebracht. Met behulp van punaises wordt het, ongeveer een 1/2 cm over de tafel heen stekend, op de rand in de lengte van de plaktafel bevestigd.
Een ingestreken baan wordt op de plaktafel gelegd en wel zo dat de zelfkant buiten het slaglint uitsteekt.
Met behulp van een slagmes worden de zelfkanten verwijderd.
Het slaglint is los verkrijgbaar maar kan ook compleet met slagmes in een koffer worden geleverd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Opruwen  
Om de hechting van plaksel op gladde ondergronden te vergroten en om oneffenheden te verwijderen, wordt een ondergrond opgeruwd. Hiervoor kan men gebruik maken van schuurmiddelen zoals puimsteen, kunstpuimsteen of schuurpapier.
Zie: Aanhechten, Afpuimen, Adhesie, Schuurmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Optrekkend grondwater  
Zie: Vochtbestrijding
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Oud behang  
Het verdient ten alle tijden aanbeveling om oud behang van de wand te verwijderen.
Alleen verwijderen van loszittende delen biedt geen voordeel omdat hierdoor geen glad oppervlak ontstaat.
Hoort men bij het tikken een ritselend geluid dan wijst dit erop dat het behang loszit. Bij een dof geluid moet ook het behang verwijderd worden omdat er meerdere lagen aanwezig zijn.
Voor sommige wandbekledingssoorten is het zelfs noodzakelijk dat al het oude behang wordt verwijderd.
Het aanbrengen van een wandbekleding over oud behang kan de volgende nadelen geven:
a. geen gladde en strakke ondergrond.
b. na droging vlekken als gevolg van doorslaan van de kleurstoffen.
c. doorslaan van nicotine aanslag.
d. slechte hechting, indien het onderliggende behang niet voldoende vastzit.
e. streepvorming door overgeplakte zelfkanten.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Oud behang verwijderen  

Voor beter werk moet oud behang verwijderd worden. Het beste kan men hierbij gebruik maken van een afstoomapparaat.
Beschikt men niet over dit apparaat dan moet men het behang afweken met daarvoor in de handel zijnde middelen.
Het behang moet men niet zonder meer van de wand trekken omdat hierdoor de pleisterlaag beschadigd kan worden.
Ook bij het afschuiven moet men er op letten dat de wand niet wordt beschadigd.
Moet oud behangsel van een linnen vak verwijderd worden dan maakt men gebruik van een stuk triplex waarvan de hoeken zijn afgerond en de dikke kanten zijn bijgeschuurd.
Hierdoor wordt het linnen minder beschadigd.
Zie: Afweken van oud behang, Afweken van met muurverf geschilderd behang

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Oude wanden behangen  
Oude wanden kunnen voorzien zijn van:
a. behang.
b. muurverf.
e. olie- of lakverf.
d. andere- of combinatie van materialen.
Om op deze ondergrond een goed resultaat te behalen
Zie: Oud behang, Oud behang verwijderen, Afweken van oud behang, Afweken van met muurverf geschilderd behang, Muurverf verwijderen, Geschilderde muur behangen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Oud linnen  
Voordat men een, oude met linnen, bespannen wand, moet behangen is het belangrijk dat men de linnenbespanning controleert.
Het linnen moet in goede staat zijn en geen zwakke plekken vertonen om onaangename verrassingen te voorkomen.
Men controleert dit het beste als al het behang verwijderd is.
Het zal momenteel, i.v.m. de uurlonen, goedkoper zijn om direkt nieuw linnen aan te brengen.
Het is het overwegen waard of een hardboardwand geen voorkeur verdient i.p.v. een linnenbespanning.
Hier speelt echter ook de keus van de opdrachtgever een belangrijke rol.
Voor de betere behangsoorten verdient linnen ten alle tijden de voorkeur boven hardboard.
Bijv. bij onze Franse Zuiderburen verwerkt men de betere behangsels uitsluitend op een linnen ondergrond.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Over elkaar plakken van de banen  
Het aanbrengen van behangbanen kan op twee manieren gebeuren. Bij de eerste manier worden de banen tegen elkaar geplakt. We noemen dit: "het stoten van behang".
Bij de andere methode verwijdert men één zelfkant en van de andere kant laat men 2 á 3 mm zitten. De banen worden dus enige milimeters over elkaar geplakt.
Over het algemeen plakt men steeds van het licht af. Tevens wordt ook de eerste baan goed te lood gezet.
Werkt men naar het licht toe dan kijkt men tegen de naden aan.
Bij de dikkere behangsoorten ontstaan naast de naden, door de dikte van het papier, een schaduwkant.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Overhandse steek  
Zie: Linnen naaien
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Overplakken van leerpapier  
Leerpapier en soortgelijke wandbekledingssoorten kenmerken zich door een glanzend oppervlak.
Dit glanzende oppervlak wordt veroorzaakt door een vernislaag of coating. Op deze glanzende ondergrond is de aanhechting van een nieuwe wandbekleding zeer gering.
Men kan dit oppervlak hetzelfde behandelen zoals bij "geschilderde muur behandelen" is omschreven.
Tevens is het belangrijk dat men een kleefkrachtig plaksel gebruikt. Pastaplaksels eventueel gemengd met p.v.a. lijm zijn voor dit doel bijzonder geschikt.
Zie: Geschilderde muur behandelen, Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Overslag  
Men mag deze term niet verwarren met "inslag". Deze laatste wordt gebruikt bij het naaien en spannen van linnen indien geen zelfkant aanwezig is.
Het woord overslag gebruikt men bij het plakken van grondpapier. De vellen mogen niet met grote overlappingen worden aangebracht. De overlapping of overslag mag niet meer dan enige rnilimeters bedragen. Hierdoor zullen na droging geen hinderlijke naden of verdikkingen ontstaan die bij verschillende behangsoorten zeer goed te zien zijn.
Bovenzijde pagina  
   
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact