Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naadloos plakken Natrium-methyl-siliconaat Natuurpuimsteen Nieuwbouw
Naden Natriumzout Neggen Nijptang
Naden in hardboardwand Natronloog Neostuc platen behangen
Nadenroller Natte plekken op behang Neutraliseren
Naden tussen gipsplaten Natuurproducten Nicotine aanslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naadloos plakken  
Zie: Aansluiten, Stoten
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Naden  
Zie: Neggen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Naden in hardboardwand  
Zie: Behangen van board, Boardplaat aanbrengen, Hardboard
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Nadenroller  
Dit stuk gereedschap wordt, zoals de naam reeds zegt, gebruikt om zichtbare naden in behang te voorkomen.
Hierbij wordt niet de naad maar de zijkanten van de banen aangedrukt, waardoor in de meeste gevallen de naad onzichtbaar wordt. Nadenrollers worden in rubberen- en plastic uitvoering geleverd. De rubberen nadenroller heeft een glad en gelijkmatig loopvlak.
De bakelieten nadenroller heeft een gebombeerde vorm d.w.z. dat in het midden het loopvlak hoger ligt dan op de zijkanten.
Het voordeel hiervan is dat het reliëf niet wordt platgedrukt terwijl er ook geen glansstreep ontstaat.
Bij het gebruik van een vlakke rubberen rol moet men vooral voorkomen dat het reliëf of de opdruk plaatselijk wordt platgedrukt.
Het verdient aanbeveling om bij reliëf papiersoorten een vel grondpapier tussen wandbekleding en nadenroller te houden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Naden tussen gipsplaten  
Allereerst moeten deze naden, indien ze open staan, met een vulmiddel worden gedicht en vlakgemaakt.
Dit is noodzakelijk omdat de naden, indien ze niet zijn gedicht, toch zullen aftekenen.
Hierna kan men de naden beplakken met dichtingsmiddelen. Afhankelijk van het soort bekleding dat moet worden aangebracht, kan men een keuze maken uit de volgende middelen:
a. gaasband of repen katoen.
b. elastisch nadenband.
c. plastic- of aluminiumfolie.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Natrium-methyl-siliconaat  
Zie: Siliconenpreparaten
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Natriumzout  
Natriumzout van carboxy-methyl-cellulose ontstaat als men bij de bereiding van celluloseplaksel de afgescheiden houtcelstof in een alkalisch milieu met monochloorazijnzuur laat reageren.
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Natronloog  
Natronloog is een stof die veel in de chemische industrie wordt gebruikt. Ze wordt toegepast bij de cellulose-industrie o.a. ook bij de fabricage van rayon.
Natronloog is een oplossing van natriumhydroxyde (NAOH) in water. Door natriumoxyde met water in aanraking te brengen wordt onder zeer sterke warmteontwikkeling de base natriumhydroxyde gevormd.
Scheikundig gezien verloopt deze reactie als volgt: Na2 + H2O - 2 NaOH.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Natte plekken op behang  
Deze plekken kunnen door verschillende oorzaken ontstaan.
Als de oorzaak door invloeden van buitenaf wordt gevormd dan is vrij snel het verzadigingspunt van een muur bereikt.
Hierdoor zijn aan de binnenzijde natte plekken zichtbaar dat op regendoorslag kan wijzen.
Een andere oorzaak kan zijn als het vocht uit het vertrek niet kan ontwijken. Dit vocht condenseert op de muur achter de aangebrachte behanglaag. Hierdoor zullen op het behang natte plekken te zien zijn terwijl ook het behang op den duur zal loslaten. Het gevaar is aanwezig dat de muur zal verstikken.
Om deze natte plekken te voorkomen zal men voor een goede ventilatie in de muur moeten zorgdragen.
Is dit om de een of andere reden niet mogelijk dan kan men nog verschillende, niet afdoende, methoden toepassen.
Een van deze methodes is o.a. het bepleisteren van de wand met een asbestvezelhoudende- en vochtabsorberende laag.
Zie: Vochtbestrijding
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Natuurproducten  
In de loop van de geschiedenis zijn zeer veel natuurproducten in de woning toegepast.
Bij de Nomaden werden de dierenhuiden gebruikt. Later was goudleer erg in trek. Ook marmer in platen of als mozaïk was en is nog zeer geliefd.
Later werden ook verschillende houtsoorten toegepast.
Ook de handel met Aziatische- en Afrikaanse landen heeft hiertoe veel bijgedragen.
Aangezien deze producten vrij kostbaar zijn, is men naar mogelijkheden gaan zoeken om deze, zij het op bescheiden wijze, in de woning toe te passen.
Een van deze varianten was houtfineer.
Een fineerlaag werd op papier aangebracht en kon als behang verwerkt worden.
Later kwamen de strookjes fineer de zgn. houtwand.
Door smalle strookjes echt hout d.m.v. katoenen draden met elkaar te verbinden waren er meer mogelijkheden.
Men kon nu ook gebogen oppervlakken zoals o.a. zuilen met dit materiaal beplakken.
Een ander voordeel was, dat men door deze methode meer variaties kon brengen, eenvoudig door de kleur van de strookjes hout of de katoenen draden te variëren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Natuurpuimsteen  
Zie: Puimsteen, Schuurmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Neggen  
In het behangers jargon is dit de benaming voor naden.
Het is een onooglijk gezicht als men deze naden van grondpapier of oud behang door de nieuwe laag heen ziet.
Daarom is het noodzakelijk dat vellen grondpapier maar enige millimeters over elkaar heen gezet mogen worden.
Na droging moet men deze naden goed afpuimen.
Even zo is dit het geval als men over oud behang moet heen behangen. Bij zware neggen moet men met een vulmiddel deze weg plamuren zodat ze naderhand niet meer zichtbaar zijn.
Zie: Afpuimen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 
Neostuc platen behangen  
Zie: Gyproc platen behangen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Neutraliseren  
Behang kan men het beste op een neutrale ondergrond aanbrengen. Deze ondergrond moet daarom, roestvrij, vast, strak, schoon, glad, en alkalievrij zijn.
Is de ondergrond niet roestvrij, dan zal door het vocht uit het plaksel, het roesten worden bevorderd. Hierdoor zullen bruine stippen op het behang zichtbaar worden.
In dit verband is het niet aan te bevelen om p.v.a. lijm op ijzer te gebruiken. Door het zurige karakter van het plaksel zal het roesten van het ijzer bevorderd worden. Daarom moet altijd eerst een roestwerende verflaag worden aangebracht.
Ook een vet oppervlak is ongeschikt voor een behangselpapier.
Het plaksel kan zich, door de vette ondergrond, niet, met de ondergrond verenigen.
Alkaliën kunnen de kleuren van het behang aantasten.
Deze alkaliën kunnen we d.m.v. een zure stof onschadelijk maken. We noemen dit neutraliseren.
Deze alkaliën vormen met de zure stof (fluateringsmiddel) een zout en water. Ook zal nog enig zuur overblijven dat met water kan worden weggewassen.
Met behulp van indicatorpapier kunnen we nu de neutraliteit, alkaliteit of de zuurgraad van de muur vaststellen.
Het is noodzakelijk dat muren vóór het behangen met hard grondpapier worden beplakt.
Door het percentage verzeepte hars dat er bij de fabricage aan toegevoegd is, heeft dit papier een bepaalde zuurgraad.
Hierdoor kunnen nog lichte alkalische sporen geneutraliseerd worden.
Zie: Alkaliën, Fluateringsmiddel
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Nicotine aanslag  
Deze aanslag kan door het koolteerachtige karakter door de nieuw aan te brengen behanglaag heenslaan.
Om te constateren of een nicotine aanslag aanwezig is, kunnen we met een vochtige doek op de muur of over het behang wrijven.
Komt bij een geel-bruinachtige oppervlak tijdens het wrijven een witte muur te voorschijn dan moeten we met deze aanslag rekening houden, mits we dit in het betreffende vertrek kunnen verwachten. Dit geldt vooral voor vertrekken waar veel wordt gerookt o.a. restaurants, vergaderzalen etc.
Tevens is er ook een aanwijzing dat de muur ook afgewassen kan worden.
Als eerste behandeling zullen we deze aanslag goed met water en ammonia moeten reinigen. Hierna wordt de gehele wand met schoon water gewassen. Het zal opvallen dat de wand hier reeds aardig van opknapt maar toch enigszins bont opdroogt.
Bij hardnekkige gevallen zal men een synthetisch wasmiddel gebruiken en in uiterste noodzaak trichlooretheen. (de oude naam is trichlooretyleen).
Bij gebruik van dit laatste middel moet men de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen omdat deze stof verdovend werkt.
Is men er dan nog niet zeker van dat de aanslag is verdwenen dan kan men uit veiligheid de muur isoleren.
Men gebruikt hiervoor een in de handel zijnd ademend isolatiemiddel. Een afsluitend isolatiemiddel moet ontraden worden omdat hierdoor condensvocht in de hand wordt gewerkt terwijl het vocht juist via de muur moet kunnen ontwijken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Nieuwbouw  
Voordat men een nieuwbouwwoning gaat behangen, is het een eerste vereiste dat we alle aandacht aan de muren besteden.
Veelal zal door de architect een goedkoop behang zijn voorgeschreven. De oorzaak hiervan is dat de muur nog te veel vocht en alkaliën bevat die respectievelijk het papier en de kleuren van het behang kunnen aantasten.
Het is beslist af te raden nieuwe muren te fluisteren of ze met een afsluitende laag o.a. verdunde p.v.a.lijm te behandelen.
Wordt een afsluitende laag opgebracht dan krijgen de kalkdelen uit de muur geen gelegenheid om koolzuur uit de lucht op te nemen en voldoende af te binden.
Het resultaat zal zijn dat het verband in de specielaag wordt verbroken. Bij een blauwpleisterlaag zal zich dat eerder voordoen dan bij een witpleisterlaag.
Na enige tijd zal het behang loslaten en stukken van de kalklaag meenemen.
Na ongeveer een half jaar kan men in overweging laten nemen of een duurdere behangsoort kan worden toegepast.
Het is dan noodzakelijk om met indicatorpapier de alkaliteit van de muur te meten.
Is de alkaliteit te hoog dan is het raadzaam om nog enige tijd te wachten. Bij een lichte alakliteit kan fluisteren een uitkomst bieden.
Het is echter ook dan beter om de kalkdelen verder te laten afbinden. Het fluisteren kan men beter alleen toepassen als reparaties aan de muren zijn verricht en men niet langer kan wachten met het aanbrengen van behang.
Vanzelfsprekend moet men altijd hard grondpapier op muren aanbrengen. Hierdoor krijgt het behang door de zuurgraad van het papier een enigszins neutrale ondergrond.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Nijptang  
Bij elke behangersuitrusting behoort een nijptang.
Dit stuk gereedschap is onontbeerlijk. Bij het aanbrengen van linnen kan men de oude spijkers verwijderen.
Ook zullen in de muur vaak spijkers te vinden zijn die verwijderd moeten worden.
Voor goed behangerswerk is dit van groot belang omdat door het plaksel een oorzaak voor roestvorming aanwezig is.
Het is aan te bevelen een niet te kleine nijptang in de gereedschapset te hebben.
Bij de aanschaf van een nijptang moeten we er goed op letten dat de scherp bewerkte bekken op elkaar sluiten.
Ook moeten de twee benen gemakkelijk om de bout draaien.
Bovenzijde pagina  
   
   
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact