Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Magnesiumfluaat Midden Morsverf Muurbekledingen
Maten, diverse Minerale oliën Mortel Muuruitslag
Menieverf Monochloorazijnzuur Muur droog maken Muurverf verwijderen

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magnesiumfluaat  
Zie: Fluateringsmiddel
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Maten, diverse  
Zie: Afmetingen van behang  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Menieverf  
De grondstof voor de bereiding van loodmenie is het metaal lood.
In grote trekken wordt het bereid door lood bij hoge temperaturen te gloeien.
Loodmenie bestaat in hoofdzaak uit loodoxyde en loodsuperoxyde. Het heeft een basisch karakter en gaat daardoor een chemische binding aan met de vrije vetzuren uit olie of daarvan afgeleide bindmiddelen. Hierdoor worden elastische en waterbestendige loodzepen gevormd. Door het zwak basische karakter en een vertragende werking vermindert loodmenie de roestvorming op ijzer.
Vóór het behangen worden ijzeren delen met menieverf behandeld om roestvorming te voorkomen.
Vooral als polyvinylacetaatlijm wordt gebruikt is het behandelen met menieverf noodzakelijk.
Door het zurige karakter van deze lijm wordt het roesten van ijzer bevorderd.
Bij mooiwerk en/of duurdere behangsoorten verdient het aanbeveling de spijkerkoppen met menieverf aan te tippen.
Ook de koppen van vertinde spijkers kan men beter even aantippen omdat de tinlaag veelal door het spijkeren wordt beschadigd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Midden  
Over het algemeen plakt men steeds van het licht af.
Werkt men naar het licht toe, dan valt de schaduw, die veroorzaakt wordt door de dikte van het papier, veel meer op.
Bij stootwerk, bij het aanbrengen van vakken en bij schoorstenen begint men in de regel vanuit het midden.
Hierdoor valt de naad of de baan in het midden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Minerale oliën  
Zie: Bekistingsolie
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Monochloorazijnzuur  
Deze grondstof heeft de volgende scheikundige brutoformule: CH2 Cl COOH.
Het is oplosbaar in water, alcohol en ether.
Het wordt gebruikt om houtcelstof waaraan calciumbisulfiet is toegevoegd hiermede te laten reageren.
Door de reaktie van deze houtcelstof in een alkalische millieu met een zuur, ontstaat het natriumzout van carboxyl-methyl-cellulose.
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Morsverf  
Deze verf werd veel gebruikt om inzuigen te voorkomen.
Nadat de muur was ingestreken, plakte men niet te vet ingestreken grondpapier in de nog pikkende laag.
Plaksel en verflaag waren gelijktijdig droog en het grondpapier zat zeer goed vast.
Door de tegenwoordige materialen is het niet noodzakelijk dat men morsverf als onderlaag voor behang gebruikt.
Vooral omdat men de samenstelling en daardoor de gedragingen van de verflaag niet weet. Ook is het aanbrengen van een verflaag niet bevorderlijk voor de vochtbestrijding.
Men sluit hierdoor n.l. de muur af waardoor condensvorming in een vochtig vertrek mogelijk is.
Daarom is het noodzakelijk dat men over een morsverflaag een neutrale en poreuze laag aanbrengt.
Men kan daarvoor verschillende middelen gebruiken.
Zie ook: Vochtbestrijding
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Mortel  
Deze naam wordt veelal ten onrechte gebruikt als afwerkingsmateriaal voor muren.
De stukadoor brengt, om een poreuze muur te krijgen 2 lagen aan.
De eerste laag de z.g.n. raaplaag bestaat uit 1 deel kalk, 4 of 5 delen zand en iets portlandcement.
De tweede laag kan op twee manieren worden aangebracht men spreekt dan van "blauw- of witpleister".
Bij blauwpleisteren wordt een zeer dunne laag over de raaplaag aangebracht. Hierdoor worden alleen de oneffenheden weggewerkt.
Bij witpleisteren wordt over de eerste laag een dikke egale laag aangebracht. Bij blauw- en witpleisteren bestaat de samenstelling uit 2 delen kalk en 1 deel gips.
Tijdens het drogen krimpt kalk. Daarom wordt bij de raaplaag scherp zand en bij de pleisterlaag gips als verschralingsmiddel toegevoegd. Dit is niet alleen nodig ter voorkoming van haarscheurtjes. Ook krijgt lucht beter de gelegenheid om in de gehele laag te dringen. Hierdoor wordt de gebluste kalk in calciumcarbonaat en water omgezet.
Het gevormde water is de oorzaak dat nieuwe huizen vaak enige tijd vochtig zijn en droog gestookt moeten worden.
In deze periode is het niet raadzaam een kostbaar behang aan te brengen.
Zie: Alkaliën
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Muur droog maken  
Zie: Vochtbestrijding  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Muurbekledingen  
Deze term is een verzamelnaam voor zeer veel soorten en variaties in wandbekledingen.
Vóór we echter één van deze soorten gaan toepassen, moeten we ons afvragen:
a. In welk soort vertrek moet de muurbekleding worden aangebracht.
b. Wat is de functie van het vertrek.
c. Welke eisen stelt men aan de muurbekleding.
Bij de soort vertrekken kunnen we een onderscheid maken tussen droge en natte ruimten en doorgangsruimten.
De functie van deze ruimten kunnen we onderscheiden in:
salon, slaapkamer, studeerkamer, keuken, douchecel, vestibule etc.
Ook aan de verschillende soorten muurbekleding stelt men, afhankelijk van de 2 hiervoor genoemde factoren, zeer hoge eisen.
Kleur en dessin spelen veelal een voorname rol. Ook de levensduur, afwasbaarheid en andere vormen van onderhoud zijn belangrijke factoren.
De verschillende soorten muurbekleding kunnen we verdelen in 4 groepen n.l.
a. rollen, banen en tegels.
b. schroten en platen.
e. naadloze muurbekleding.
d. platen, tegels en stenen.
In het bestek van deze encyclopedie is vooral de eerste groep voor ons van belang.
Deze materialen worden door ons tegen de wand geplakt.
Hiervoor is een vlak, glad en droog oppervlak noodzakelijk, ook moet deze ondergrond stof- en vetvrij zijn.
De bij de eerste groep behorende materialen kunnen gemaakt zijn van riet, stro, textiel, papier, kunststof, kurk of fineer, linoleum en keramisch materiaal.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Muuruitslag  
Zie: Vochtbestrijding  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Muurverf verwijderen  
Voordat men behang op een muur gaat aanbrengen, moet men zich er eerst van overtuigen dat deze laag goed vastzit.
Een muurverf die op het oog nog goed vastzit, kan na het aanbrengen van behang toch nog loslaten.
Het plakmiddel veroorzaakt, na droging, een spanning op de muurverflaag waardoor deze van de ondergrond loslaat.
Het is altijd beter als een plakmiddel rechtstreeks op de ondergrond kan hechten.
Daarom verdient het aanbeveling om oude muurverflagen te verwijderen. Indien mogelijk, wast men de ondergrond goed af met water en ammonia. Kan de verflaag niet afgewassen worden dan moet men de muur afschuiven.
Oude witkalklagen kan men verwijderen door ze in te strijken met stijfsel. Na droging hiervan zal de kalklaag gebarsten zijn en kan afgeschoven worden.
Het voordeel hiervan is dat het minder stof veroorzaakt.
Ook door gebruik te maken van een afbrandapparaat kan men soms goede resultaten bereiken. Hierdoor ontstaan er ook spanningen in de muurverflaag. Ze knappen stuk en kunnen gewoon afgeschoven worden. In sommige gevallen kan men eventueel ook gebruik maken van de in de handel zijnde afbijt- of afweekmiddelen.
Zijn de muurverflagen helemaal niet te verwijderen dan moet men deze afschuren met een schuurmachine.
Hierbij maakt men gebruik van water en ammonia waardoor de vette aanslag oplost.
Bovenzijde pagina  
   
   
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact