Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Kalk Kastdeuren bespannen Kleurveranderingen Krimpnaden (-scheuren)
Kalkmuren behangen Kastzink Kleurverschil Kunstpuimsteen
Kamperfoelieplant Katoenen doek Knapen syfons Kunststoffolie
Kapzaag Katoenkoord Koordnagels Kunstzijde
Karton Kinderkamerdecoraties en -stroken Kopernagels Kwartszand
Kartonnagels Kitstrijker Kopspiegellampen -
Karweilamp Kleurechtheid Koudwaterplaksels -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kalk  
Zie: Alkaliën
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kalkmuren behangen  
Indien men met kalk geschilderde muren moet behangen, moet deze laag of lagen verwijderd worden.
Tijdens het drogen van kalk heeft zich calciumcarbonaat (CaCo3) gevormd zoals dit ook in de natuur voorkomt.
Een dunne kalklaag kan met water en azijn of ammonia worden weggewassen of wordt met een impregneermiddel vastgezet.
Dikkere lagen moeten afgeschoven worden omdat behang hierop niet hecht.
Doordat behang met plaksel wordt aangebracht zal de kalklaag door het krimpen van het papier schilferen.
Bij het afschuiven met plamuurmes moet het oude plamuurmes goed vlak worden gehouden om de muur zo weinig mogelijk te beschadigen. Hierna worden de scheuren uitgehaald. Deze worden evenals de gaten met een vulmiddel gevuld.
In de meeste gevallen zal het nodig blijken dat de muur wordt voorgestreken, met een morsverf of met een verdunde plaksel voorbehandeld om inzuiging van het plaksel te voorkomen.
Om het lostrekken van een oude pleisterlaag te voorkomen laat men een behang, dat met een stevig plaksel is ingestreken niet te lang inweken. Hierdoor zet het papier niet te veel uit waardoor tijdens de droging door het krimpen geen grote spanning ontstaat.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kamperfoelieplant  
De jonge ranken van deze plant leveren het materiaal voor "grasweefsel".
De kamperfoelieplant met de Latijnse naam: Lonicera behoort tot de plantenfamilie van de Caprifoliaceae.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kapzaag  
Zie: Baquetzaag
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Karton  
Zie: Bordpapier
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kartonnagels  
Zie: Bordpapier
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Karweilamp  
Karweilampen worden in de winterrnaanden toegepast. Ze dienen om het aantal onwerkbare uren i.v.m. lichtverlet tot een minimum te beperken, mits ook de temperatuur dit toelaat.
Karweilampen zijn in verschillende variaties in de handel. Door de schilder wordt meestal een armatuur gebruikt die bestaat uit een staande buis van 120 cm hoog met armen van 80 cm lengte. Aan het uiteinde van de armen zijn lichtmetalen reflecteren met 150 watt kopspiegellampen aangebracht.
De reflecteren zijn wendbaar naar alle richtingen waardoor elk onderdeel van een vertrek kan worden verlicht.
De kopspiegellampen hebben aan de bolkant een spiegelende binnenlaag waardoor men tijdens het werken niet in de lamp kijkt. Het licht wordt tegen de spiegelende laag gereflecteerd en kaatst terug naar de reflector die de stralen het vertrek inzendt.
Ook is er een karweilamp in de handel die is uitgerust met 2x 40 watt T.L. buizen. Aan de buitenzijde is gaas aangebracht om beschadiging van de buizen te voorkomen.
De karweilampen zijn meestal voorzien van een daarvoor bestemde krat. Hierdoor zijn ze gemakkelijk van het ene object naar het andere te vervoeren.
In verband met de veiligheid moeten dit soort lampen voldoen aan de eisen die door de arbeidsinspectie zijn gesteld.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kastdeuren bespannen  
In vertrekken waar de wanden met linnen bespannen moeten worden, zullen ook de kastdeuren meegedaan moeten worden.
Het aanbrengen van linnen gaat op dezelfde wijze als bij linnen spannen is beschreven.
Alleen wordt geen inslag aangebracht om verdikkingen, die storend zijn in het behang, te voorkomen.
Op de boven- en onderkant en tevens aan de slotzijde wordt kastzink aangebracht.
Een andere methode is om eerst op de 3 reeds genoemde zijden kastzink aan te brengen. Hierna wordt linnen aangehecht dat op de diktekanten wordt vastgespijkerd. Voor een nette afwerking kan men deze diktekanten met een strook bordpapier aftimmeren.
Een derde methode is dat de deur met de wand wordt meegespannen. Nadat de deur en het wandgedeelte in verband is gespijkerd wordt het linnen doorgeknipt. Hierna moet kastzink op de beschreven wijze worden aangebracht.
Indien geen zinken- maar een ijzeren naald wordt gebruikt moet deze met menie, ter voorkoming van roestvorming, worden behandeld. Hierna kan men gaan gronden. De diktekanten worden eveneens met grondpapier beplakt.
Na het gronden moeten de kastdeuren in gesloten toestand drogen omdat de kans bestaat dat deze gaan scheluw trekken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kastzink  
Zie: Deurzink
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Katoenen doek  
Zie: Doeksoorten
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Katoenkoord  
Zie: Behangkoord
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kinderkamerdecoraties en -stroken  
Kinderkamers kan men verlevendigen door middel van speciaal daarvoor bestemde stroken of decoraties.
Om het juiste effect met de stroken te bereiken, moet men ze op ongeveer 1 meter hoogte van de vloer aanbrengen.
Op een hogere plaats, kan een kind, omdat het klein is, ze niet goed zien.
Kinderkamerstroken zijn met verschillende afbeeldingen in de handel o.a. sprookjes, circusafbeeldingen, kinderliedjes, geïllustreerd alfabet etc.
Men kan ze per hele strook of in verschillende stroken met een totaallengte van ongeveer 7 meter krijgen. Ze zijn 13 cm breed. Kinderkamerdecoraties zijn gegomde en uitgestanste plaatjes die los van elkaar op elke willekeurige plaats worden aangebracht. Ze zijn lichtecht en afwasbaar.
Deze decoraties worden per zakje met 8 of 9 afbeeldingen geleverd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kitstrijker  
Om kitten en zware kleefstoffen goed op de muur aan te brengen en te verdelen kan men een kitstrijker of spatel gebruiken.
Een goede kitstrijker is voorzien van een tanding waardoor men van een gelijkmatige verdeling verzekerd is. Zonder tanding zal men in de regel een te dunne of te dikke laag aanbrengen. Indien men veel met een kitstrijker werkt kan men ook gebruik maken van een uitstrijkmes. Dit soort is in verschillende vormen, ook met een gebogen handvat in de handel.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kleurechtheid  
Van elke wandbekleding wordt verwacht dat de originele kleur gedurende lange tijd behouden blijft.
Bij behangselpapier zijn er verschillende factoren die de lichtechtheid hiervan mede bepalen.
Een van deze factoren is de papieren ondergrond. Is deze niet volledig van een verflaag voorzien (gegrondeerd) dan zullen de lichtstralen in de poriën van dit papier dringen en het doen verkleuren.
Ook alkaliën in de pleisterlagen zullen, indien de muur niet goed wordt voorbehandeld, de kleur van het behang aantasten. Bij het gebruik van een te dun plaksel zal dit de alkalische zouten in de muur oplossen. Deze zouten worden door het papier opgenomen en zullen een chemische werking op de kleuren uitoefenen.
Het is daarom belangrijk dat men alkalische ondergronden zonodig fluateert.
Ook is het gronden met hard grondpapier onontbeerlijk omdat ook hierdoor a.h.w. een isolatielaag wordt verkregen.
Bij de afwasbare wandbekledingsoorten mag de kleur niet door normale schoonmaakmiddelen worden aangetast.
Om een indruk van de lichtechtheid van behang te krijgen, kan men enige stalen beproeven.
Voor dit doel worden behangstalen voor de helft met zwart papier afgedekt.
Hierna worden ze onder geschikte U.V.lampen van hoge intensiteit geplaatst.
Na 3 x 24 uur kan men het zwarte papier verwijderen en de twee zijden op de lichtechtheid vergelijken. Ook kan men deze proef achter glas in de zon uitvoeren. De duur van de proef moet dan min. 14 dagen bedragen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kleurveranderingen  
Zie: Kleurechtheid
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kleurverschil  
Geringe kleurverschillen kunnen in het behang ontstaan doordat:
1. het niet mogelijk is om de verfvoorraad voor één dag in één keer te maken.
2. het pigment kan uitzakken, ondanks uitzakmiddelen en veelvuldig roeren.
3. de kleur van het onbedrukt papier niet constant is.
4. de verf niet altijd dekkend wordt opgebracht.
5. door een te snelle of te langzame droging.
6. de viscositeit van de verf niet altijd hetzelfde is.
7. het licht bij de kleurkeuring niet constant is.
Deze kleurverschillen worden door de fabrikant tot een minimum beperkt.
Indien men de dozen behang met opeenvolgende aanmaaknummers verwerkt dan zal dit kleurverschil tot een minimum beperkt blijven.
Zie: Controle
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Knapen syfons  
Dit zijn dunwandige buizen van aardewerk of kunststof en worden gebruikt voor de bestrijding van vochtige muren.
De aardewerk syfons zijn vijfhoekig en hebben een uitwendige diameter van 5- en een inwendige diameter van 3 cm.
Om een goed effect te bereiken worden de syfons vooroverhellend op 33 cm van elkaar en tussen de 15 en 20 cm van de vloer aan de binnen- of buitenzijde van de muur aangebracht.
Ze keren het vocht niet maar zuigen het uit de muur op.
Door de roosters, waarmede syfons worden afgesloten, laat men verse lucht toe.
Hierdoor wordt de met waterdamp verzadigde lucht afgevoerd. Een nadeel is echter dat door de zoutkristallen, de poriën van de syfons aan de binnenzijde verstopt raken waardoor de werking verloren gaat.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Koordnagels  
Zie: Behangkoordnagels
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kopernagels  
In normale gevallen worden baquetten met baquetnaalden vastgezet. Bij goudbaquetten kan men gebruik maken van dunne kopernagels. Hierdoor vallen de aanhechtiingspunten door de kleur van het gele koper minder op.
Is de baquet geprofileerd dan verdient een baquetnaald de voorkeur omdat deze met een zijdelingse tik kan worden afgebroken en dus ook niet zichtbaar is.
Bovenzijde pagina  
   
   

 

 

 

 

 
Kopspiegellampen  
Zie: Karweilamp
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Koudwaterplaksels  
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Krimpnaden (-scheuren)  
Deze ontstaan door spanning in het materiaal of in de ondergrond. Om krimpnaden minder te laten opvallen kan men de ondergrond in de kleur van de wandbekleding voorbehandelen. Men kan voor het behangen de wand overgronden met gekleurd grondpapier.
Zijn er, zonder dat de wand in de kleur is voorbehandeld, krimpnaden ontstaan, dan moeten deze weggewerkt worden.
Voor lichte behangsoorten neemt men hiervoor talkpoeder en voor de gekleurde behangsels het schuursel van de verflaag van een restant behang.
Het poeder wordt in een stukje nylonkous gedaan en tot een zakje gebonden. De naden worden ingewreven en het poeder hecht in de naden. Ze zullen nu minder opvallen.
Krimpnaden in vinylwandbekleding met linnen rug ontstaan doordat men na het aanbrengen onmiddellijk is gaan snijden. De linnen of katoenen ondergrond krimpt iets nadat het vochtig is geworden. Daarom moet men vinylwandbekleding met een linnenrug ook met een overlapping aanbrengen en na enige tijd pas doorsnijden waardoor naadloos geplakt kan worden.
Moet men, om welke reden dan ook, dit materiaal stoten dan is het raadzaam de banen voor het aanbrengen in water onder te dompelen. Hierdoor krimpt het katoen en kan het materiaal verwerkt worden zonder het ontstaan van krimpnaden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kunstpuimsteen  
Dit schuurmiddel bestaat voornamelijk uit gebrande kwarts en leem.
Na het verweren, branden, malen en zeven van kwarts wordt het met leem in vormen geperst. Hierna worden de vormen met inhoud voorgedroogd en de kunstpuimsteen gebakken. Men verkrijgt hierdoor een gelijkmatig schuurmiddel met een soortelijk gewicht van 2,2. Zij zijn in verschillende hardheden en korrelfijnheden verkrijgbaar.
De hardheden zijn:
I. week.
II. middel.
III. hard.
De korrelfijnheden zijn:
1. grof.
2. middel.
3. fijn.
4. zeer fijn.
Hierdoor is het mogelijk om voor elke ondergrond de juiste puimsteen te kiezen.
Zij zijn afhankelijk van het fabrikaat leverbaar in de volgende afmetingen:
13,5 x 6,5 x 6,5 cm tot 11 x 4,5 x 4,5 cm.
Bekende kunstpuimsteenmerken zijn: Schumacher, Bender en Gamburger.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kunststoffolie  
Dit materiaal kan men gebruiken om grondwater te keren.
In plaats van stroken glas of lood gebruikt men kunststoffolie ofwel platen hardplastic.
De lintvoeg wordt over een meter weggehakt en in de ruimte die hierdoor ontstaat, schuift men een strook plastic. De voeg wordt weer dichtgemaakt en de volgende strook plastic, de vorige vanzelfsprekend overlappend, ingebracht.
Het voordeel van dit materiaal is dat het niet kan worden aangetast en zeer lang houdbaar is. Dit in tegenstelling tot stroken lood, of bitumenweefsel.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kunstzijde  
Deze naam is een verouderde naam voor rayon. Ze is ontstaan doordat men in de chemische industrie de natuurlijke zijde d.m.v. kunstvezels uit cellulose probeerde na te maken.
Rayon wordt gemaakt van verschillende vormen van cellulose. Hierdoor ontstaat o.a. Cellulose acetaat, koperrayon en viscose rayon.
In grote trekken wordt rayon (kunstzijde) bestemd voor wandbekleding als volgt gemaakt:
De cellulose wordt in natronloog of ook wel natriumhydroxyde (NAOH) gedrenkt en droog geperst.
De geperste stukken worden fijngemalen en gerijpt waardoor een hogere viscositeit wordt verkregen.
De gerijpte massa wordt met zwavelkoolstof behandeld waardoor de gele kleur van gemalen cellulosemassa in oranje veranderd wordt.
Dit oranjekleurig produkt wordt in natronloog opgelost waardoor een dikke bruine stroop ontstaat.
Daarna wordt deze dikke massa door uiterst fijne openingen van edelmetalen spindoppen in een zwavelzuurbad tot dunne draden gespoten die tot één draad worden samen gedraaid.
Van deze draden kan men een stof weven maar ook wordt het gebruikt om met jute een bespanningsstof te maken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Kwartszand  
Kwarts is een mineraal dat uit silicumoxyde Si02 bestaat.
Het komt in de natuur vrij veel voor en heeft vrijwel dezelfde eigenschappen als glas.
Kwartszand is vergruisde kwarts, dat vaak in gekleurde vorm voorkomt. Dit komt door de onzuiverheden en speciaal door verschillende ijzerverbindingen.
Het wordt gebruikt voor het fabriceren van schuurmiddelen o.a. zandpapier en kunstpuimsteen.
Zie: Kunstpuimsteen
Bovenzijde pagina  
   
   
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten | onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact