Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Haarsoorten Hard grondpapier Hekelen Houtfineer
Half linnen / half jute Hardheidsgraden Hennep papier Houtimitatie soorten
Hamer Hardingskamer Henneptouw Houtlijsten
Handafrandmachine Hardstalen naalden Hoek Houtspaanderplaat
Handdruk behang plakken Harskit Hoeklatten Houtvezelpapier verwerken
Handelsafmetingen Harslijm Holkoord Houtvezelplaat
Handelsmaten Hechting Hout -
Hardboard Heel linnen Houtbeschieting -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haarsoorten  
De haar- of vezelsoorten, die voor de verschillende behangborstels worden gebruikt, moeten geschikt zijn voor de functie van de betreffende borstels.
De meest gebruikte soorten zijn:
varkens-, paardenhaar en fiber- of sisalvezel.
Ze worden gebruikt in grondpapier-, insmeerborstels, blokkwast en vladder.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Half linnen / half jute  
Zie: Behanglinnen, Heel linnen, Jute  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hamer  
Voor het aanbrengen van linnen gebruikt men een speciale behangershamer. Deze hamer is licht van gewicht. Een zware hamer is voor dit werk niet aan te bevelen, omdat deze te onhandig werkt en het slagvlak te groot is. Ook beschadigt men spoedig de vertinde spijkerkoppen waardoor roestvorming kan ontstaan.
Een behanghamer is geheel van staal en heeft vanaf het slagvlak naar de bek een gebogen vorm. De bek is meestal voorzien van een gaffelvormig uiteinde. Hiermede kan men oude behangspijkers verwijderen. Om de stalen steel is een houten handgreep aangebracht.
Naast de gewone hamer is er ook een magnetische soort in de handel. Het voordeel hiervan is dat de spijkers goed "slagrecht" worden aangetrokken. Een groot nadeel is echter dat meerdere spijkers gelijktijdig worden aangetrokken waardoor het effect verloren gaat en men even snel met een gewone behanghamer kan werken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Handafrandmachine  
Met dit eenvoudige instrument kan men de zelfkanten van het behang verwijderen. Op één geleider is een stop aangebracht waardoor het ook mogelijk is om banen te snijden. Het apparaat is eenvoudig van uitvoering en voorzien van één of twee snijkoppen of snijbeugels. Door dit laatste kan men gelijktijdig beide zelfkanten van een behangrol verwijderen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Handdruk behang plakken  
Zie: Verwerkingsvoorschriften
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Handelsafmetingen  
Zie: Afmetingen van behang
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Handelsmaten  
Zie: Afmetingen van behang  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hardboard  
Dit materiaal wordt als ondergrond voor het aanbrengen van wandbekleding veel toegepast. Ook wint het steeds meer terrein. Dit is echter niet altijd zo geweest.
Vóór de tweede wereldoorlog was men niet zo enthousiast voor hardboard. Terwijl al reeds in 1910 in Amerika het zgn. "wall-board" op de markt was.
De benaming board is waarschijnlijk van deze amerikaanse term afkomstig.
De benaming board is voor ons een verzamelnaam voor een aantal boardsoorten die als bekledingsmateriaal worden gebruikt.
Ook in hardboard treft men verschillende variëteiten aan.
Het komt in de handel als; gewoon hardboard, lakboard, tegelboard, plastieboard, etc.
Deze laatste soort wordt enigszins hol gefabriceerd zodat het bij het aanbrengen gespannen wordt. De achterzijde is van een plasticlaag voorzien waardoor het temperatuursbestendig is. Ook is het bestand tegen zwakke zuren en alkaliën.
In wezen zijn alle boardsoorten gemaakt van plantaardige vezels. Deze vezels kunnen zowel van hout, stro en suikerriet worden gemaakt.
De samenstelling van deze grondstoffen en een nauwkeurig fabricageproces zijn beiden van invloed op de kwaliteit van de boardsoorten. Voor de fabricage van hardboard gebruikt men naaldhoutsoorten. Vooral vure- en grenehout worden veelvuldig toegepast. De eigenschappen van deze houtsoorten zijn vrij identiek.
Als eerste bewerking worden afgekorte paaltjes vure- of grenehout tot spaanders verkleind. Door middel van een schudzeef worden de te grote stukken verwijderd terwijl een magneet de ijzeren delen eruit haalt.
De verkregen spaanders zijn nog veel te groot om er hardboard van te maken. Daarom moet er eerst nog een vezelmassa van gemaakt worden.
Deze vezelbrij kan men op twee manieren maken n.l.
a. de spaanders in stalen cyiinders a.h.w. laten exploderen.
b. de spaanders door maalschijven laten vervezelen.
Bij de eerste methode worden de spaanders of de zgn "chips" in een stalen cylinder onder een stoomdruk van 80 atm. tot ongeveer 275ºC verhit.
Hierna worden ze plotseling in een ruimte gelaten waar 1 atmosfeer heerst. Door dit verschil in druk explodeert het hout als het ware en ontstaat een brij-achtige massa.
Hierna kan men de massa gaan zuiveren. Vooral de hermi-cellulose wordt verwijderd omdat deze stof erg gevoelig is voor vocht, schimmels, zwakke zuren en logen. Bij de tweede methode wordt ook onder stoomdruk en hoge temperatuur gewerkt. Het bindmiddel van het hout het zgn "lignine" wordt in een vochtige temperatuur van ongeveer 175ºC week.
Hierdoor kunnen de vezels gemakkelijk loslaten. Om deze vezels van elkaar te halen worden de houtspaanders tussen twee geprofileerde gietijzeren schijven geleid. Deze schijven draaien ten opzichte van el- kaar in tegenover gestelde richting.
Bij dit proces gebruikt men veel water, dat nodig is om een brij-achtige massa te verkrijgen.
Na nog enkele kleine behandelingen, waardoor een nog gelijkmatiger samenstelling wordt verkregen, wordt de vezelbrij via een ontwateringsmachine op een netwerk van kopergaas geleid.
Het doel van deze machine is, zoals de naam reeds aangeeft, om een groot gedeelte van het overtollige vocht uit de massa te verwijderen. Hierna wordt de ontstane vezelkoek op maat gesneden.
Tot zover is de fabricage van hard- en zachtboard gelijk.
Bij de verdere fabricage van hardboard worden twintig vezelkoeken tegelijk op elkaar gestapeld en onder hoge druk en temperatuur wordt het nog aanwezige vocht er uit geperst.
De druk op de, boven elkaar opgestapelde platen wordt langzamerhand opgevoerd. De hoge temperatuur is nodig om de lignine weer te activeren. Deze lignine zorgt er wéér voor dat de vezels onderling met elkaar verbonden worden.
Tot slot gaan de platen hardboard naar een hardingskamer en conditio- neerinrichting. In deze conditioneerinrichting kunnen de platen acclirna- tiseren waardoor ze weer een normaal vochtgehalte krijgen.
Hardboard is sterk. Het heeft een enorme taaiheid en is buigvast.
Een nadeel is echter dat het evenals hout reageert op vocht. Het zet dus uit en zal bol gaan staan als het vocht opneemt. Ook zullen na een droge periode naden ontstaan.
Indien het goed is aangebracht is het een goede ondergrond voor behangwerk.
Hardboard is ook vrij glad en glanzend. Hierop kan men zonder voorbewerking hechtingsmoeilijkheden verwachten. Om dit probleem te voorkomen, verdient het aanbeveling het oppervlak eerst met schuurpapier op te ruwen.
Ook zuigen sommige hardboardsoorten wel in. Daarom is het verstandig eerst met een voorstrijkmiddel voor te strijken.
Zie: Boardplaat aanbrengen, Behangen van board
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hard grondpapier  
Zie: Grondpapier  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hardheidsgraden  
Zie: Houtvezelplaten  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hardingskamer  
Zie: Hardboard  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hardstalen nagels  
Zie: Baquetnaalden  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Harskit  
Andere namen voor dit middel zijn Copalkit, Spirituskit of linoleumkit. Het is een speciale kit voor het aanbrengen van linoleumwandbekledingen en is gemaakt op basis van een harssoort. Het is in 2 soorten in de handel n.l. een soort die af te dunnen is met water en dus vochtvrij bewaard en verwerkt moet worden.
De andere soort moet afgedund worden met zuivere spiritus. Brandspiritus is hiervoor niet geschikt omdat deze teveel water bevat.
Men moet harskit nimmer teveel verdunnen omdat hierdoor de kleefkracht minder wordt.
Voor het aanbrengen van linoleumwandbekledingen op cement en ijzer gebruikt men de harskitsoort die met spiritus afdunbaar is.
Voor houten ondergronden maakt men gebruik van de met water afdunbare kwaliteit.
Bij het verwerken kan men rekenen op een verbruik van 500 gram/M2. Na het opbrengen van de kit op de ondergrond, eventueel met de kwast, kan men de wandbekleding gaan aanbrengen. Daarbij moet men er goed op letten dat de naden en hoeken stevig worden aangedrukt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Harslijm  
Deze grondstof wordt veel bij de papierfabricage gebruikt.
Harslijm wordt gemaakt door hars in soda te koken waardoor een verzeepte hars ontstaat.
Door toevoeging van 1 á 2% harslijm aan de papiermassa, wordt het papier niet alleen gladder maar tevens wordt een beschermende laag verkregen.
Het papier krijgt hierdoor een bepaalde zuurgraad.
Bij het aanbrengen van grondpapier op een licht alkalische ondergrond zal deze zuurgraad de alkaliteit voldoende neutraliseren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hechting  
Om een goede hechting van het behang te verkrijgen is het belangrijk dat de ondergrond goed behangrijp is gemaakt.
Gladde ondergronden moeten geschuurd worden. Gesloten en niet poreuze ondergronden kan men behandelen met een verdunde vochtdichte poreuze laag. Dit middel is nu niet nodig i.v.m. de vochtbestrijding en kan daarom verdund worden toegepast.
Ook een sterk verdunde licht gepigmenteerde verf zal de hechting bevorderen.
Zachte onsamenhangende en afpoederende lagen moeten verwijderd worden.
Een vochtige ondergrond speelt eveneens een belangrijke rol bij de hechting van behang. De oorzaak van het vocht zal men eerst op moeten sporen alvorens men tot behandeling over kan gaan. In het hoofdstuk vochtbestrijding wordt het een en ander nader uiteen gezet.
Zie: Adhesie, Aanhechten, Geschilderde ondergrond behangen, Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Heel linnen  
Dit materiaal wordt van vlas gemaakt. Vlas of linum usitatissimum is een éénjarige wit- of blauwbloeiende plant. De stengel van deze plant levert de grondstof voor het linnen. Om de binding met schors te breken werden de stengels voorheen enkele weken in sloten of in een stromend water gelegd. De stengels komen net onder de waterspiegel te liggen. Om te voorkomen dat ze aan het wateroppervlak blijven drijven, worden ze met latten verzwaard met daarbovenop zand of ander materiaal.
Men noemt dit roten en door inwerking van het vocht ontstaat schimmelvorming met als gevolg dat de vlasdraden los komen te liggen.
Tegenwoordig doet men dit roten ook wel met warm water van 30-35ºC toe waardoor het proces door de bacteriën wordt versneld.
Na het roten worden de vezels gedroogd en tussen geribde walsen gebraakt. De houtachtige kern wordt hierdoor versplinterd.
Door zwingelen met de zwingelmolen worden de houtachtige deeltjes verwijderd.
Deze bewerking is de voornaamste behandeling die het vlas ondergaat. Hoe beter de houten deeltjes zijn verwijderd des te beter wordt de kwaliteit van het vlas.
Een zwingelmolen is een rad met slagarmen welke langs een plank met een gleuf slaan. Door de gleuf steken de gebraakte vezels en door de slagarmen worden de houtdelen eruit geslagen.
Tenslotte volgt het hekelen met steeds fijnere hekelkammen om de vezels evenwijdig aan elkaar te krijgen en de korte vezels en nog andere ongerechtigheden te verwijderen. De gebruikte hekelkammen zijn blokken met een groot aantal ijzeren pennen. Vroeger gebeurde dit hekelen met de hand terwijl dit tegenwoordig machinaal geschiedt.
Van deze vezels kan men nu een draad spinnen om tenslotte het linnen te weven.
Zie: Behanglinnen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hekelen  
Zie: Heel linnen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 

Hennep papier

 
Dit papier werd gebruikt om regendoorslag te bestrijden.
Het bestaat uit twee lagen taai papier dat door middel van een teerachtige substantie wordt samen gehouden.
Tussen deze papierlagen is een laag open hennepvezels aangebracht. Deze vezels zijn de bastvezels van de hennep (Cannabis sativa) en worden ongeveer gelijk vervaardigd zoals dit bij heel-linnen is geschreven.
De hennepvezels zijn ongeveer 70 á 80 cm lang en houden het geheel bij elkaar. De teerachtige substantie zorgt voor de waterkering.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Henneptouw  
Dit is een grof, oneffen en pluizig garen dat bijzonder geschikt is om banen behanglinnen aan elkaar te naaien.
Het wordt gemaakt van hennep en bijna precies eender gesponnen als vlas voor de linnenfabricage.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hoek  
Zie: Binnenwaartse hoek  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hoeklatten  
Deze latten, gemaakt van plastic of hout worden gebruikt als afwerkingsmateriaal. Speciaal worden ze toegepast bij de afwerking van linoleum wandbekledingen.
Zij zijn in de lengten van 2 meter in de handel en zijn, zoals de naam reeds aangeeft, speciaal bestemd voor hoekafwerkingen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Holkoord  
Dit afwerkingsmateriaal is een koordsoort, dat zoals de naam al zegt, geen kern bevat maar van binnen hol is. Dit in tegenstelling tot het gebruikelijke behangkoord.
Het kan op de gebruikelijke manieren zoals met lijm, baquetnaalden of koordnagels bevestigd worden.
Zie: Behangkoord
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Hout  
Zie: Houtbeschieting  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Houtbeschieting  
Hout is een materiaal dat ongetwijfeld veelvuldig wordt toegepast.
Een nadeel is echter dat het "werkt" d.w.z. dat het kan uitzetten en krimpen.
Wanden zijn soms met hout beschoten, terwijl in andere woningen de kastdeuren van planken zijn gemaakt.
Zondermeer hierop behangen is niet mogelijk omdat behangselpapier het werken van hout niet volgt, waardoor het scheurt. Het is daarom noodzakelijk dat met hout beschoten ondergronden eerst met linnen bespannen moeten worden, waarna grondpapier en behang kan worden aangebracht.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Houtfineer  
Houtfineer zijn dunne, smalle stroken fineer van warme en edele houtsoorten in donkere en lichte kleuren.
De stroken fineer die variëren van 5 tot 10 mm worden door sterke lichte of donkere katoenen draden samengehouden.
Omdat smalle stroken zijn gebruikt, is het materiaal vrij gemakkelijk te verwerken. Het kan zowel horizontaal als vertikaal op eik oppervlak worden aangebracht.
Door het combineren van lichte en donkere draden en houtsoorten zijn zeer veel variaties denkbaar.
Moet bij het aanbrengen enkele stroken fineer verwijderd worden dan moeten de draden aan de achterzijde met plastic plakband worden vastgezet. Hierna kan men de draden doorknippen en wordt het uitrafelen van de andere stroken voorkomen.
Houtfineer wordt, afhankelijk van de leverancier geleverd op 60, 90 en 120 cm breed en op 100, 260 en 360 cm breedte.
Het is verkrijgbaar per strekkende meter terwijl een volle rol 30 meter lang is.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Houtimitatie soorten  
Ofschoon echt hout de voorkeur verdient, worden houtimitaties zeer veelvuldig toegepast. Het is een produkt dat al zeer lang op verschillende manieren wordt geïmiteerd.
In het begin van de 20e eeuw werd door de schilder het hout met een water- of oliesaus nagebootst.
Houtimitaties in de wandbekleding zijn leverbaar als:
a. behang
b. plakplastic
c. vinyl met of zonder drager.
Sommige imitatiesoorten zijn zelfs van een houtnerf voorzien.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Houtlijsten  
Zie: Baquetten  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Houtspaanderplaat  
Zie: Spaanplaat  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Houtvezelpapier verwerken  
Zie: Verwerkingsvoorschriften  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Houtvezelplaat  
Deze plaatsoort, ook wel wallboard genoemd, wordt bereid door, houtvezels afkomstig van denne-, sparre-, beuke-, en populierenhout, tot platen samen te persen.
De vezels kunnen op verschillende manieren gemaakt worden. Een van de methodes is die zoals houtslijp wordt gemaakt.
De houtvezelplaten worden gemaakt in 5 hardheidsgraden n.l. zeer hard, hard, halfhard, poreus en zeer poreus.
Ze zijn afhankelijk van de soort, leverbaar in dikten van 3, 5 en 32 mm.
De lengte van de plaat varieert van 29 tot 427 cm terwijl de handelsbreedte 122 cm is.
Houtvezelplaten worden met speciale spijkers bevestigd.
Naden tussen twee platen moeten worden weggewerkt en wel op dezelfde wijze zoals dit bij "behangen van board" is geschreven.
Bovenzijde pagina  
   
   
   
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten |onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel | vacatures | contact