Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Elasticiteit Elektro-osmotische ontvochting Eternit behangen
Elektrische afrandmachine Elektrostatische aantrekking Etheen
Elektrische schakelaars omplakken Emmers

Ethyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elasticiteit  
Een ander woord voor elasticiteit is rek en dit kunnen we onderscheiden in:
a. plastische rek
b. elastische rek.
Plastische rek wil zeggen:
dat wanneer wij ophouden met iets uit te rekken het onderwerp dan in zijn nieuwe vorm blijft staan. Dit gebeurt o.a. bij kauwgom.
Elastische rek wil zeggen:
als de trekkracht ophoudt te werken, keert het weer in zijn oude vorm terug. Een elastiekje is hiervan een sprekend voorbeeld.
Van sommige wandbekledingssoorten is de rek een combinatie van plastische en elastische rek.
Naast elasticiteit moet een wandbekleding ook het vermogen bezitten om buigen, stoten en andere vormveranderingen zonder scheurvorming te doorstaan.
Om deze elasticiteit te bepalen zijn er verschillende instrumenten uitgedacht maar deze zijn geen van allen genormaliseerd.
Voor de behanger is het belangrijk, dat sommige wandbekledingssoorten o.a. vinyl, scheurvorming van de ondergrond kunnen opvangen, zonder zelf te scheuren.
Voor oude wanden waar scheurvorming verwacht kan worden kan men een wandbekleding met een grote elasticiteit adviseren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Elektrische afrandmachine  
Een elektrische afrandmachine wordt aangedreven door een motor met een voltage van 110 of 220.
Dit apparaat kan zowel 1 als 2 snijkoppen bevatten. Met een handgreep kan men de standen van de snijkoppen wijzigen. De mesjes in de snijkoppen kunnen verwisseld worden, terwijl losse mesjes geleverd kunnen worden.
Doordat de aandrijving geheel mechanisch gaat, kan men zuiver recht afranden.
Wel is enige voorzichtigheid geboden omdat men ten alle tijden met elektriciteit en snij-apparatuur werkt.
Zie: Afrandmachine
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Elektrische schakelaars omplakken  
Het behangen om dit soort obstakels op de wand kan op twee manieren gebeuren.
Bij de eerste manier kan men, nadat de baan is aangebracht, een kruis of ster knippen precies op de middellijn van de schakelaar. De baan wordt dan aangeschuierd en met een scherp mesje rondom de schakelaar bijgesneden.
Een andere manier is om de afdekplaten van de schakelaars van de muur te verwijderen.
De baan wordt dan vastgezet en eveneens wordt een kruis geknipt. Na het bijsnijden wordt de afdekplaat weer bevestigd. Deze aansluiting zal nog netter zijn omdat de afdekplaat van de schakelaar het geheel afdekt.
Bij deze manier is het noodzakelijk dat de stroomtoevoer tijdelijk wordt uitgeschakeld. Veelal wordt hier te licht over gedacht maar kortsluiting o.i.d. mag niet worden onderschat. De achterzijde van de baan, ingestreken met plaksel, dus water, geleidt zeer gemakkelijk.
Zie: Afschrijver
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Elektro-osmotische ontvochting  
Deze methode van vochtbestrijding had eigenlijk in het gelijkluidende hoofdstuk behandeld moeten worden.
Het is echter onmogelijk dat deze methode door de behanger wordt toegepast.
Ter completering wordt dit wel vermeld zodat men in de voorkomende gesprekken geïnformeerd is.
Deze Zwitserse gepatenteerde methode werkt vrijwel onfeilbaar. Ze berust op het natuurkundige verschijnsel; elektro-osmose.
Bij elektro-osmotische ontvochting wordt vocht en in het bijzonder grondwater in de omgekeerde richting gestuwd. De gang van grondwater is normaal naar de muur, bij deze methode wordt de richting veranderd. Het grondwater uit de muur wordt weer naar beneden gericht. Bij deze methode kan het maanden zelfs jaren duren voordat de muur geheel droog is.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Elektrostatische aantrekking  
Hieronder verstaat men dat elektrisch geladen deeltjes door een geaarde ondergrond worden aangetrokken.
In een elektrostatisch veld met een zeer hoog voltage dat negatief is, worden de deeltjes die positief zijn, gedwongen zich te schikken in de richting van de elektrische stroom. Daarbij worden de deeltjes ook gelijkmatig over de ondergrond verdeeld.
Volgens dit systeem werkt men o.a. bij de fabricage van Veloutébehang en schuurpapier.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Emmers  
Om plaksel aan te maken gebruikt men bij voorkeur een plastic emmer.
Men voorkomt hierdoor roestvorming en andere verontreinigingen. Roestvorming kan wel optreden bij ijzeren, vertinde, zinken of geëmailleerde emmers. Plastic emmers kunnen ook zeer goed worden schoongemaakt. Dit is belangrijk omdat door bacteriën of roestdeeltjes het aangemaakte plaksel kan ontleden en dus onbruikbaar wordt. Bij voorkeur gebruikt men ook een plastic emmer met deksel waardoor verontreiniging van het plaksel wordt voorkomen. Tevens kan men na werktijd het plaksel afgesloten wegbergen.
Een voordeel betekent het als men aan de emmer een haak bevestigd waarop een insmeerborstel kan liggen. Hierdoor werkt men prettiger en zeker veel netter.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Eternit behangen  
Eternit is een merknaam; men kan dan ook beter spreken van asbestcement behangen. Asbest-cement bestaat voor 90% uit portlandcement waardoor het een alkalisch materiaal is. Over het algemeen worden asbest-cementplaten droog geleverd maar door het gebruik van plaksel en het aanbrengen tegen een vochtige buitenmuur, activeert men de alkaliën. Hierdoor kunnen de kleuren van behangselpapier aangetast worden.
Door asbest-cementplaten vóór het behangen te behandelen met een chemicaliënbestendige verf of isolatiemiddel, bereikt men niet het gewenste resultaat.
Hierdoor worden de platen te veel afgesloten en kan het vocht uit het vertrek niet ontwijken. Het vocht condenseert tegen de verflaag waardoor het behang los gaat.
Indien men oude, droge en reeds eerder aangebrachte asbest-cementplaten moet behandelen is het aan te bevelen eerst een hard en stevig soort grondpapier te beplakken.
Bij het behangen van nieuwe asbest-cementplaten verdient het aanbeveling de platen te behandelen met polystyreenschuim, viltpapier of andere poreuze produkten.
Het vocht kan door deze middelen worden opgenomen terwijl de alkaliën geen gelegenheid krijgen om de kleuren van het behang aan te tasten.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Etheen  
andere schrijfwijze voor aetheen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Ethyn  
andere schrijfwijze voor aethyn.
Zie: Acetyleengas
 

Bovenzijde pagina

 

 

 

 

 

 
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten |onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel | vacatures | contact