Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Dampdichte laag Dichtmaken van scheuren Doorslaand vocht Drukfouten
Decoraties Dierlijke lijmen Doorslag van regenwater Drukregelaar
Deur bekleden met vinyl Dik behang plakken Doorstrijken Dubbelslaan van behangbanen
Deurkozijn omplakken Doeksoorten Doorweken Duimstok
Deurzink Doeksoorten plakken Doorzakken van op linnen behangen plafond Duplex permanent reliëfpapier behangen
Dichtingsmiddelen voor muren Doorbloeden Droge muren behandelen Durox wanden behangen
Dichtingsmiddelen voor naden bij plaatsoorten Donkere strepen Drogen van muren -
Dichtingsmiddelen voor spijkergaten Doorslaande muur Droging van behang -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dampdichte laag  
Zie: Vochtbestrijding  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Decoraties  
Naast het normale repeterende patroon kan een behangsel ook een voorstelling bevatten.
Bij grote decoraties, de z.g. wanddecors, bestaat de voorstelling uit verschillende banen.
Ook de stroken hebben in tegenstelling tot de randen allerlei verschillende voorstellingen.
Het plakken van decoraties eist grote nauwkeurigheid omdat elke kleine afwijking onmiddellijk opvalt.
Samenvattende kennen we de volgende decoraties:
a. wanddecors
b. stroken
c. randen
d. plakplastic
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Deur bekleden met vinylwandbekleding  
Het bekleden van deuren met een vinylwandbekleding kan op verschillende manieren gebeuren.
Vooraf moet de deurkruk, sleutelgatplaatje, slot en scharnieren worden verwijderd.
Bij nieuwe deuren moet men de kopse kanten en een strook op de deurvlakken eerst schilderen en goed laten drogen.
Hierna snijdt of knipt men het materiaal, 4 cm breder aan alle kanten, dan de deur groot is. Hierna wordt de baan droog, recht en precies in het midden op de deur gelegd. De bovenkant wordt met twee spelden vastgezet en de baan naar de spelden toe gerold. De deur wordt met een lamsvelroller dun met p.v.a.lijm ingelijmd, om scheluwtrekken door het vocht te voorkomen. De baan wordt bij kleine stukjes uitgerold en met de spatel stevig uitgestreken om de luchtbellen te verwijderen. Met een rubberroller wordt goed nagerold. De spelden worden verwijderd en het bovenstuk vastgezet. De andere zijde van de deur wordt op gelijke wijze behandeld. Moeten de zijkanten ook beplakt worden dan worden deze met p.v.a.lijm ingestreken. De uitstekende stroken worden met een scherpe hoek omgeboekt. Deze overlappende delen worden samen in het midden doorgesneden. De bovenliggende strook valt er vanzelf af, terwijl de onderliggende strook wordt verwijderd. De naad sluit nu onzichtbaar en wordt met een nadenroller nagerold. Het overtollige aan de boven- en onderkanten van de deur worden met behulp van een stanleymes schuin weggesneden.
Eventuele lijmresten moeten met veel water worden verwijderd en de deurkruk, etc. moet weer worden aangebracht.
Worden de zijkanten niet beplakt dan worden de overlappende delen, met een speciaal daarvoor geschikt deurenmes, weggesneden. Hierna wordt het scharnier etc. weer aangebracht waarna de deur weer ingehangen kan worden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Deurkozijn omplakken  
Wanneer men tegen een deur- of raamkozijn moet plakken is het noodzakelijk dat men dit gedeelte uit een volle baan knipt.
Het aanbrengen van stroken moet men voorkomen, omdat niet alle kozijnen loodrecht staan en meestal komt het patroon niet meer uit. Nadat een volle baan losjes tegen het plafond is aangebracht, wordt onder een hoek van 45º naar de bovenhoekpunt van het kozijn toegeknipt. Met de schaar wordt de begrenzing van het kozijn op de baan afgetekend. Nadat de baan is losgehaald worden de afgetekende lijnen doorgeknipt. Het behangselpapier past nu precies. Van het kozijn wordt het plaksel direct met een natte doek of spons verwijderd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Deurzink  
Dit materiaal wordt ook wel zink, zinknaalden of kastzink genoemd. Het is in 2 soorten in de handel n.l. met en zonder spijkergaatjes. De eerste soort wordt in 3 breedten geleverd n.l.
a. voorkant 2 cm, uitgeslagen 4,3 cm
b. voorkant 2,4 cm, uitgeslagen 5,0 cm
c. voorkant 2,8 cm, uitgeslagen 5,5 cm.
De tweede soort wordt alleen uitgeslagen met een breedte van 4,5 of 4,6 cm in de handel gebracht.
Een goede kwaliteit moet behoorlijk stevig zijn. Wordt te dun zink gebruikt dan is deze te slap, buigt gemakkelijk om en breekt spoedig af. Deurzink met spijkergaatjes wordt gebruikt om de naden van kastdeuren aan het oog te onttrekken en de opening meer stofdicht te maken.
De andere soort wordt speciaal gebruikt om naden in een betimmering van hard-, zachtboard of ander aan krimpen onderhevig materiaal weg te werken.
Om het hinderlijk uitsteken van kastzink te voorkomen, is het aan te bevelen een sponning, op de plaats waar het zink moet worden aangebracht in te frezen of te schaven.
De diepte van deze sponning is afhankelijk van de dikte van het zink. Kan om een of andere reden geen sponning worden aangebracht, dan moet de strip op de ondergrond worden aangebracht. De randen moeten dan vloeiend worden bijgeplamuurd.
Deurzink met spijkergaatjes wordt met speciale zinknagels aangebracht. Bij de andere soort wordt het zink en de ondergrond met contactlijm ingestreken. Na droging worden de beide delen op elkaar gebracht en aangeklopt.
Deurzink wordt per staaf of per krat geleverd. De lengte van een staaf is 2,25 m. Een krat deurzink met spijkergaatjes bevat 44 staven, zonder spijkergaatjes 132 stuks.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Dichtingsmiddelen voor muren  
Om scheuren, kieren en gaten in muren en plafonds te repareren, zijn er verschillende dichtingsmiddelen in de handel.
Allen worden ze in poedervorm geleverd en moeten met water worden aangemaakt. Door de richtlijnen op de gebruiksaanwijzing goed op te volgen, ontstaat een dikke brij. Deze dikke massa kan met behulp van plamuurmessen worden verwerkt. Na droging moeten scharen, etc. worden weggeschuurd om oneffenheden onder het behang te voorkomen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Dichtingsmiddelen voor naden bij plaatsoorten
Zie: Behangen van board
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Dichtingsmiddelen voor spijkergaten  
Voordat de spijkergaten worden gevuld, is het noodzakelijk dat de spijkerkoppen met menie worden aangetipt.
Dit geldt ook voor de koppen van vertinde spijkers omdat de tinlaag door het timmeren beschadigd kan worden.
Een uitzondering kan gemaakt worden voor zinken (niet verminkte) spijkers.
Verzuimt men de behandeling met menie dan is het niet uitgesloten dat roestvorming optreedt. Bruine stippen zullen na enige tijd op het behang zichtbaar worden.
Deze roestvorming wordt door het gebruik van vulmiddelen bevorderd omdat ze met water moeten worden aangemaakt.
Voor het stoppen van de spijkergaten kan men de speciale voor dit doel in de handel zijnde stop- en vulmiddelen gebruiken, zoals o.a. kneedbaar hout. Stopverf verdient geen aanbeveling omdat olie uit de stopverf onogelijke vlekken in het behang veroorzaakt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Dichtmaken van scheuren  
Zie: Dichtingsmiddelen voor muren
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Dierlijke lijmen  
Deze lijmsoorten zijn voor het verwerken van behang etc. geheel door de moderne plakmiddelen verdrongen.
Voorheen werden deze lijmsoorten veel toegepast. Een enkele wordt nog wel gebruikt o.a. vislijm als kleefmiddel voor de glasvergulding. Tot de dierlijke lijmen worden gerekend:
a. beenderlijm
b. huidenlijm
e. gelatine
d. vislijm.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Dik behang plakken  
Voordat dikke behangsoorten verwerkt worden, moeten de banen eerst op maat gemaakt worden en de zelfkanten met een preciaiesnijlineaal worden verwijderd.
Elke baan wordt nu apart met plaksel ingestreken, waardoor plakselvlekken worden voorkomen. Hierna wordt de baan dichtgevouwen waarbij men een scherpe vouw moet vermijden. Hierdoor ontstaat geen breuk in de verflaag en voorkomt men een scherpe aftekening op de aangebrachte baan.
Van belang is nu, hoe lang het dikke papier moet weken. De tijdsduur is afhankelijk van de papier- en gebruikte verfsoort. Om dit te beoordelen, is wel enige ervaring vereist. Tijdens het weken krijgt de baan de gelegenheid om soepel te worden en uit te zetten. De papiervezels werken op en nemen plaksel op waardoor een goede hechting mogelijk wordt. De spanning tussen het papier en de verflaag moet door de plakselopname worden opgeheven. Echter de verflaag mag niet worden aangetast.
Als het behang voldoende is ingeweekt, wordt de baan opengeslagen en met een dunner plaksel of uitgeslagen insmeerborstel opnieuw ingestreken.
De banen van dikke behangsoorten worden bij het plakken stotend aangebracht.
Een oude, maar zeker nog bruikbare, methode om dikke behangsoorten aan te brengen is de volgende:
De achterzijde van de banen worden fijn opgeschuurd. De papiervezel wordt hierdoor opengemaakt waardoor gemakkelijker plaksel opgenomen kan worden. Na het verwijderen van de zelfkanten, instrijken en inweken wordt de baan aangebracht. De banen worden nu 2 mm over elkaar aangebracht. Tijdens het drogen krimpt het papier weer waardoor de banen na droging precies tegen elkaar sluiten.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doeksoorten  
Doeksoorten worden gebruikt om het ongemak van scheuren in gepleisterde muurvlakken te voorkomen. Hiervoor worden gebruikt:
a. gewoon dun katoen, z.g.n. kaasdoek.
b. glad geprepareerd katoen, z.g.n. plakdoek.
c. speciaal geweven katoen, leverbaar in grote breedten.
d. geprepareerd en met olieverf geschilderd linnen, z.g.n. schilderslinnen.
De eerste drie soorten worden vaak ten onrechte "zwitsers doek" genoemd. De oorzaak hiervan is, dat Zwitserland de bakermat is voor het beplakken van plafonds en muurvlakken. We hebben hier echter te maken met één van de vele merken, n.l. met de weverij van Emil Spoerri te Hittnan in het Kanton Zürich.
De doeksoorten, met uitzondering van de onder d. genoemde soort, worden op gepatenteerde werkwijze gemaakt van zuiver katoen en zijn in verschillende breedten leverbaar. Deze weefsels hebben een grote gelijkmatigheid van structuur en een gelijkblijvende kwaliteit.
Naast de effen structuren zijn er ook gegranuleerde (korrelige). De speciaal geweven soorten worden in verschillende breedten, sommigen tot 10 meter, en in onbeperkte lengten geleverd.
De dunne doeksoorten worden gebruikt voor het beplakken van plafonds. De dikkere en zwaarste soorten zijn bijzonder geschikt voor wanden.
Na het beplakken van glad gepleisterde muren, kunnen de doeksoorten met verschillende verfsoorten geschilderd worden.
Door de gekozen structuur en kleur kan men grote vlakken naar wens en eigen idee verlevendigen.
Bij het bewaren van doeksoorten en tevens bij nat worden moet men met de krimp van het katoen rekening houden.
Voor het aanbrengen van doeksoorten:
Zie: Plakken van doek
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doeksoorten plakken  
Zie: Plakken van doek  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doorbloeden  
Onder deze term verstaat men het verschijnsel dat optreedt als kleuren van de ondergrond door de aangebrachte behanglaag heen slaan. Hierdoor ontstaat een kleurafwijking en een enigszins bont effect.
Doorbloeden wordt veroorzaakt door synthetisch-organische pigmenten. Deze pigmenten worden opgelost door het plaksel van de tweede behanglaag, worden weer aktief en slaan door het behang heen. Het is meestal niet vast te stellen of een behanglaag dit soort pigmenten bevat omdat ze door de tijd heen door het zonlicht zijn uitgebleekt.
Om het doorslaan te voorkomen moet men oude behanglagen verwijderen. Is dit niet mogelijk dan moet men eerst grondpapier aanbrengen. De pigmenten slaan dan wel door het grondpapier heen maar niet altijd door de nieuw opgebrachte behanglaag.
Bij het verwerken van behang moet men nooit een anilinepotlood of ballpoint gebruiken. De aantekeningen op de achterzijde van het behang of op de muur slaan eveneens door het behang heen.
Zie: Aniline, Ballpointstrepen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Donkere strepen  
Deze strepen kunnen op verschillende manieren op het behang worden veroorzaakt.
a. Indien behangbanen, speciaal matbehang en stofeffectbehangsels, met plaksel ingestreken worden, is het raadzaam om deze banen afzonderlijk op de plaktafel te leggen. Hierdoor wordt voorkomen, dat onderliggende banen meerdere keren met plaksel worden ingestreken. Tevens worden deze plaatsen niet meer doorweekt dan het overige gedeelte van de baan.
Meer ingeweekte plaatsen veroorzaken donkere verticale strepen die na het aanbrengen dikwijls zichtbaar blijven.
b. Bij effen papieren en weefseldessins kan de ene zijde van de baan na het aanbrengen donkerder lijken dan de andere zijde. Deze donkere strepen noemt men het "banen" van behang. Men kan dit voorkomen door de banen te storten d.w.z. de banen om de andere onderste boven plakken.
Hierdoor komen de donkere- en lichte zijden naast elkaar waardoor de strepen niet zo opvallen.
e. Strepen op behangwerk kunnen ook veroorzaakt worden door overgeplakte zelfkanten.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doorslaande muur  
Zie: Vochtbestrijding
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doorslaand vocht  
Zie: Vochtbestrijding  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doorslag van regenwater  
Zie: Vochtbestrijding  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doorstrijken  
Voor dat een baan wordt aangebracht, verdient het aanbeveling, speciaal voor effen- en bedrukte matbehangsels, deze met een afgeslagen borstel door te strijken.
Hierdoor voorkomt men dat het plaksel ongelijk op de baan is verdeeld. Bij het instrijken ontstaan gemakkelijk z.g.n. "zwaaislagen" waarbij de ene plaats meer plaksel ontvangt dan de andere. Op die plaatsen kunnen vlekken en kringen na het drogen, ontstaan.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doorweken  
Om het doorweken van een ingestreken baan te controleren, is wel enige ervaring vereist.
Mat bedrukt- en met goud bewerkt behangsel moet men niet te lang met plaksel laten doorweken. Het is raadzaam dit soort behangsels met een waterarm, stevig plaksel in te strijken. Eveneens moet het plaksel gelijkmatig over de baan verdeeld worden. Bij een ongelijkmatige verdeling o.a. door gebruik te maken van een blokwitter worden bepaalde gedeelten meer doorweekt. Het gevolg hiervan is dat vochtkringen en -plekken ontstaan.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Doorzakken van op linnen behangen plafond
Het doorzakken kan verschillende oorzaken hebben.
Een van de oorzaken is, als het linnen te strak gespannen is. Na het behangen, wordt de spanning te groot en het linnen trekt door de spijkers heen.
Ook bij sterke temperatuursschommelingen of vochtige atmosfeer vertoont het linnen neiging tot doorzakken. Tijdens een vochtige periode kan het behangsel z.g.n. "ruim" gaan zitten. Zodra het vochtpercentage terug loopt zal ook het linnen weer strakker gaan staan.
Is het linnen stuk gesprongen dan is het alleen mogelijk om het opnieuw te spannen. Meestal zal men dan nieuw linnen moeten aanbrengen omdat het oude linnen vrijwel niet meer bruikbaar is.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Droge muren behandelen  
Zie: Voorstrijken van muren
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Drogen van muren  
Zie: Vochtbestrijding  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Droging van behang  
Bij het drogen van behang komt veel vocht vrij dat ontstaat door gebruik te maken van plaksel.
Het is noodzakelijk dat behang droogt dus krimpt bij een gelijkmatige temperatuur. Ook moet men voor een goede ventilatie zorgdragen waardoor het overtollige vocht kan worden afgevoerd. Daarbij moet men tocht voorkomen omdat het behang hierdoor te geforceerd droogt en scheuvorming kan veroorzaken. Ook mag de temperatuur niet te warm zijn, omdat het behang hierdoor te snel droogt, loslaat en kan gaan scheuren.
Bij temperaturen onder het nulpunt kan het plaksel bevriezen waardoor het behangselpapier niet aan de ondergrond hecht. Eveneens moet men bij vochtig weer voor een goede temperatuur zorgdragen. Blijft een wand te lang nat dan kan het plaksel bederven zodat de kleefkracht verloren gaat. Tevens wordt het roesten van de spijkers bevorderd.
Bij het aanbrengen van grondpapier op linnen is een gelijkmatige, normale temperatuur een belangrijke voorwaarde. Het grondpapier moet de gelegenheid krijgen om aan het linnen te verankeren. Dit is niet mogelijk als de droging te snel gaat.
Ook moet men scherpe zon op het linnen of een gedeelte daarvan voorkomen. Het is dan niet uitgesloten dat het grondpapier loslaat van de linnen ondergrond of scheurt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Drukfouten  
Zie: Controle  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Drukregelaar  
Dit is een onderdeel van het afstoomapparaat en met name van de gascylinder.
De drukregelaar is er voor om de druk van het gas te regelen. In de gascylinder is een overdruk aanwezig d.w.z. dat de druk hoger is dan voor het aanhouden van de gasvlam noodzakelijk is. Een membraam, d.i. een dun metalen plaatje tussen twee veren, zorgt voor de drukverdeling. De werking van de drukregelaar berust dus, zoals de naam reeds aangeeft, op druk.
Door de fabriek is de membraam zo afgesteld dat het uitstromende gas aangestoken kan worden.
Men mag dus nooit aan dit onderdeel zelf iets veranderen omdat men hierdoor een te groot risico neemt waardoor ongelukken niet zijn uitgesloten.
Bij weigering is het noodzakelijk de drukregelaar bij de leverancier te laten repareren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Dubbelslaan van behangbanen  
Een ingestreken baan behang laat men weken om deze soepel en een betere hechting mogelijk te maken. Hiertoe wordt de baan na het instrijken, dubbelgeslagen en kan op elkaar weggelegd worden. Dit dubbelslaan gaat als volgt:
De bovenzijde van de baan vouwt men tot op de helft van de gehele lengte.
Aan de onderzijde vouwt men 5 cm om. Het resterende gedeelte van de baan wordt eveneens dubbelgevouwen en wel zo dat de boven- en onderkant elkaar raken. De omgevouwen strook van 5 cm blijft met de bedrukte zijde boven en komt niet met plaksel in aanraking.
Hierdoor voorkomt men dat plaksel op de plint komt en tevens is de baan goed te hanteren.
Bij zware luxe papieren en brijdruksoorten kan deze methode niet toegepast worden. Door het vouwen kunnen de verflagen van deze behangsoorten beschadigd worden.
Zie: Breken van behangbanen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Duimstok  
De naam duimstok is afgeleid van de duim als oude maateenheid. Naast de Amsterdamse en Engelse duim kennen we ook de Franse, Pruisische, Rijnlandse, Wener en Zweedse duimen. Onderling verschillen zij niet meer dan 1/10 cm of een gedeelte daarvan.
Voor een behanger is in de eerste plaats de duimstok, gemaakt van bux- of vlierhout, onmisbaar.
Er zijn 2 soorten duimstokken in de handel n.l. met een lengte van twee meter bestaande uit 8 delen en de timmermans duimstok van één meter bestaande uit 4 delen. De delen zijn met koperen scharnieren aan elkaar verbonden terwijl de uiteinden zijn voorzien van koperbeslag, om slijtage te voorkomen.
Op de platte zijden staan bij beide soorten de maten van het metrieke stelsel aangegeven in decimeters, centimeters en millimeters. Bij de tirnmermans duimstok zijn op de zijkanten aan één zijde de Amsterdamse en aan de andere zijde de Engelse maten in voeten en duimen aangegeven.
Het verdient aanbeveling een duimstok van 2 meter lengte met een duidelijke afleesbare maat te gebruiken.
Zie: Buxhout, Rolmeter
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Duplex permanent reliëfpapier behangen
Zie: Verwerkingsvoorschriften, Afmetingen van behang
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Durox wanden behangen  
Zie: Gasbetonnenwanden behangen, Schuimbetonnenwanden behangen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten |onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel | vacatures | contact