Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Calciumsulfiet (zure-) Cellulosederivaten Coating
Carbidgas Cellulose plaksel Condensatie
Caseïne Centrale verwarming Conserveren van muren
Controle

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calciumsulfiet (zure-)  
Deze stof heeft de volgende scheikundige brutoformule: Ca(HS03)2. Het wordt gevormd als men door kalkoplossingen zwaveidioxyde leidt. Calciumbisulfiet, dat een zuur zout is, wordt gebruikt bij de bereiding van cellulose.
Door kleine houtsplinters aan de inwerking van calciumbisulfiet bij een temperatuur van 130ºC bloot te stellen, worden de stoffen die de cellen vasthouden, los gemaakt.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Carbidgas  
Zie: Acetyleengas  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Caseïne  
Caseïne wordt gefabriceerd uit ondermelk dat ongeveer 3% caseïne bevat.
Het behoort tot de eiwitachtige stoffen of proteïnen.
Caseïne bevat ongeveer 53% koolstof, 22% zuurstof, 16,6% stikstof, 7% waterstof, 0,7% fosfor, 0,7% zwavel.
Bij de vervaardiging slaat men caseïne uit de ondermelk neer met behulp van zuren. Als zuren gebruikt men zwavelzuur, zoutzuur, azijnzuur etc. De hierdoor verkregen caseïne heet zuurcaseïne.
Zuivere caseïne is wit en de technische kwaliteit is gelig van kleur. Het soortelijk gewicht is ca. 1,26.
Wordt caseïne met chemicaliën vermengd o.a. met kalk of ammonia dan verkrijgt men caseïne koudlijmpoeder.
Ofschoon caseïne geheel door de moderne plakmiddelen is verdreven, wordt het nog wel toegepast voor het aanbrengen van gevoelige behangselpapieren met tere kleuren.
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Cellulosederivaten  
Cellulosederivaten is een verzamelnaam voor de reactieprodukten van deze stof. Cellulose is het voornaamste bestanddeel van de cellen van de gewassen in de natuur. Het behoort tot de groep van de koolhydraten en de chemische formule is (C6H10O5)n.
De grondstof voor de cellulosebereiding is harsam naaldhout, katoen en soms stro. Nadat de cellulose is afgescheiden, kan met het o.a. behandelen met esters (veresteren) of aethers (veraetheren).
Bij het veresteren reageren de hydroxylgroepen van cellulose met organische of anorganische zuren. Tijdens dit proces komt er water vrij. Gebruikt men als zuur, salpeterzuur dan wordt cellulosenitraat of nitrocellulose gevormd. Het acetylcellulose of celluloseacetaat wordt verkregen met behulp van organisch azijnzuur. Verder wordt uit gemengde cellulose esters zoals met azijn- en boterzuur het cellulose-aceto- butyraat verkregen.
Bij het veraetheren reageren de hydroxylgroepen van cellulose onder waterafsplitsing met alcoholen. Technisch laat men alkalicellulose o.a. reageren met aethylchloride, benzylchloride, methylchloride of monochloorazijnzuur. Respectievelijk wordt dan aethylcellulose, benzylcellulose, methylcellulose of carboxy-methyl-cellulose gevormd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Cellulose plaksel  
Zie: Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Centrale verwarming  
Bij centrale verwarming en andere warmtebronnen in een vertrek, zowel bij onderhoudswerk als bij nieuwbouw, is het aan te raden de banen direct na het instrijken op te plakken.
Laat men de banen inweken dan zal deze reeds iets gaan aandrogen. Hierdoor is het onmogelijk dat de baan aan de ondergrond kan hechten omdat het bij kachels etc. te snel droogt. Het is vrijwel zeker dat deze behangbanen later los laten.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Coating  
Naast de normale verflagen wordt een behangsoort soms van een toplaag of coating voorzien.
Deze toplagen kunnen uit zeer veel variaties bestaan. Meestal worden ze aangebracht om de afwasbaarheid te verhogen. De dikte van een coating bepaalt dan in hoeverre een laag afwasbaar is.
De soort coating bepaalt met welke schoonmaakmiddelen het behang kan worden afgenomen.
Ook wordt een coating wel aangebracht om het effect te verhogen. De behangsoorten die van een coating zijn voorzien, vertonen meestal een hogere glans.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Condensatie  
Zie: Vochtbestrijding  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Conserveren van muren  
Zie: Voorstrijken van muren
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Controle  
Als men een bestelling van de fabriek of het depôt ontvangt, moet men deze zending controleren.
Niet alleen gaat men na of men het bestelde nummer en de juiste hoeveelheid heeft ontvangen. Ook moet men de rollen naast elkaar op kleur vergelijken. Tevens moet men bij het uitrollen opletten op eventueel voorkomende drukfouten.
Bij het op maat snijden van de banen houdt men hier dan rekening mee. Vóór het behangen moeten steeds maatregelen genomen worden zodat een eventuele drukfout weggewerkt kan worden.
Op de fabriek wordt elke zending, en zeker die van de kamersgewijze bestellingen, gecontroleerd.
Een rol van een andere charge wordt met een kenteken verzonden zodat deze rol op een apart muurvlak of op een muurdam verwerkt kan worden.
Indien men meerdere dozen van één nummer besteld dan ontvangt men steeds opeen volgende aanmaaknummers. Deze moeten in de goede volgorde verwerkt worden, omdat in iedere volgende partij een nuance kleurverschil kan voorkomen.
Ondanks alle goede zorgen is het, zeker in het hoogseizoen mogelijk dat een fout gemaakt kan worden. Het zijn en blijven altijd mensen die Uw order uitvoeren.
Door het controleren van de zending en ook van de factuur kan men kosten en moeite voorkomen.
Bij een nabestelling moet men altijd een staaltje van het verwerkte behang bijvoegen. De leverancier kan dan, zo mogelijk, de nabestelling in dezelfde tint toe sturen.
Zie: Uitkleuren
Bovenzijde pagina  
   
   
   
   
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten |onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel | vacatures | contact