Behang encyclopedie

Behangen?
Van Apeldoorn Schildersbedrijf
adviseert!Plakmiddelen - Verwerkingsadviezen - Vochtbestrijding

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aandrogen Aethyn Afwasbaar maken van behang Asbest-cement
Aandrukken Afbrokkelende muur behangen Afwasbaarheid Asbestcement behangen
Aanhechten Afdekken met vernis Afweken van oud behang Asbestvezels
Aanklevingskracht Afdeklijst Afweken van met muurverf geschilderd behang Asfaltnagels
Aanslag op wandbekledingen Afgevende verflagen Afwerkingsmaterialen Asfaltpapier
Aansluiten Afmetingen van behang Agave heterocantha Automatische afrandmachine
Aanzetten Afpuimen Agave sisalana Automatische afrand- en smeermachines
Aardappelzetmeel Afrandmachines Alkaliën Azijnzuur
Aceton Afschrijver Aluminiumfolie
Acetyleengas Afsluitende laag Ammonia
Adhesie Afstoomapparaat Aniline
Aetheen Afsteken Apparaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aandrogen
De banen van zware papiersoorten moeten eerst aandrogen voordat de volgende baan kan worden aangelegd.
De eerste baan krijgt hierdoor gelegenheid om enigszins te krimpen, zodat later geen open naad kan ontstaan.
Het verdient daarom aanbeveling om bij het behangen van zware papiersoorten in verschillende hoeken van een vertrek te beginnen. Wel moet men vooraf secuur berekenen waar men precies begint. Dit is noodzakelijk om later weer aan te kunnen sluiten bij de eerste baan van de volgende hoek.
Het aanbrengen van een reep tussen twee vakken moet men ten alle tijden voorkomen omdat hierdoor veelal ook het patroon zal afwijken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aandrukken  
Het aandrukken van behang op de muur dient in de meeste gevallen met een schone en zachte vladder te gebeuren.
Het verdient aanbevelingen bij het aandrukken altijd schone vellen grondpapier te gebruiken.
Afhankelijk van de soort wandbekleding worden de banen met de hand, doek, vladder of spatel, strijkend over, het grondpapier aangedrukt. Hierdoor worden vlekken op het behang voorkomen en zal het plaksel dat eventueel tussen de naden uitkomt door het grondpapier worden opgenomen.
Sommige behangsoorten moeten voorzichtig tegen de rand aangedrukt worden.
- Bij gaufragebehang drukt men snel het gaufrage weg waardoor het effect verloren gaat. Daarom worden de banen kloppend aange bracht.
- Grasweefsel moet men eveneens voorzichtig behandelen omdat de papierlaag waarmee het grasweefsel verbonden is snel loslaat. Het aandrukken gebeurt in de richting van het grasweefsel.
- Velouté moet altijd in één richting aangedrukt worden en daarbij moet voorkomen worden dat de vezels gaan pletten.
- Vinyl op papier- en textielbasis drukt men aan met een vinylstrijker of spatel.
Hierdoor wordt de lucht onder de baan weggedrukt. Het aandrukken gebeurt vanuit het midden naar boven en beneden waardoor het beschadigen van sommige structuren wordt voorkomen.
- Bij zware brijdruk behangsoorten let men bij het aandrukken vooral op het beschadigen van de verflaag.
Bij een beschadiging zal deze plaats, door gebrek aan verf, sneller verkleuren.
Het aandrukken van de naden met een rubberen of houten nadenroller, zonder een vel grondpapier, is niet aan te raden.
Het papier en de verf is week geworden waardoor de verf wordt geplet en het patroon wordt beschadigd.
Het is niet uitgesloten dat overtollig plaksel door de nadenroller wordt meegenomen waardoor hinderlijke strepen ontstaan.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aanhechten  
Op een zeer gladde ondergrond kan men, door het ontbreken van aantrekkingskracht tussen plaksel en ondergrond, niet direct behangen. Om dit te verbeteren staan ons verschillende middelen ten dienste;
a. De wand kan geschuurd worden d.m.v. schuurmiddelen en vooral ook door gebruik te maken van een schuurmachine.
Het gebruik van dit laatste middel is erg afhankelijk van de soort ondergrond die geschuurd moet worden.
b. Een geschilderde wand kan men behandelen met een amoniakoplossing waardoor de ondergrond ook enigszins ruw wordt.
e. Een goede hechting wordt ook verkregen door het aanbrengen van een poreuze laag.
Deze methode brengt wel extra kostenverhoging mee maar in de voorkomende gevallen kan men hiermede goede resultaten bereiken.
d. In sommige gevallen kan soms ook een ander plakmiddel goede
diensten bewijzen.
Steeds moet men elk geval afzonderlijk bezien en daarvoor de juiste
oplossing kiezen.
Zie: Adhesie, Schuurmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aanklevingskracht  
Hieronder verstaat men het vermogen van een plaksel om een wandbekleding op de muur aan te brengen.
Niet alle plaksoorten hebben een gelijke kleefkracht.
De moeilijkheid bij het aanbrengen schuilt niet in de verbinding tussen plaksoort en wandbekleding maar voornamelijk in de verbinding met de ondergrond.
Bij de gewone plaksoorten speelt daarbij ook het vaste stofgehalte van het plakmiddel een zeer belangrijke rol.
Het is dan ook noodzakelijk dat men de gebruiksaanwijzing op de verpakking opvolgt.
Heeft men hierna nog geen goed resultaat dan kan men om een betere verbinding te krijgen, in sommige gevallen op een plakmiddel met een grotere kleefkracht overstappen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aanslag op wandbekledingen  
In een vertrek zal altijd aanslag op een wandbekleding voorkomen. Wij moeten hierbij wel een duidelijk onderscheid maken tussen aanslag en verkleuring.
Aanslag kan ontstaan indien in een vertrek gerookt wordt. Hierdoor ontstaat nicotineaanslag.
Ook in vertrekken waar gestookt wordt, zal aanslag op de wandbekleding voorkomen. Bij kolenkachels zal deze aanslag voornamelijk voorkomen bij schoorsteenmantels en in slecht geventileerde hoeken van het vertrek.
Bij gasverwarming krijgt men door het verbranden van het gas een vette aanslag, ook op schilderwerk.
Bij de afwasbare wandbekledingssoorten kan deze aanslag gemakkelijk verwijderd worden. Voor de niet-afwasbare soorten is een doek in de handel waarmee het behang gereinigd kan worden. De aanslag wordt met een gedeelte van de doek weggerold.
Vinylwandbekleding is ook zeer goed te reinigen. Echter niet met thinner, vlekkenwater of aceton omdat hierdoor de vinyllaag wordt opgelost.
Sommige behangsoorten zijn voorzien van een speciale toplaag. Nicotine en andere aanslagen kunnen hiervan met normale schoonmaakmiddelen verwijderd worden.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aansluiten  
Bij het stotend aanbrengen van behang moeten de naden zuiver aansluiten.
De zelfkanten worden dan met een snijapparaat of slagmes verwijderd. Het is noodzakelijk dat de zelfkanten van een baan in droge toestand worden verwijderd omdat na het instrijken geen haarscherpe snede meer wordt verkregen. Ook kan men een aansluitende naad verkrijgen door 2 banen iets over elkaar heen te leggen en wel zodanig dat het patroon aansluit.
De beide zelfkanten worden nu gelijktijdig in één snede met een scherp mes verwijderd.
Indien er toch nog krimpnaden ontstaan dan moeten deze weggewerkt worden.
Hiervoor neemt men voor de lichte behangsoorten talkpoeder en voor de donkere soorten het schuursel van een restant behang.
Dit poeder wordt in een zakje, gemaakt van een nylonkous, gedaan en waarmede de naden worden ingewreven.
Zie: Stoten, Snijapparaten
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aanzetten  
Over het algemeen plakt men steeds van het licht af. Werkt men naar het licht toe, dan valt de schaduw die veroorzaakt wordt door de dikte van het papier, meer op.
Plafonds en trappenhuizen worden bij voorkeur gestoten omdat het licht van verschillende kanten komt.
In een etalage behangt men naar het licht toe omdat deze ruimte meestal veel licht bevatten en een scherpe schaduw van buitenaf niet te zien is. Behangt men naar de winkel toe dan vallen de aanzetten het meeste op.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aardappelzetmeel  
Zie: Plakmiddelen  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aceton  
Andere benamingen voor deze stof zijn dimethylketon of propanon. De scheikundige brutoformule luidt CH3COCH.
Het is een kleurloze vloeistof met een eigenaardige geur en kan met water, alkohol en ether worden gemengd.
Tevens is het een belangrijk oplosmiddel in de industrie o.a. bij de fabricage van vinylwandbekledingen.
Deze stof is daarom ongeschikt voor het reinigen van vinylwandbekledingen omdat de vinyllaag hierdoor wordt opgelost.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Acetyleengas  
Dit gas kennen we beter als carbidgas, terwijl de officiële benaming aethyn (ethyn) luidt.
Dit gas wordt gemaakt door kalksteen en cokes in electrische lichtboogovens bij een temperatuur van 2500ºC te smelten waardoor calciumcarbide wordt gevormd. Door toevoeging van water ontstaat ethyn.
De scheikundige brutoformule is C2H2 en behoort tot de onverzadigde koolwaterstoffen met een drievoudige binding.
Dit gas wordt gebruikt om met zoutzuurgas het polyvinylchloride te fabriceren.
Van deze polyvinylchloride fabriceert men de vinylwandbekledingen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Adhesie  
Onder adhesie verstaat men de aantrekkingskracht van twee ongelijksoortige moleculen.
De aantrekkingskracht tussen papier en plaksel is meestal wel voldoende. Meestal schort het tussen het plaksel en de ondergrond. Hier laat de adhesie vaak te wensen over.
Vaak zal de ondergrond te glad zijn waardoor het plaksel geen gelegenheid krijgt om te verankeren.
Een mogelijkheid om hierin verbetering te brengen is, om de kleefkracht van het plaksel te vergroten.
Zie: Aanhechten, Schuurmiddelen, Plakmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aetheen  
Deze stof behoort tot de onverzadigde koolwaterstoffen. Aetheen heeft C2H4 als scheikundige brutoformule.
Het heeft een dubbele binding waardoor het een sterke neiging heeft om bepaalde verbindingen op te nemen. Het kan reageren met zoutzuurgas waardoor de grondstof ontstaat voor vinylwandbekledingen.
Zie: Polyvinylchloride
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aethyn  
Zie: Acetyleengas  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afbrokkelende muur behangen  
Vocht is vaak de oorzaak van het afbrokkelen van de pleisterlaag bij muurwerk.
Het is daarom noodzakelijk om het vochtprobleem op te sporen en dit te verhelpen.
Zijn de beschadigingen van niet te grote omvang dan kunnen die gemakkelijk gerepareerd worden.
Hiervoor zijn speciale mengsels in poedervorm in de handel.
Zijn er hele stukken uitgevallen dan zal de muur opnieuw gepleisterd moeten worden nadat alle loszittende delen zijn verwijderd.
Maar vooraf is het in de eerste plaats noodzakelijk dat het vochtprobleem wordt opgespoord en verholpen.
Is het niet mogelijk om hieraan het hoofd te bieden dan dient men tengellatten met een linnen- of hardboardbekleding aan te brengen. Men moet er wel voor zorgen dat ventilatie achter de bekleding mogelijk is.
Bij onvoldoende ventilatie zal op de duur ook het linnen en hardboard worden aangetast.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afdekken met vernis  
Om behang enigszins afwasbaar te maken kan men het behang afdekken met een kleurloze vernis, gemaakt van polyvinylacetaat. Speciaal op die plaatsen waar het behang veelvuldig geraakt en daardoor bevuild wordt, verdient het aanbeveling deze plaatsen te beschermen.
Zie: Behangvernis, Afwasbaar maken van behang
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afdeklijst  
Zie: Baguetten  
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afgevende verflagen  
Afgevende verflagen kunnen niet behangen worden, omdat het plaksel, door de afpoederende lagen, niet met de ondergrond kan verankeren.
Om een afgevende laag geschikt te maken voor het aanbrengen van een wandbekleding kunnen we;
a. de wand afwassen, indien de verflaag niet al te dik is.
b. de wand afschuiven als meerdere verflagen op de muur zijn aangebracht, en met afwassen geen goed resultaat bereikt kan worden.
Afschuiven veroorzaakt wel veel stof en het verdient aanbeveling de wanden met water in te strijken.
Ook kan men de wand met warme, gekookte stijfsel instrijken.
Tijdens het drogen krimpt de stijfsellaag waardoor een spanning ontstaat en de verflaag wordt stuk getrokken.
c. De wand met een voorstrijkmiddel instrijken.
Dit is echter alleen mogelijk als de wand niet te veel verflagen bevat.

Het voorstrijkmiddel migreert (trekt) in de ondergrond en de losse en afgevende pigmentdeeltjes worden vastgezet.
Hierdoor wordt weer een behangrijpe ondergrond verkregen.
Gaat het echter om een dunne verflaag dan is het te overwegen of het niet beter is om de verflaag af te wassen. Hierdoor bespaart men extra materiaal met de daarbij behorende kosten en men is zeker van een goede ondergrond.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afmetingen van behang  
De maten van de verschillende wandbekledingssoorten zijn nogal variabel.
Momenteel is een commissie bezig de maten te normaliseren zodat we op niet al te lange termijn over genormaliseerde maten kunnen beschikken.
Tot dat ogenblik moeten we bij de calculatie van een werk met de verschillende maten rekening houden.
In onderstaande tabel vindt U de meest gangbare maten van de wandbekledingssoorten en andere materialen.
merknaam omschrijving lengte breedte
kamersgewijze collecties   10,00 m 0,53 m
adretta steppex gecapitonneerde vinyl p.str.m. 1,00 m
  enkele dessins p.str.m. 1,30 m
balamur-foam vinyl met foam-back p.str.m. 1,00 m
balarex vinyl op textielbasis p.str.m 1,32 m
balarex vinyl op papierbasis p.str.m. 0,66 m
  tegels 0,32 m 0,32 m
climatapis polystyreenschuim 10,00 m 0,60 m
    50,00 m 1,00 m
concorde vinyl op papierbasis 10,00 m 0,53 m
grasweefsel   7,20 m 0,92 m
  tegels 0,45 m 0,45 m
  tegels 0,30 m 0,30 m
houtwand   p.str.m. 0,60 m
    p.str.m. 0,90 m
    p.str.m. 1,20 m
lamin-thermopete vinyl op polystyreen 10,00 m 1,00 m
plakplastic   10,00 m 0,46 m
    15,00 m 0,92 m
rauhfaser   33,50 m 0,56 m
salubra   p.str.m. 0,75 m
tekko   10,05 m 0,56 m
textimur behang met linnen weefsel 10,00 m 0,53 m
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afpuimen  
Een gepleisterde muur bevat altijd onzuiverheden die op het oog niet waarneembaar zijn.
Daarom wordt een muurvlak afgepuimd voordat grondpapier wordt aangebracht. Hiervoor gebruikt men een natuur- of kunstpuimsteen. De natuurpuimsteen heeft geen vlakke kant. Hiertoe wordt een puimsteen op de draad doorgezaagd zodat een kopse, vlakke kant ontstaat.
Na het aanbrengen van grondpapier is het mogelijk dat nog oneffenheden zichtbaar zijn.
Deze korreltjes kunnen, als het grondpapier droog is, worden weggeschuurd.
Het is noodzakelijk dat we een zo vlak mogelijke ondergrond voor behangwerk hebben omdat elke oneffenheid na het aanbrengen van het behang te zien is.
Zie: Puimsteen, Schuurmiddelen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afrandmachines  
Afrandmachines worden gebruikt om de zelfkanten van de rollen behang te verwijderen.
Niet alleen bij het verwerken van grote hoeveelheden maar ook bij de winkelverkoop kunnen ze grote diensten bewijzen.
Op de Nederlandse markt zijn vele merken in verschillende variaties verkrijgbaar.
Deze grote verscheidenheid kunnen we terugbrengen tot 4 hoofd- groepen n.l.
a. de afrandmachines met handbediening voorzien van één of twee snijkoppen
b. de elektrische afrandmachines met één of twee snijkoppen
c. de automatische afrandmachines
d. de automatische afrand- en smeermachine.
Bij de laatste machine zijn verschillende bewerkingen zoals afranden, afmeten en instrijken tot één handeling teruggebracht. Deze machine is een combinatie van plaktafel, plakselemmer, snijapparaat, smeerborstel en maatstok.
Een wals, die in de machine is aangebracht, zorgt ervoor dat het plaksel gelijkmatig op de baan wordt verdeeld.
Omdat elke behangsoort niet met dezelfde hoeveelheid plaksel kan worden ingestreken, is de dikte van de plakselfilm instelbaar.
Na het instrijken wordt de baan door een ingebouwde uitschuifbare maatstok op de juiste lengte afgesneden.
De afrandmachines zijn momenteel overbodig geworden omdat veel behang al afgerand en verpakt vanaf de fabriek wordt geleverd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afschrijver  

Afschrijver is de benaming voor een instrument waarmee men verschillende vormen kan kopiëren.
In sommige gevallen is een afschrijver absoluut onmisbaar. Denkt u hierbij aan profielen waarvoor eerst een patroon getekend moet worden voordat men het behang kan knippen.
Het uitmeten en tekenen van een mal kost veel tijd.
Juist in dit geval kan een afschrijver zeer goede diensten bewijzen. Een goed afscrijver voor de behanger is de profielkam.
Zie: Profielkam

Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afsluitende laag  
Regendoorslag kan men bestrijden door de buiten- of de binnenkant van een muur o.a. met een afsluitende laag te behandelen. De buitenkant kan men behandelen met;
a. een voor buitenwerk geschikte pleisterlaag
b. afsluitende verflaag
e. kleurloze filmvormers o.a. op basis van kunsthars, polyvinylacetaat of polyvinylacrylaat.
d. kleurloze porienvullende middelen o.a. silicaten en fluoriden.
Bij het behandelen van de binnenkant moeten we er op letten dat het vocht geen gelegenheid krijgt om op de afsluitende laag te condenseren.
Hierdoor treedt een ander vochtprobleem op dat weer bestreden moet worden.
De binnenkant kan men behandelen met;
a. zachtboard - of hardboardbekleding
b. schuimplastic met dichte cellen.
c. bitumineuze lagen
d. een pleisterlaag met een vochtwerend middel.
Voor lichte vochtverschijnselen kan men de vochtplekken met stanniol, geimpregneerd teerpapier of met sisal hennepvezels beplakken.
Zie: Vochtbestrijding
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afstoomapparaat  
Een afstoomapparaat gebruikt men om behanglagen van de muur te weken.
Werd vroeger het behang door instrijken met water en afschuiven met een oud plamuurmes van de muur verwijderd, tegenwoordig gebruikt men veelal een afstoomapparaat.
Met een afstoomapparaat kan men meerdere lagen in één arbeidsgang afweken, zonder dat de ondergrond wordt beschadigd.
Afstoomapparaten kunnen met verschillende warmtebronen worden geleverd n.l.
a. op gas
b. op electriciteit.
Het type op gas bestaat uit de volgende voornaamste onderdelen.
a. waterreservoir
b. stoompalet
c. gascylinder
Om het geheel goed te laten functioneren treft men o.a. nog aan; een slanghouder, stoomslang, gasslang, en drukregelaar.
Voor de beschrijving van de verschillende onderdelen raadpleegt men de betreffende woorden in dit alfabetisch register.
Het type op electriciteit heeft een electrisch element met thermostaat als warmtebron.
Het teveel aan stoom in de ketel wordt d.m.v. een veiligheidsventiel afgevoerd. Hierdoor wordt de overdruk niet in het afstoomapparaat vastgehouden en bestaat er, bij goed functioneren van het veiligheidsventiel, geen explosiegevaar.
Dit type apparaat is veel kleiner dan het afstoomapparaat op gas en is daardoor gemakkelijker te vervoeren.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afsteken  
Indien op een muur meerdere verflagen zijn aangebracht, is de kans niet uitgesloten dat het plaksel waarmee het behang geplakt wordt, deze verflagen lostrekt.
Om dit te voorkomen, is het raadzaam de muur af te steken.
Dit afsteken moet echter voorzichtig gebeuren om te voorkomen dat de ondergrond te veel wordt beschadigd.
Na het afschuiven kan het noodzakelijk zijn om de muur met een voorstrijkmiddel in te strijken. Hierdoor wordt voorkomen dat het plaksel in de ondergrond wegzuigt.
Zie: Afgevende verflagen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afwasbaar maken van behang  
Om een behangsoort afwasbaar te maken, kan men
a. Het verfmengsel met een speciaal bindmiddel aanmaken.
De hiermee gefabriceerde behangsoorten kan men licht afnemen en is meer geschikt om plakselvlekken, etc. te verwijderen.
Deze behangsoorten zijn dus ongeschikt om vlekken met water en zeep te verwijderen.
b. Een behangsel bij de fabricage van een speciale toplaag voorzien.
Deze toplaag bestaat uit een kunststof en bedekt de verflaag. Hierdoor zijn vlekken op deze behangsoorten met een vochtige doek te verwijderen.
c. Het behang, na het aanbrengen, op de meest kwetsbare plaatsen bespuiten met een behangvernis.
Het verdient aanbeveling, voordat men begint, om eerst een proefje op te zetten.
Het is dan mogelijk om na te gaan of de plaatsen die bespoten zijn enig kleurverschil vertonen.
Dit is belangrijk omdat men slechts plaatselijk het behang afwasbaar maakt.
Ook reageren niet alle behangsoorten hetzelfde en is het uitzetten van een proefje onontbeerlijk.
Zie: Behangvernis, Afdekken met vernis
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afwasbaarheid  
Deze term geeft vaak aanleiding tot misverstanden.
Afwasbaar kan betekenen dat een verflaag geheel te verwijderen is. Ook kan men zeggen dat vlekken, die op het behang zijn ontstaan, verwijderd kunnen worden zonder dat het behangmotief wordt beschadigd.
De afwasbaarheid is afhankelijk van het soort behang dat op de muur is aangebracht.
Olieverfbehangsels en vinylwandbekledingssoorten voldoen aan de hoogste eisen van afwasbaarheid.
Ze zijn goed met water en zeep te reinigen.
De vinylwandbekledingssoorten kan men niet reinigen met thinner, aceton of vlekkenwater omdat de vinyllaag hierdoor wordt opgelost. De afwasbaarheid van behang wordt bepaalt door de coating (d.i. een speciale toplaag) die over het gedrukte papier wordt aangebracht.
Er zijn bij deze coatings variaties mogelijk waardoor wij bij de behangsoorten ook verschillende graden van afwasbaarheid kunnen onderscheiden.
De dikte van de coating bepaalt in hoeverre een behangsoort afwasbaar is.
De soort coating bepaalt met welke middelen een behang schoongemaakt kan worden.
Het verdient aanbeveling om vóór het aanbrengen van een wandbekleding enige proeven met verschillende reinigingsmiddelen te nemen. Hierna kan men deskundig adviseren in hoeverre een wandbekleding afwasbaar is.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afweken van oud behang  
Het afweken van behang wordt tegenwoordig niet veel meer toegepast. Het afstoomapparaat heeft meer terrein gewonnen.
Toch kan het soms onoverkomelijk zijn dat een behanglaag zonder afstoomapparaat moet worden verwijderd.
We kunnen dan gebruik maken van verschillende afweekmiddelen die in in water opgelost moeten worden.
Op de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of het middel met warm of koud water moet worden aangemaakt.
Het behang wordt met deze oplossing ingestreken waarna men het 10 á 20 minuten laat inweken.
Hierna kan het behang worden verwijderd.
Bij de afwasbare behangsoorten moet de bovenlaag eerst met een schuurmiddel worden opgeruwd of met een speciale schraper worden behandeld.
De coating wordt dan beschadigd waardoor het water de gelegenheid krijgt om in de ondergrond door te dringen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afweken van met muurverf geschilderd behang
Deze ondergrond kan niet zonder een voorbewerking worden afgeweekt of afgestoomd.
Het water of de stoom kan niet tot de papierlaag doordringen omdat deze door de verflaag wordt afgesloten.
Het is daarom noodzakelijk dat deze verflaag door schuren o.i.d. wordt beschadigd.
Is het hierna nog niet mogelijk om het behang los te weken dan zullen de groeven nog groter gemaakt moeten worden.
Wij kunnen hiervoor gebruik maken van een plankje waarin verschillende spijkertjes zijn geslagen en wel zo dat de punten er aan de onderkant ongeveer 1 cm doorkomen. Ook kan men hiervoor een speciale schraper gebruiken.
Met een afstoomapparaat is het nu wel mogelijk om het behang van de wand te verwijderen. Wel zal men langer dan op ongeschilderd behang moeten stomen, omdat de stoom alleen door de gemaakte groeven kan doordringen.
Bij zeer hardnekkige gevallen kan een dikke celluloselijmoplossing waaraan aceton is toegevoegd, wel enig succes opleveren.
Deze dikke pap wordt rijkelijk aangebracht en laat men een halve dag inweken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Afwerkingsmaterialen  
Het komt veel voor dat behang of ander wandbekledingsmateriaal moet worden afgezet of op een of andere manier moet worden afgewerkt Vooral bij het aanbrengen van vakken is dit beslist noodzakelijk.
Voor het afwerken van wanden staan ons verschillende fournituren ten dienste o.a.
a. gladde en bewerkte baguetten of sierlijsten van hout, hard plastic of buigbaar materiaal, al of niet zelfklevend.
b. behangkoord.
c. randen
d. stroken
e. transfers.
f. sierstrip (zelfklevend).
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Agave heterocantha  
Dit is een mexicaanse plantsoort. Deze plantsoort levert het fiber, ook wel lstle genaamd, dat gebruikt wordt voor de fabricage van grondpapier- of voerborstels.
De borstels, die van deze vezelsoort zijn gemaakt, zijn stevig en hard. Zij zijn daarom bijzonder geschikt om grondpapier in een linnen ondergrond te schuieren.
De veel gebruikte naam "fiberhaar" moeten wij hier afraden omdat we hier niet met een haarsoort maar met een vezel te maken hebben.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Agave sisalana  
Dit is een mexicaanse plantsoort waarvan de sisalvezels afkomstig zijn. Deze vezels zijn hard en stug en worden daarom ook gebruikt voor het fabriceren van grondpapier- of voerborstels.
Door de harde en stugge vezels zijn deze borstels zeer geschikt om grondpapier in een linnen ondergrond te schuieren.
Voor het fabriceren worden de vezels zorgvuldig op lengten en kwaliteit gesorteerd en gecontroleerd.
Meestal worden ze in gebleekte kleur geleverd.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Alkaliën  
Het woord alkali komt oorspronkelijk van de arabische naam voor soda en potas.
In de samenstellingen voor muurafwerkingen zijn kalk en cement alkalische stoffen. In scheikundige termen spreekt men ook wel van basische stoffen.
Tijdens het drogen van kalk en cement moet het overtollige water geleidelijk verdampen. Hierdoor wordt caciumhydroxyde (gebluste kalk) door opneming van koolzuurgas uit de lucht in calciumcarbonaat omgezet.
Dit proces noemt men het zgn. "afbinden" van kalk. Scheikundig gezien verloopt dit proces als volgt:
(gebluste kalk) (koolzuurgas) (calciumcarbonaat of krijt) (water) Ca(OH)2 + C02 --> CaCo3 + H20 Tijdens dit proces zullen vrije kalkdelen worden gevormd. Deze vrije kalk is opgelost in het teveel aan water dat bij het aanmaken wordt gebruikt.
Juist deze vrije kalk is alkalisch en sterk agressief.
De vrije kalkdelen zetten zich tijdens het droogproces aan de oppervlakte en in de porien van de pleisterlaag af. Na verloop van tijd zullen ook deze vrije kalkdelen door opneming van koolzuurgas uit de lucht in het onschadelijke calciumcarbonaat worden omgezet.
Zolang echter het calciumcarbonaat niet is gevormd zullen de vrije kalkdelen witte vlekken op het aangebrachte behang kunnen veroorzaken. Het verdient daarom aanbeveling om nieuwe muren niet onmiddellijk te behangen.
Is dit wel noodzakelijk dan is het af te raden een kostbaar papier te plakken.
Meestal zal echter in het bestek een goedkoop behang zijn voorgeschreven.
Na enige jaren zijn de alkalien uitgewerkt en kan men een duurder behang aanbrengen. Het verdient dan aanbeveling de muur eerst te beplakken met hard grondpapier.
Het fluisteren van een muur moet om verschillende redenen beslist ontraden worden omdat men de ondergrond hierdoor niet geschikt maakt voor behangwerk.
Voor reparatiewerk is het meestal noodzakelijk dat de plekken wel gefluateerd worden omdat men meestal niet langer met het aanbrengen van een wandbekleding kan wachten.
Eventuele alkaliën worden door fluisteren geneutraliseerd.
Zie: Fluateringsmiddel, Neutraliseren
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aluminiumfolie  
Aluminiumfolie is ter vervanging van het vroeger gebruikelijke bladtin (staniol).
Het wordt gemaakt van aluminium dat in de regel voor 99,5% zuiver is. Dit aluminium wordt gesmolten waarna er dikke platen van worden gegoten.
Deze platen worden gegloeid en daarna uitgewalst tot een dikte van ongeveer 2 mm.
De gevormde platen worden in kleiner stukken versneden.
Voor dat deze kleinere stukken naar de fijnwalserij gaan, worden ze weer uitgegloeid.
De fijnwalserij is een stofvrije afdeling. Een speciale installatie zorgt ervoor dat deze afdeling stofvrij en met gezuiverde lucht blijft.
De uitgegloeide platen worden door middel van een zeer glad gepolijst walsenpaar tot 0,02 mm dikte gebracht.
Het is echter noodzakelijk dat platen van een geringe dikte worden geleverd. Dit wordt dan mogelijk door twee of meerdere platen gezamenlijk uit te walsen.
Hierdoor komt men tot een dikte van 0,005 mm aluminiumfolie.
Het aluminiumfolie dat wij gebruiken heeft één gladde en één doffe kant. Dit komt omdat twee vellen gelijktijdig worden gewalst. De buitenkant van deze vellen komt met de walsen in aanraking en zo ontstaat een glad oppervlak.
De binnenkant van de twee vellen worden niet gepolijst en blijven daardoor dof.
Aluminiumfolie wordt in vellen en op rollen geleverd. Aan vellen wordt het gebruikt voor het bestrijden van lichte vochtverschijnselen bij regendoorslag. Wordt echter een gehele muur beplakt dan bestaat de kans dat de muur te veel wordt afgesloten en het gevormde condensvocht geen gelegenheid krijgt om te ontwijken.
Op rollen wordt het gebruikt om naden bij een hardboardbetimmering weg te werken. Deze naden ontstaan als hardboardplaten naast elkaar worden aangebracht.
Het aluminiumfolie is los verbonden met een bredere strook dun gaas. Als de naad met water is nat gemaakt, wordt de folie uitgerold en het gaas wordt met een insmeerborstel en plaksel vastgezet.
Als er oneffenheden ontstaan dan moet men nogmaals uitstrijken en het aluminium naar onder toe strak trekken.
Na droging is alleen het gaas vastgeplakt terwijl het aluminium los op de naad ligt. Het gaas houdt dus alleen het metaal op zijn plaats.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Ammonia  
Deze stof wordt gemaakt door ammoniakgas in water op te lossen. Scheikundig verloopt deze reactie als volgt; NH3 + H20 <=> NH40H
Ammonia kan gebruikt worden als schoonmaakmiddel, de vette aanslag wordt hierdoor weggenomen.
Ook heeft het de eigenschap om harde verflagen enigszins op te lossen. Hiervan kunnen we gebruik maken omdat we op een gladde geschilderde ondergrond niet zonder meer kunnen behangen.
De ondergrond wordt rijkelijk met ammonia ingestreken. De verflaag lost op, wordt week en kleverig.
In deze weke verflaag wordt grondpapier geplakt en stevig vastgeborsteld. Na verdamping van de ammonia heeft men een goede ondergrond voor behangwerk.
Het plaksel waarmee het behang moet worden aangebracht, kan op deze ondergrond verankeren.
Een nadeel is echter dat men in bewoonde huizen niet rijkelijk met ammonia kan werken.
Beter kan men dan ook, voor het aanbrengen van een wandbekleding op een gladde ondergrond, een plakmiddel met een grotere kleefkracht gebruiken.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Aniline  
Dit is een gemeenschappelijke naam voor synthetische kleurstoffen. Zij worden bereid uit steenkoolteer en behoren tot de grote groep van teerkleurstoffen.
Het zijn zeer kleurkrachtige stoffen en worden daarom ook bij de bereiding van verf voor de behangfabricage gebruikt.
Op de duur worden de gebruikte anilinekleuren door het zonlicht uitgebleekt. Hierdoor is het niet mogelijk om vast te stellen of het behang anilinekleurstof bevat.
Wordt over deze oude laag een nieuw behang aangebracht dan bestaat de mogelijkheid dat de eerste laag doorslaat.
Door het vochtige plaksel worden de uitgebleekte anilinekleurstoffen weer aktief met bovengenoemd resultaat.
Het verdient daarom aanbeveling altijd de oude behanglagen met behulp van een afstoomapparaat te verwijderen.
Moet toch over een oude laag worden behangen dan plakt men eerst grondpapier. De anilinekleurstoffen slaan dan wel door het grondpapier heen maar niet altijd meer door het behangselpapier.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Apparaten  
Bij de hulpmiddelen die een behanger nodig heeft om zijn werkzaamheden naar behoren te vervullen maken we een duidelijk onderscheid tussen
a. gereedschap
b. apparaten.
Tot deze laatste groep rekenen we;
a. de afrandmachines
1. de handafrandmachine
2. de electrische afrandmachine
3. de automatische afrandmachine
4. de automatische afrand- en smeermachine
b. het afstoomapparaat
c. het behangapparaat (Master-Paster)
d. Precisie snijlineaal.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Asbest-cement  
Asbest-cementplaten bestonden gewoonlijk uit 10% asbestvezels en 90% portlandcement.
Voor ongeveer 70% werden ze in ons land gemaakt. De overige 30% werd vanuit België ingevoerd.
Bekende soorten waren Eternit, Asbestona, Asbestolux en Martiniet.
Ze werden geleverd met één gladde- en één ruwe kant en de dikte varieert van 4, 5, 6, 8 en 10 mm.
De afmeting van de platen was ongeveer 120 x 250 cm.
Deze platen waren over het algemeen geen geschikte ondergrond voor behangwerk omdat cement alkalisch is. Asbest-cementplaten werden droog geleverd en verwerkt, maar door het gebruik van plaksel activeerde men de afkalien. Hierdoor konden de kleuren van behang worden aangetast.
Om asbest-cementplaten vóór het behangen te behandelen met een chemicalienbestendige verf of isolatiemiddel bereikte men niet het gewenste resultaat.
Het vocht uit het vertrek kon niet ontwijken en condenseerde tegen de verflaag waardoor het behang losliet.
Een beter resultaat kon men verwachten als men deze platen behandelde met platen polystyreen, viltpapier of andere poreuze lagen.
Het vocht werd hierdoor opgenomen en kon hier tevens weer uit verdampen.
HEDEN TEN DAGE MAG ASBEST ALLEEN ONDER SPECIALE CONDITIES NOG BEHANDELD WORDEN.
Zie: Alkaliën
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Asbestcement behangen  
Zie: Eternit behangen
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Asbestvezels  
Dit zijn anorganische vezels.
Scheikundig gezien bestaan ze uit enkelvoudige moleculen in kristallijne vorm. Zij zijn bestand tegen vocht, warmte en chemicalien en werden gebruikt bij de fabricage van asbest-cementplaten. Asbestvezels werden ook gebruikt als isolerende laag bij condensvocht. De wanden werden dan bespoten met fijn verdeelde asbestvezels. Hierdoor waren de temperatuurverschillen aan het oppervlak van de muur minder sterk.
Vocht dat in het vertrek ontstond, kon gemakkelijker door de asbestvezels worden opgenomen. Dit komt omdat deze vezels de eigenschap bezitten om zes maal haar eigen gewicht aan water op kunnen nemen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Asfaltnagels  
Asfalt- of kartonnagels worden gebruikt om asfalt- of teerpapier vast te zetten.
Zij worden gemaakt van staal of verzinkt staal en hebben een dunne platte kop.
De kop, heeft een diameter van ongeveer 1 cm. en de lengte varieert van 1/2 tot 11/4 duim (d.i. 12 - 32 mm).
Door het grote kopoppervlak is de kans op uitscheuren van teerpapier klein.
In sommige gevallen, o.a. bij het spannen van linnen met grote maaswijdten kan men ook van dit soort nagels gebruik maken.
Het is belangijk dat na het aanbrengen, de spijkerkoppen worden gemenied om roestvorming te voorkomen.
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Asfaltpapier  
Zie: Teerpapier
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Automatische afrandmachine  
Zie: Afrandmachines
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Automatische afrand- en smeermachines  
Zie: Afrandmachines
Bovenzijde pagina  

 

 

 

 

 
Azijnzuur  
Dit zuur wordt ook wel methaancarbonzuur genoemd.
Het is een kleurloze en beweeglijke vloeistof met een prikkelende geur. Azijnzuur is oplosbaar in water, alcohol en ether en wordt gebruikt voor het fabriceren van o.a. polyvinylacetaat.
Door aan deze p.v.a. nog weekmakers toe te voegen wordt een soepele lijmfilm verkregen.
Omdat azijnzuur bij de bereiding van p.v.a. lijm wordt gebruikt is het belangrijk dat spijkerkoppen en andere ijzeren delen worden gemenied. Door het zurige karakter van deze lijm wordt het roesten van ijzer bevorderd.
Zie: Polyvinylacetaat
Bovenzijde pagina  
   
Neem even contact met ons op voor een persoonlijk advies
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf  
home | projecten |onderhoudNL | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel | vacatures | contact