OnderhoudNL Garantie
onderhoudNL
DAAROM KIEZEN VOOR EEN ONDERHOUDNL-GARANTIEBEDRIJF:
OnderhoudNL Garantie biedt u optimale zekerheid, vakkundigheid en betrouwbaarheid van het OnderhoudNL Garantie-bedrijf waar u mee in zee gaat en over de kwaliteit van het opgeleverde werk, de service en de garantie.
ALGEMEEN:

Uw huis of appartement is het uiteraard waard om er representatief uit te zien en goed te worden onderhouden. Dat draagt niet alleen bij aan het wooncomfort nu, het betekent bovendien waardebehoud in de toekomst. Voor schilder-, onderhouds-, metaalconserverings- en glaszetwerk zijn de OnderhoudNL Garantiebedrijven de beste keuze.

De gekwalificeerde OnderhoudNL Garantie-bedrijven werken als enige volgens de garanties en leveringsvoorwaarden overeengekomen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Zo bent u gegarandeerd van het beste resultaat. Met permanent klanttevredenheidsonderzoek en periodieke technische inspecties wordt de kwaliteit constant onder controle gehouden!

 
  HET ONDERHOUDNL-GARANTIEBEDRIJF:
 
  • beschikt over de vereiste vakbekwaamheid
  • komt met een glasheldere offerte, zonder valkuilen
  • werkt volgens de leveringsvoorwaarden die Stichting AF-erkenningsregeling met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis is overeengekomen
  • hanteert uniforme garantieregelingen
  • wordt periodiek geinspecteerd door een onafhankelijk deskundigenbureau
  • is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken te Den Haag
  • weet de kosten voordelig te houden met een meerjarenonderhoudsplan
  • vraagt om uw tevredenheid!

 

  GLASHELDERE OFFERTE
 

Met een OnderhoudNL Garantie-bedrijf weet u precies waar u aan toe bent. Zo krijgt u een complete offerte waarin alle belangrijke aspecten helder zijn beschreven: de aard en omvang van de werkzaamheden, de materialen, de benodigde tijd, de planning, etc. Net zo helder zijn de afspraken over de kosten, waarbij de begroting is afgestemd op de algemene en specifieke kenmerken van uw opdracht.

 

  VASTE GARANTIETERMIJNEN SCHILDERWERK
 

Uiteraard zijn OnderhoudNL Garantie-bedrijven ook helder over de garantie op uitgevoerd werk: die is minimaal twee jaar op het buitenwerk en vier jaar op het binnenwerk, afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen.

 

 
  MEERJARENONDERHOUDSPLANningen
  Een groot aantal bedrijven biedt meerjarige onderhoudsplanningen aan, waarbij het schilder- en onderhoudswerk bij voorbaat al jarenlang vooruit op de agenda staat. Niet alleen interessant voor particuliere woningbezitters, maar ook voor een Vereniging van Eigenaren. Vraag naar de mogelijkheden!
  6% BTW VOOR WONINGEN OUDER DAN 2 JAAR!
 

Per 15 september 2009 is de lage BTW-regeling voor schilder- en stukadoorwerken verbeterd. U betaalt het lage BTW-tarief van 6% voor schilder- en stukadoorwerk indien de woning door particulieren wordt bewoond en de woning ouder is dan 2 jaar.

Deze periode van 2 jaar wordt gerekend vanaf het moment dat de woning daadwerkelijk na de oplevering bewoond is. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouw, tuinhekken enz. vallen ook onder het begrip ‘woning’. Voorwaarde is wel dat zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Dit betekent dat OnderhoudNL Garantie-bedrijven geen 21% maar 6% factureren, een besparing van 15% op de rekening aan woningonderhoud.

 

  RECHTEN, PLICHTEN EN OPLEVERING
 

Voor het beste resultaat draagt u natuurlijk ook zelf een steentje bij. Uiteraard is de vakman blij met een vers kopje koffie op zijn tijd. Maar belangrijker voor hem is dat hij 's morgens op tijd kan beginnen zonder dat de buren beginnen te klagen over geluidsoverlast. Dat hij een hoogwerker of stelling kan plaatsen en niet moet wachten tot er geparkeerde auto's zijn weggehaald. U voorziet de vakman van onder meer water en elektra en u regelt dat hij ongehinderd zijn werk kan doen. Zijn er bijvoorbeeld nog anderen aan het werk, dan informeert u de vakman daar vooraf over, zodat men elkaar niet voor de voeten loopt. Tot slot spreekt het voor zich dat u ook uw financiële verplichtingen tijdig nakomt. OnderhoudNL-Garantie bedrijven hanteren een betalingstermijn van drie weken na ontvangst van de rekening.

Ook de datum van oplevering wordt vastgelegd
U spreekt van te voren af wanneer het werk opgeleverd moet worden. Normaliter informeert de vakman u hier tijdig over en gaat u daarmee akkoord of komt u met hem tot een alternatief. Ook kan de vakman u schriftelijk informeren. Als u dan niet binnen tien werkdagen reageert, is er ook sprake van oplevering. Daarnaast is het zo, dat als u gebruik maakt van het afgeleverde werk, u daarmee ook de oplevering aanvaardt. Bijvoorbeeld als u weer gaat koken in de net geschilderde keuken. Wordt een opleverdatum gepasseerd door schuld van de OnderhoudNL Garantie vakman, dan kunt u een schadevergoeding eisen.

 

  PROCEDURE BIJ KLACHTEN
 

Wanneer u als consument een klacht heeft over uw OnderhoudNL Garantie-bedrijf is het verstandig dit met hem bespreekbaar te maken. In veel gevallen is een mondelinge mededeling van uw klacht aan uw OnderhoudNL Garantie-bedrijf vaak al voldoende. Mocht het gebeuren dat het mondeling melden van uw klacht niet tot het juiste resultaat heeft geleid dan is het goed de klacht schriftelijk aan de ondernemer te melden. Indien uw schriftelijk klacht onbeantwoord blijft of het antwoord van het bedrijf is onacceptabel dan kunt u OnderhoudNL Garantie om advies verzoeken. Dit kan tot 2 maanden na het schriftelijk melden van de klacht aan de ondernemer. Na de 2 maanden kan OnderhoudNL Garantie uw klacht niet meer in behandeling nemen, en wordt u verwezen naar de Geschillencommissie.

 

 

algemene voorwaarden consumenten

  PDF klik op de pictogram
   
  Schildersbedrijf Van Apeldoorn B.V. is vanzelfsprekend erkend lid van OnderhoudNL Garantie!
Wilt u daarover meer weten? Neem dan even contact op met ons!
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf
home | projecten | onderhoudNL| alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact