PDF
Actueel

21 november 2012
Het kabinet wil de regeling schrappen dat werkgevers een korting krijgen op de af te dragen loonbelasting als tegemoetkoming in de kosten van opleiden. FOSAG is hier fel op tegen.

Werkgevers die leerlingen een praktijkplek bieden om het vak te leren hoeven op basis van de huidige Wet Verminderde Afdracht Loonbelasting minder loonbelasting af te dragen. Hiermee worden leerbedrijven tegemoet gekomen in de kosten van het opleiden van die leerling. In onze bedrijfstak gaat het vaak om leerling-werknemers die in dienst zijn van een samenwerkingsverband, zoals Schilder^sCOOL. Het nieuwe kabinet wil deze regeling schrappen. FOSAG verzet zich daar - samen met andere branches - fel tegen.

Doorberekenen
Voor een leerling-werknemer die het hele jaar in dienst is hoeft de werkgever op dit moment € 2.753,- minder loonbelasting af te dragen. Vaak is in onze bedrijfstak die werkgever het samenwerkingsverband, waardoor het tarief dat aan de inlenende bedrijven in rekening wordt gebracht lager kan zijn dan zonder deze afdrachtsvermindering. Schrappen van de regeling zou dus de samenwerkingsverbanden nog verder in problemen brengen dan nu al het geval is. Want een kostenstijging doorberekenen aan de inlenende bedrijven zal meestal niet kunnen.

Bezwaren
De inlenende bedrijven kunnen dat immers ook niet betalen. Zeker in een tijd dat ook ons eigen O&O fonds minder subsidie voor het opleiden van leerlingen beschikbaar heeft, zou dat onze opleidingsinfrastructuur echt in problemen brengen. FOSAG heeft zijn bezwaren ingebracht bij VNO-NCW en MKB Nederland. En werd daarbij gesteund door de andere (technische) branches die veel leerling-werknemers in dienst hebben. Inmiddels blijkt dat het verzet tegen het afschaffen van de afdrachtsvermindering breed wordt gedragen.

Oproep
De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), waarin het beroepsonderwijs, werkgeversorganisaties en bonden op landelijk niveau samenwerken, steunt het verzet. De SBB heeft een brief gestuurd aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, waarin opgeroepen wordt dit voornemen uit het regeerakkoord te laten schrappen. Kennelijk is de gedachte van het kabinet dat de afdrachtsvermindering niet goed wordt toegepast. Hierdoor zijn de kosten teveel gestegen.

Voorstander
Onjuist gebruik moet bestreden worden. Daar is FOSAG ook voorstander van. Vast staat echter dat in het beroepsonderwijs, zoals wij dat kennen, de afdrachtsvermindering precies wordt toegepast waarvoor deze bedoeld is: om meer leerlingen een plek in de beroepspraktijk te kunnen bieden om het vak te kunnen leren. Een kabinet dat beweert dat het beroepsonderwijs voor ons land belangrijk is, zou die mogelijkheid in stand moeten houden. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact