PDF
Actueel

spookfacturen van 'european city guide'
07/09/11 - Er zijn er weer spookfacturen van de ‘European City Guide’ in omloop. Het betreft een Spaanse organisatie die u wil laten tekenen voor vermelding in een gids of op cd-rom.

‘European City Guide’ is een is een Spaans bedrijf dat ondernemingen een aanbieding doet om hun bedrijfsgegevens gratis in een bedrijvengids of op een ce-rom op te nemen. Maar daarna wordt een factuur gestuurd van € 997 euro per jaar, gedurende drie jaar. Bij het uitblijven van betaling verschijnt er een deurwaarder. Deze advertentieverkopers werken op Europese schaal, de aanbiedingen zijn meestal in het Engels opgesteld en worden u veelal per post toegezonden. Het formulier doet vermoeden dat het om een controle gaat van de bedrijfsgegevens. Het formulier dient men te ondertekenen en te retourneren. In veel gevallen staat er inderdaad (bewust) een klein foutje in de bedrijfsgegevens waardoor men eerder geneigd is om het formulier gecorrigeerd retour te sturen. De formulieren zijn bovendien in de meeste gevallen vergezeld met een retourenveloppe waardoor men het formulier gratis kan retourneren.
Meldpunt
Daarnaast roepen wij u op om, zodra u te maken krijgt met enige vorm van acquisitiefraude, dit te melden op www.fraudemeldpunt.nl. Wanneer het Steunpunt Acquisitiefraude en/of MKB-Nederland over een bepaald bedrijf namelijk minimaal tien gelijkluidende klachten ontvangen, dan wordt dit bedrijf schriftelijk te kennen gegeven dat a) een op welke wijze dan ook verkregen handtekening niet langer wordt erkend; b) de algemene voorwaarden nadrukkelijk van de hand worden gewezen en niet erkend; c) het recht wordt voorbehouden telefoongesprekken op te nemen en openbaar te maken en d) alle vermeldingen van leden direct van de website(s) of uit andersoortige bestanden moeten worden verwijderd. Op www.fraudemeldpunt.nl kunt u overigens ook informatie vinden om te voorkomen dat u om de tuin wordt geleid door spookfacturen en andere malafide praktijken.


 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact