PDF
Actueel

leerlingscholing in corporatie-cao
24/08/11
In de nieuwe cao van woningbouwcorporaties staat dat er als uiting van maatschappelijk ondernemen leerlingwerkplaatsen vergeven moeten worden voor de schilders in spé.

Praktijkscholing aanbieden aan leerlingen komt om de hoek kijken bij iedere openbare aanbesteding vanaf 5,2 miljoen euro. In ‘Aedes Magazine’, het verenigingsblad van de brancheorganisatie van corporaties, stonden al enkele voorbeelden van corporaties die veel op hebben met schilderleerlingen. Zo is ‘Ymere’, de grootste corporatie van Nederland, erg begaan met het opleiden van leerlingen. Pablo van der Laan, directeur Onderhoudsstrategie en Aanbesteding, schat in dat er bij ongeveer dertig procent van de opdrachtnemers wel stages of leerwerkplekken aan te pas komen. “Dat leidt tot goede vakkrachten”, meent hij. “Een aantal van die jongens hebben we nu ook zelf in dienst genomen. Daarom gunnen we opdrachten aan leerwerkbedrijven.” Hij bestrijdt dat maatschappelijk opdrachtgeverschap duurder is. In deze financieel moeilijke tijden heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens hem bij ‘Ymere’ zelfs extra aandacht.

Inkoopbeleid
Bij ‘Ymere’ maakt het opleiden van leerlingen een wezenlijk onderdeel uit van het inkoopbeleid. En speelt het opleiden van jongeren tot vakkrachten mee bij de afweging van het kiezen van een onderhoudsbedrijf. Naast de standaard onderdelen als prijs, financiële situatie van het bedrijf en personeelsbeleid. ‘Woonbron’, een corporatie te Rotterdam, geeft op een andere manier invulling aan de maatschappelijke taak om instroom te realiseren. Men is mede-initiatiefnemer van ‘Rotterdam Cirkelstad’. Samen met andere partners richt men zich op het hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen bij het slopen van gebouwen. Dat gebeurt in combinatie met het aanbieden van leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel ‘Woonbron’ als ‘Ymere’ zijn grote corporaties. Volgens hen kunnen kleine corporaties hun mvo-voorbeeld ook gemakkelijk opvolgen.

Convenanten
De schilderbranche heeft met Schilder^sCOOL een convenantpartner om als woningbouwcorporatie leerling-schilders de nodige ervaring op te laten doen. ‘Portaal’ in Nijmegen is één van de corporaties die al jaren geleden zo’n convenant sloot. In de winter komen leerlingen terug van de bedrijven met leerwerkplekken om onder de vlag van Schilder^sCOOL schilderwerk uit te voeren. “Dit keer zelfs op twee locaties”, vertelt woordvoerder Elmy Liefferink. “Eén daarvan is een groot project van enkele maanden, waarbij leerlingen en hun leermeesters samenwerken met ervaren schilders van twee schildersbedrijven.” Ook ‘Woonbron’ uit Rotterdam en ‘TIWOS’ uit Tilburg sloten als corporaties al convenanten met Schilder^sCOOL af om schilderleerlingen op projecten te kunnen zetten. Het moge voor zich spreken dat Schilder^sCOOL erg blij is met de steun die er nu vanuit de hoek van woningbouwcorporaties is voor het opleiden van leerlingen.
Voor deze tekst zijn passages gebruikt uit het artikel ‘Maatschappelijk aanbesteden’ dat op 2 maart 2011 verscheen in het vierde nummer van ‘Aedes Magazine’.


 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact