PDF
Actueel

btw-correctie privégebruik auto van de zaak
10/08/11
Als gevolg van een uitspraak van de rechtbank Haarlem, heeft de staatssecretaris per 1 juli de regels over de jaarlijkse btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak aangepast.

Half juni lieten wij u in deze digitale nieuwsbrief weten dat de rechtbank Haarlem op 1 juni oordeelde dat de Belastingdienst ondernemers met een milieuvriendelijke auto onterecht voortrekt. Wie een zuinige auto rijdt, betaalt minder btw. Dit is volgens de Europese regels verboden. Volgens de rechtbank Haarlem mogen alle ondernemers de jaarlijkse btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak, beperken tot de veel lagere correctie voor milieuvriendelijke auto’s. Deze uitspraak kan betekenen dat u per 1 januari 2010 deze correctie niet meer hoeft aan te geven.
Oude situatie
De situatie tot 1 juli 2011 was namelijk dat de btw-correctie gebaseerd moest zijn op het werkelijk privégebruik. Een ondernemer moest dit dan wel met objectieve gegevens, zoals een kilometeradministratie, onderbouwen. Uit praktisch oogpunt was echter goedgekeurd dat de btw-correctie ad 12% werd gebaseerd op de bijtelling (maximaal 25%), dan wel de onttrekking voor privégebruik in de loon- en inkomstenbelasting. Door de koppeling aan de bijtelling dan wel de onttrekking voor privégebruik zou voor milieuvriendelijke auto’s kunnen worden volstaan met een lagere correctie.
Nieuwe situatie
Rechtbank Haarlem heeft geoordeeld dat een belastingplichtige een beroep kan doen op het voor hem meest gunstige percentage: 14% vanaf 2008 en 0% vanaf 2010. Deze uitspraak zou dus kunnen betekenen dat ondernemers feitelijk geen btw correctie meer verschuldigd zijn voor het privégebruik van de auto. Om dit nadeel voor de schatkist (à een half miljard euro per jaar) te voorkomen heeft de staatssecretaris van Financiën de uitvoeringsbeschikking per 1 juli 2011 aangepast. Ook heeft hij een nieuw besluit uitgevaardigd omtrent de heffing privégebruik auto en toepassing Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting 1968 (BUA).
Belaste dienst
De belangrijkste wijziging is dat het gebruik van auto’s voor privédoeleinden wordt aangemerkt als een belaste dienst. Uitgangspunt blijft dat het privégebruik op basis van het werkelijk gebruik moet worden aangetoond. Uit praktisch oogpunt keurt de staatssecretaris echter goed, dat voor de btw-correctie één forfaitair percentage gebruikt wordt. Dit betekent dat het onderscheid tussen milieu-klasses van auto’s vervalt. Dit percentage wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) van de betreffende auto.
Voordelig
Opvallend is dat dit besluit suggereert dat sommige ondernemers minder btw zijn verschuldigd over het privégebruik dan nu het geval is. Dit lijkt in strijd met de bedoeling van de wetgever. Zo zijn de nieuwe regels bijvoorbeeld voordelig voor ondernemers die een leaseauto aan hun personeel ter beschikking stellen én een eigen bijdrage voor het privégebruik vragen. Op basis van de wettekst is een ondernemer namelijk enkel btw verschuldigd, als hij de auto ‘om niet’ voor privédoeleinden aan zijn personeel ter beschikking stelt of voor eigen privédoeleinden gebruikt. Dit zou dus kunnen betekenen dat ondernemers in dergelijke gevallen enkel btw zijn verschuldigd over de bijdrage voor privégebruik. De nieuwe btw-correctie zou dan niet van toepassing zijn.
Impact branche
Deze wijziging kan voor veel bedrijven in onze branche grote gevolgen hebben. Het woon-werkverkeer voor bestelauto’s bleef bij de loon- en inkomstenbelasting buiten de heffing. Doordat de koppeling aan de bijtelling dan wel de onttrekking voor het privégebruik in de loon- en inkomstenbelasting is komen te vervallen, moet rekening gehouden worden met het feit dat de kilometers van het woon-werkverkeer voor de btw wel als privékilometers worden aangemerkt. Voor (bestel)auto’s die in de loon- en inkomstenbelasting buiten de heffing blijven, kunnen ondernemers in de nieuwe situatie wel te maken krijgen met een btw-correctie.

Discussie blijft
Bij het bovenstaande past wel de kanttekening dat deze gevolgen duidelijk in strijd zijn met de bedoeling van de staatssecretaris. Het is dus maar zeer de vraag of de Belastingdienst dit standpunt accepteert. Naast de GIBO Groep en andere accountants en adviseurs is ook VNO-NCW van mening dat door het nieuwe besluit de discussie over btw en de auto van de zaak zeker niet is gesloten. Sterker nog, zij zijn van mening dat het nieuwe besluit eerder vragen oproept dan antwoorden geeft. U vindt hier het volledige bericht van GIBO Groep met rekenvoorbeelden. 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact