PDF
Actueel

toetsingskader 'veilig onderhoud' in bouwbesluit
1/06/11
Mijlpaal in het nieuwe Bouwbesluit 2012 is het toetsingskader dat ontwerpers dwingt om bij het ontwerp al rekening te houden met het veilig kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden.

De bouw-, sloop- en gebruiksvoorschriften staan tot nu toe verspreid over een aantal algemene maatregelen van bestuur en alle gemeentelijke bouwverordeningen. Door ze samen te voegen in één besluit, het Bouwbesluit 2012, ontstaat er een betere samenhang tussen de voorschriften, verbetert de toegankelijkheid ervan voor de gebruikers en is er minder regeldruk. Tegelijk zijn de voorschriften aangepast op basis van praktijkervaringen met de huidige regels en zijn ze afgestemd met voorschriften voor milieu, externe veiligheid, arbeidsomstandigheden en monumentenzorg. Het aantal voorschriften is door het nieuwe Bouwbesluit met 30% verminderd. FOSAG is al jaren aan het lobbyen om ervoor te zorgen dat er al in de ontwerpfase aan onderhoud wordt gedacht.

Toetsingskader
Niet alleen zijn er nu in het bouwbesluit voorschriften opgenomen over het veilig kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Er staat letterlijk in dat het plegen van onderhoud onder meer schilderwerk bevat en het repareren van ramen. Bij de keuze van veiligheidsvoorzieningen verdienen maatregelen die het gevaar voorkomen of wegnemen de voorkeur boven voorzieningen die het gevaar beperken of afschermen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning zal moeten worden aangetoond dat in voldoende mate voorzien is in mogelijkheden om onderhoudswerkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Als hulpmiddel hierbij heeft het ministerie van SZW samen met brancheorganisaties als FOSAG, een checklist opgesteld als toetsingskader ‘Veilig onderhoud aan gebouwen’. 

Terug naar actualiteiten
 
Beginpagina Van Apeldoorn Schildersbedrijf    
home | projecten | af-erkenning | alg.voorwaarden | subsidie-info | verklaringen | alles over verf
alles over glas | alles over behang | alles over kleur | 4 seizoenen | links | sitemap | sponsoring | actueel |
vacatures | contact